Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Raporty okresowe
1Q/2024
28.05.2024 18:10
Skonsolidowany raport okresowy za 1 kwartał 2024
Rozwiń
RRS/2023
29.04.2024 23:30
Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok
Rozwiń
GrupaAzotyPulawy-2023-12-31-pl ZIP (1.26 MB) GrupaAzotyPulawy-2023-12-31-pl.zip.XAdES XADES (15.74 KB) List Prezesa Zarządu (XHTML) XHTML (334.02 KB) List Prezesa Zarządu (XADES) XADES (5.47 KB) List Prezesa Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (890.37 KB) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2023 rok (XHTML) XHTML (204.54 KB) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2023 rok (XADES) XADES (10.88 KB) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2023 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (62.31 KB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2023 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (2.37 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2023 rok (XHTML) XHTML (13.33 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2023 rok (XADES) XADES (10.87 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2023 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (1.99 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok (XHTML) XHTML (1.98 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok (XADES) XADES (5.26 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (186.00 KB) Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok (XHTML) XHTML (1.26 MB) Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok (XADES) XADES (10.90 KB) Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (154.76 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2023 (XHTML) XHTML (1.74 MB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2023 (XADES) XADES (10.90 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2023 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (121.60 KB) Ocena Rady Nadzorczej dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok (XHTML) XHTML (1.19 MB) Ocena Rady Nadzorczej dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (183.48 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2023 (XHTML) XHTML (1.89 MB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2023 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (183.19 KB)
RR/2023
29.04.2024 23:28
Raport roczny za 2023 rok
Rozwiń
List Prezesa Zarządu (XHTML) XHTML (334.02 KB) List Prezesa Zarządu (XADES) XADES (5.47 KB) List Prezesa Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (890.37 KB) Wybrane dane finansowe za 2023 rok (XHTML) XHTML (1.19 MB) Wybrane dane finansowe za 2023 rok (XADES) XADES (10.86 KB) Wybrane dane finansowe za 2023 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (137.21 KB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2023 rok (XHTML) XHTML (9.44 MB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2023 rok (XADES) XADES (15.80 KB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2023 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (963.37 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2023 rok (XHTML) XHTML (13.33 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2023 rok (XADES) XADES (10.87 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2023 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (1.99 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok (XHTML) XHTML (1.89 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok (XADES) XADES (5.26 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (165.43 KB) Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok (XHTML) XHTML (1.25 MB) Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok (XADES) XADES (10.87 KB) Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (154.44 KB) Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok (XHTML) XHTML (1.19 MB) Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (183.48 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2023 rok (XHTML) XHTML (1.89 MB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2023 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (183.16 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2023 (XHTML) XHTML (1.74 MB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2023 (XADES) XADES (10.87 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2023 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (121.46 KB)
3Q/2023
08.11.2023 18:32
Skonsolidowany raport okresowy za 3 kwartał 2023
Rozwiń
1Q/2023
22.05.2023 18:36
Skonsolidowany raport okresowy za 1 kwartał 2023
Rozwiń
RRS/2022
30.03.2023 22:54
Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok
Rozwiń
GrupaAzotyPulawy-2022-12-31-pl ZIP (297.50 KB) GrupaAzotyPulawy-2022-12-31-pl.zip.XAdES XADES (32.06 KB) List Prezesa Zarządu (XHTML) XHTML (515.50 KB) List Prezesa Zarządu (XADES) XADES (5.80 KB) List Prezesa Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (394.86 KB) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2022 rok (XHTML) XHTML (1.19 MB) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2022 rok (XADES) XADES (27.26 KB) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (136.70 KB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (1.09 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2022 rok (XHTML) XHTML (9.18 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2022 rok (XADES) XADES (27.25 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (2.37 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok (XHTML) XHTML (1.96 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok (XADES) XADES (5.25 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (190.71 KB) Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok (XHTML) XHTML (1.25 MB) Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok (XADES) XADES (27.30 KB) Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (155.73 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2022 (XHTML) XHTML (1.73 MB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2022 (XADES) XADES (27.29 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2022 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (123.38 KB) Ocena Rady Nadzorczej Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok (XHTML) XHTML (717.49 KB) Ocena Rady Nadzorczej Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (699.55 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2022 (XHTML) XHTML (539.14 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2022 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (535.18 KB)
RR/2022
30.03.2023 22:53
Raport roczny za 2022 rok
Rozwiń
List Prezesa Zarządu (XHTML) XHTML (515.50 KB) List Prezesa Zarządu (XADES) XADES (5.80 KB) List Prezesa Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (394.86 KB) Wybrane dane finansowe za 2022 rok (XHTML) XHTML (1.18 MB) Wybrane dane finansowe za 2022 rok (XADES) XADES (27.19 KB) Wybrane dane finansowe za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (134.89 KB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2022 rok (XHTML) XHTML (8.01 MB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2022 rok (XADES) XADES (32.16 KB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (1.51 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2022 rok (XHTML) XHTML (9.18 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2022 rok (XADES) XADES (27.25 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (2.37 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok (XHTML) XHTML (1.90 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok (XADES) XADES (5.25 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (174.57 KB) Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok (XHTML) XHTML (1.25 MB) Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok (XADES) XADES (27.23 KB) Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (155.39 KB) Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok (XHTML) XHTML (722.26 KB) Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (698.60 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2022 rok (XHTML) XHTML (629.09 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2022 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (634.40 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2022 (XHTML) XHTML (1.74 MB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2022 (XADES) XADES (27.22 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2022 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (123.35 KB)
3Q/2022
09.11.2022 19:28
Skonsolidowany raport okresowy za 3 kwartał 2022
Rozwiń
1Q/2022
25.05.2022 20:32
Skonsolidowany raport okresowy za 1 kwartał 2022
Rozwiń
RR/2021
29.04.2022 18:32
Skorygowany raport roczny za 2021 rok
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że raport roczny Spółki za 2021 rok został uzupełniony o dokument „Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021 - roczne sprawozdanie finansowe Spółki" w miejsce niewłaściwego dokumentu „Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021”, który dotyczył badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki. Treść dokumentu „Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021 - roczne sprawozdanie finansowe Spółki" stanowi załącznik do niniejszego raportu. Dane finansowe i pozostałe informacje zawarte w raporcie rocznym, który został opublikowany przez Spółkę w dniu 27 kwietnia 2022 roku nie ulegają zmianie. Skorygowany raport roczny za rok 2021 zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 29 kwietnia 2022 roku. Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Rozwiń
List Prezesa Zarządu (XHTML) XHTML (1.22 MB) List Prezesa Zarządu (XADES) XADES (5.74 KB) List Prezesa Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (2.32 MB) Wybrane dane finansowe za 2021 rok (XHTML) XHTML (610.57 KB) Wybrane dane finansowe za 2021 rok (XADES) XADES (21.71 KB) Wybrane dane finansowe za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (78.39 KB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (XHTML) XHTML (4.59 MB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (XADES) XADES (27.16 KB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (1.01 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (XHTML) XHTML (11.52 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (XADES) XADES (21.73 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (3.55 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok (XHTML) XHTML (396.64 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok (XADES) XADES (5.25 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (5.31 MB) Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (XHTML) XHTML (177.89 KB) Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (XADES) XADES (21.70 KB) Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (441.74 KB) Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (XHTML) XHTML (771.92 KB) Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (97.62 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2021 rok (XHTML) XHTML (287.24 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (103.11 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021 (XHTML) XHTML (1.73 MB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021 (XADES) XADES (21.72 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (157.49 KB)
RRS/2021
27.04.2022 23:42
Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok
Rozwiń
GrupaAzotyPulawy-2021-12-31-pl.zip ZIP (360.24 KB) GrupaAzotyPulawy-2021-12-31-pl.zip.XAdES XADES (27.11 KB) List Prezesa Zarządu (XHTML) XHTML (1.22 MB) List Prezesa Zarządu (XADES) XADES (5.74 KB) List Prezesa Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (2.32 MB) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2021 rok (XHTML) XHTML (1.28 MB) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2021 rok (XADES) XADES (21.72 KB) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (79.00 KB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (1.08 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (XHTML) XHTML (11.52 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (XADES) XADES (21.73 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (3.55 MB) Komentarz do wyników za IV kwartał 2021 roku (XHTML) XHTML (5.26 MB) Komentarz do wyników za IV kwartał 2021 roku (XADES) XADES (21.70 KB) Komentarz do wyników za IV kwartał 2021 roku (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (31.51 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok (XHTML) XHTML (469.36 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok (XADES) XADES (5.25 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (7.25 MB) Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (XHTML) XHTML (177.81 KB) Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (XADES) XADES (21.71 KB) Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (468.78 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021 (XHTML) XHTML (195.00 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021 (XADES) XADES (21.49 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (66.06 KB) Ocena Rady Nadzorczej Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (XHTML) XHTML (771.92 KB) Ocena Rady Nadzorczej Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (97.62 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2021 (XHTML) XHTML (287.24 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2021 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (103.11 KB)
RR/2021
27.04.2022 23:41
Raport roczny za 2021 rok
Rozwiń
List Prezesa Zarządu (XHTML) XHTML (1.22 MB) List Prezesa Zarządu (XADES) XADES (5.74 KB) List Prezesa Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (2.32 MB) Wybrane dane finansowe za 2021 rok (XHTML) XHTML (610.57 KB) Wybrane dane finansowe za 2021 rok (XADES) XADES (21.71 KB) Wybrane dane finansowe za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (78.39 KB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (XHTML) XHTML (4.59 MB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (XADES) XADES (27.16 KB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (1.01 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (XHTML) XHTML (11.52 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (XADES) XADES (21.73 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (3.55 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok (XHTML) XHTML (396.64 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok (XADES) XADES (5.25 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (5.31 MB) Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (XHTML) XHTML (177.89 KB) Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (XADES) XADES (21.70 KB) Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (441.74 KB) Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (XHTML) XHTML (771.92 KB) Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (97.62 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2021 rok (XHTML) XHTML (771.92 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2021 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (103.11 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021 (XHTML) XHTML (195.00 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021 (XADES) XADES (21.49 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (66.06 KB)
1Q/2021
13.05.2021 18:02
Skonsolidowany raport okresowy za 1 kwartał 2021
Rozwiń
RRS/2020
15.04.2021 06:33
Skonsolidowany raport roczny za rok 2020
Rozwiń
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok (ZIP) ZIP (4.72 MB) List Prezesa Zarządu (XHTML) XHTML (126.32 KB) List Prezesa Zarządu (XADES) XML (5.74 KB) List Prezesa Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (118.90 KB) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2020 rok (XHTML) XHTML (43.42 KB) Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2020 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (57.54 KB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok (XHTML) XHTML (7.34 MB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok (XADES) XML (22.14 KB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (1,020.25 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok (XHTML) XHTML (2.78 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok (XADES) XML (16.97 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (3.54 MB) Komentarz do wyników za IV kwartał 2020 roku (XHTML) XHTML (1.02 MB) Komentarz do wyników za IV kwartał 2020 roku (XADES) XML (16.01 KB) Komentarz do wyników za IV kwartał 2020 roku (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (1.60 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2020 rok (XHTML) XHTML (1.98 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2020 rok (XADES) XML (9.97 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2020 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (4.33 MB) Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok (XHTML) XHTML (18.45 KB) Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok (XADES) XML (16.07 KB) Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (61.71 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2020 (XHTML) XHTML (18.13 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2020 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (59.73 KB) Ocena Rady Nadzorczej Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok (XHTML) XHTML (34.46 KB) Ocena Rady Nadzorczej Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (70.66 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2020 (XHTML) XHTML (18.12 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2020 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (68.68 KB)
RR/2020
15.04.2021 06:32
Jednostkowy raport roczny za rok 2020
Rozwiń
List Prezesa Zarządu (XHTML) XHTML (126.32 KB) List Prezesa Zarządu (XADES) XML (5.74 KB) List Prezesa Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (118.90 KB) Wybrane jednostkowe dane finansowe za 2020 rok (XHTML) XHTML (40.67 KB) Wybrane jednostkowe dane finansowe za 2020 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (57.11 KB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok (XHTML) XHTML (4.05 MB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok (XADES) XML (22.20 KB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (947.60 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok (XHTML) XHTML (2.78 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok (XADES) XML (16.97 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (3.54 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2020 rok (XHTML) XHTML (1.89 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2020 rok (XADES) XML (9.96 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2020 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (3.26 MB) Oświadczenie Zarządu dot. Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok (XHTML) XHTML (18.30 KB) Oświadczenie Zarządu dot. Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok (XADES) XML (16.06 KB) Oświadczenie Zarządu dot. Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (61.68 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2020 (XHTML) XHTML (18.03 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2020 (XADES) XML (16.05 KB) Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2020 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (59.51 KB) Ocena Rady Nadzorczej Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok (XHTML) XHTML (34.46 KB) Ocena Rady Nadzorczej Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (70.66 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2020 (XHTML) XHTML (18.12 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2020 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (68.68 KB)
3Q/2020
19.11.2020 06:47
Skonsolidowany raport okresowy za 3 kwartał 2020
Rozwiń
PSr 2020
16.09.2020 19:22
Skorygowany skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym informuje o korekcie skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 roku w części dotyczącej Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A za I półrocze 2020 roku (dalej: "Sprawozdanie Zarządu"), opublikowanego w dniu 10 września 2020 roku. Korekta w Sprawozdaniu Zarządu wynika z podania przez Spółkę nieprawidłowej ilości akcji posiadanych przez Panią Agnieszki Kowalik, nowego członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego w dniu 23 czerwca 2020 roku.
Rozwiń

Jest:

Na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu żadna z osób zarządzających i nadzorujących nie posiadała akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Powinno być:

W dniu 23 czerwca 2020 roku w skład Rady Nadzorczej na kolejną (X) kadencję została powołana Pani Agnieszka Kowalik posiadająca na dzień powołania 298 sztuk akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu Pani Agnieszka Kowalik posiadała 298 akcji Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda. Żadna z pozostałych osób zarządzających i nadzorujących nie posiadała akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Pełny skorygowany raport okresowy zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu dzisiejszym, tj. 16 września 2020 roku.

Wprowadzona korekta nie ma wpływu na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  za okres 3 i 6 miesięcy 2020 roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

1Q/2020
21.05.2020 06:51
Skonsolidowany raport okresowy za 1 kwartał 2020
Rozwiń
QSr 1/2019
23.05.2019 06:47
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
Rozwiń
QSr 3/2018
08.11.2018 06:46
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018
Rozwiń
QSr 3/2017
09.11.2017 06:48
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2017
Rozwiń
QSr 1/2016
11.05.2016 06:40
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
Rozwiń
QSr 3/2015
09.11.2015 07:01
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
Rozwiń
QSr 4/2013
14.08.2014 06:44
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
Rozwiń
QSr 1/2013
14.11.2013 07:03
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
Rozwiń
QSr 1/2010
15.11.2010 06:09
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010
Rozwiń
Q 1/2009
16.11.2009 22:09
Raport kwartalny Q 1/2009
Rozwiń
SA-R2008
03.09.2009 07:09
Raport roczny SA-R2008
Rozwiń
Przedstawienie informacji i objaśnień zamieszczonych w dodatkowych notach - str. 1- 11. PDF (244.23 KB) Informacja dodatkowa o wynikach za IV kwartał roku obrotowego 2008/2009 Spółki /str. - 17/ PDF (403.70 KB) Pismo Prezesa Zarządu /str. - 2/ PDF (433.79 KB) Zestawienie przedstawiające kwoty dodatnich różnic przejściowych - str. 1. PDF (127.60 KB) Zestawienie przedstawiające kwoty ujemnych różnic przejściowych - str. 1. PDF (129.96 KB) Noty_objasniajace_do_CF_SAR_2008.pdf PDF (217.42 KB) Kwoty odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych - str. 1. PDF (131.38 KB) Wykaz hipotek, poręczeń oraz innych ograniczeń w prawach własności - str. 1. PDF (151.35 KB) Opinia_podm.badajacego.pdf PDF (137.46 KB) Oswiad.Zarzadu_w_spr.podm.badajacego.pdf PDF (294.12 KB) Oswiad.Zarzadu_w_spr.rzetelnosci_sprawozdania.pdf PDF (495.52 KB) Propozycja dot. podziału zysku - str. 1. PDF (127.10 KB) Raport_podm.badajacego.pdf PDF (605.09 KB) SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH"PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 – 30 czerwiec 2009 /str. - 61/ PDF (1.01 MB) Objaśnienia dot.sposobu obliczenia wartości ksiegowej na jedną akcję - str. 1. PDF (140.76 KB) Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości str. 1 - 9. PDF (218.95 KB) Załącznik Mr 1 do Sprawozdania - Zasady polityki sponsoringowej przyjęte na rok 2008/9, 2009/10 i Opinia Rady Nadzorczej dotycząca działalności sponsoringowej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w roku obrotowym 2008/2009 PDF (202.63 KB) Objaśnienia dot. sposobu obliczenia zysku na jedną akcję str. 1. PDF (136.53 KB) Zysk_strata_na_sprzed_udzialow_j_podporz_SAR_2008.pdf PDF (123.05 KB)
SA-Q 3/2008
30.04.2009 07:25
Raport kwartalny SA-Q 3/2008
Rozwiń
SA-Q 1/2008
30.10.2008 08:26
Raport kwartalny SA-Q 1/2008
Rozwiń
SA-Q 3/2007
29.04.2008 08:52
Raport kwartalny SA-Q 3/2007
Rozwiń
SA-P 2007
18.03.2008 17:09
Raport półroczny SA-P 2007
Rozwiń
SA-Q 2/2007
01.02.2008 17:14
Raport kwartalny SA-Q 2/2007
Rozwiń
SA-Q 2/2006
01.02.2007 19:03
Raport kwartalny SA-Q 2/2006
Rozwiń
SA-Q 1/2006
02.11.2006 08:48
Raport kwartalny SA-Q 1/2006
Rozwiń
SA-P 2005
17.03.2006 18:12
Raport półroczny SA-P 2005
Rozwiń
SA-Q 2/2005
03.02.2006 23:08
Raport kwartalny SA-Q 2/2005
Rozwiń
SA-Q 2/2005
03.02.2006 23:04
Raport kwartalny SA-Q 2/2005
Rozwiń
54/2005
14.10.2005 17:27
Raport bieżący nr 54/2005
§ 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
Rozwiń

W związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości do dnia 14.10.2005 r. informacji opisanych w raporcie nr 9/2005 z dnia 15.07.2005 r. dotyczących szczegółowych warunków finansowych umowy wieloletniej dostawy siarki z dnia 16.09.1996 zamieszczonych w aneksie z dnia 14.07.2005 r. Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje objęte opóźnieniem: Cena siarki w okresie do dnia 30 czerwca 2006 r. została ustalona przez strony umowy na poziomie 195 zł + VAT na bazie franco stacja nadania.

27.06.2005
27.06.2005 10:00
Data sporządzenia:2005-06-27
27.06.2005
27.06.2005 09:57
Data sporządzenia:2005-06-27
Wyszukiwarka