Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Biuro prasowe
Komunikaty prasowe
Grupa Azoty podpisała umowy na nowy sezon Agro

Grupa Azoty zakończyła prace nad umowami w obszarze Agro na sezon 2024/2025. Łącznie Grupa zawarła 66 umów z autoryzowaną siecią dystrybucji na rynek krajowy. W przypadku rynku zagranicznego, istotna część sprzedaży opiera się o umowy krótkoterminowe, z kolei część współpracy realizowana jest w ramach umów ramowych.

04.07.2024
Grupa Azoty Puławy wstrzymuje produkcję melaminy

Zarząd Grupy Azoty Puławy podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji melaminy. Koszty związane z podstawowym surowcem - gazem ziemnym oraz z energetyką w zakresie cen emisji są obecnie największym wyzwaniem. Punktem odniesienia są w tym przypadku producenci spoza Unii Europejskiej, którzy nie muszą ponosić tak wysokich kosztów. Grupa Azoty Puławy zabezpieczyła operacyjny zapas melaminy. Produkcja zostanie wznowiona w momencie, gdy na rynku będzie możliwe uzyskanie akceptowalnej ceny melaminy, w stosunku do poziomu kosztów produkcji.

04.07.2024
Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Puławy

W piątek, 28 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte uchwały zatwierdzające m.in: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

28.06.2024
Kontakt z rzecznikiem prasowym Grupy Azoty Puławy
Monika Darnobyt
Rzecznik prasowy Grupy Azoty
Wyszukiwarka