Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Raporty okresowe
1Q/2020
21.05.2020 06:51
Skonsolidowany raport okresowy za 1 kwartał 2020
Rozwiń
QSr 1/2019
23.05.2019 06:47
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
Rozwiń
QSr 3/2018
08.11.2018 06:46
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018
Rozwiń
QSr 3/2017
09.11.2017 06:48
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2017
Rozwiń
QSr 1/2016
11.05.2016 06:40
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
Rozwiń
QSr 3/2015
09.11.2015 07:01
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
Rozwiń
QSr 4/2013
14.08.2014 06:44
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
Rozwiń
QSr 1/2013
14.11.2013 07:03
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
Rozwiń
QSr 1/2010
15.11.2010 06:09
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010
Rozwiń
Q 1/2009
16.11.2009 22:09
Raport kwartalny Q 1/2009
Rozwiń
SA-R2008
03.09.2009 07:09
Raport roczny SA-R2008
Rozwiń
Przedstawienie informacji i objaśnień zamieszczonych w dodatkowych notach - str. 1- 11. PDF (244.23 KB) Informacja dodatkowa o wynikach za IV kwartał roku obrotowego 2008/2009 Spółki /str. - 17/ PDF (403.70 KB) Pismo Prezesa Zarządu /str. - 2/ PDF (433.79 KB) Zestawienie przedstawiające kwoty dodatnich różnic przejściowych - str. 1. PDF (127.60 KB) Zestawienie przedstawiające kwoty ujemnych różnic przejściowych - str. 1. PDF (129.96 KB) Noty_objasniajace_do_CF_SAR_2008.pdf PDF (217.42 KB) Kwoty odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych - str. 1. PDF (131.38 KB) Wykaz hipotek, poręczeń oraz innych ograniczeń w prawach własności - str. 1. PDF (151.35 KB) Opinia_podm.badajacego.pdf PDF (137.46 KB) Oswiad.Zarzadu_w_spr.podm.badajacego.pdf PDF (294.12 KB) Oswiad.Zarzadu_w_spr.rzetelnosci_sprawozdania.pdf PDF (495.52 KB) Propozycja dot. podziału zysku - str. 1. PDF (127.10 KB) Raport_podm.badajacego.pdf PDF (605.09 KB) SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH"PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 – 30 czerwiec 2009 /str. - 61/ PDF (1.01 MB) Objaśnienia dot.sposobu obliczenia wartości ksiegowej na jedną akcję - str. 1. PDF (140.76 KB) Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości str. 1 - 9. PDF (218.95 KB) Załącznik Mr 1 do Sprawozdania - Zasady polityki sponsoringowej przyjęte na rok 2008/9, 2009/10 i Opinia Rady Nadzorczej dotycząca działalności sponsoringowej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w roku obrotowym 2008/2009 PDF (202.63 KB) Objaśnienia dot. sposobu obliczenia zysku na jedną akcję str. 1. PDF (136.53 KB) Zysk_strata_na_sprzed_udzialow_j_podporz_SAR_2008.pdf PDF (123.05 KB)
SA-Q 3/2008
30.04.2009 07:25
Raport kwartalny SA-Q 3/2008
Rozwiń
SA-Q 1/2008
30.10.2008 08:26
Raport kwartalny SA-Q 1/2008
Rozwiń
SA-Q 3/2007
29.04.2008 08:52
Raport kwartalny SA-Q 3/2007
Rozwiń
SA-P 2007
18.03.2008 17:09
Raport półroczny SA-P 2007
Rozwiń
SA-Q 2/2007
01.02.2008 17:14
Raport kwartalny SA-Q 2/2007
Rozwiń
SA-Q 2/2006
01.02.2007 19:03
Raport kwartalny SA-Q 2/2006
Rozwiń
SA-Q 1/2006
02.11.2006 08:48
Raport kwartalny SA-Q 1/2006
Rozwiń
SA-P 2005
17.03.2006 18:12
Raport półroczny SA-P 2005
Rozwiń
SA-Q 2/2005
03.02.2006 23:08
Raport kwartalny SA-Q 2/2005
Rozwiń
SA-Q 2/2005
03.02.2006 23:04
Raport kwartalny SA-Q 2/2005
Rozwiń
54/2005
14.10.2005 17:27
Raport bieżący nr 54/2005
§ 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
Rozwiń

W związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości do dnia 14.10.2005 r. informacji opisanych w raporcie nr 9/2005 z dnia 15.07.2005 r. dotyczących szczegółowych warunków finansowych umowy wieloletniej dostawy siarki z dnia 16.09.1996 zamieszczonych w aneksie z dnia 14.07.2005 r. Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje objęte opóźnieniem: Cena siarki w okresie do dnia 30 czerwca 2006 r. została ustalona przez strony umowy na poziomie 195 zł + VAT na bazie franco stacja nadania.

27.06.2005
27.06.2005 10:00
Data sporządzenia:2005-06-27
27.06.2005
27.06.2005 09:57
Data sporządzenia:2005-06-27
Wyszukiwarka