Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Praca w Grupie Azoty Puławy
Praca w Grupie Azoty Puławy

Grupa Azoty Puławy wierzą, że największym kapitałem firmy są jej pracownicy. Dlatego zapewnienie im optymalnych warunków pracy dającej satysfakcję i zadowolenie to dla Spółki – będącej jednym z największych pracodawców na Lubelszczyźnie - ważny cel.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią aktualnych ofert pracy w Grupie Azoty Puławy:

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy w Grupie Azoty Puławy, a aktualnie nie ma ofert pracy dla Ciebie, masz możliwość zgłoszenia się do rekrutacji ciągłej, wypełniając formularz aplikacyjny.

Pamiętaj, ze masz prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo wnieść o ich sprostowanie kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: ##xds.ejapln#at#vgjeppodin.rdb## lub z osobami prowadzącymi rekrutację pod adresem ##gtzgjipryp.ope#at#vgjeppodin.rdb##. Możesz również ponownie wypełnić formularz aplikacyjny rekrutacji ciągłej.

Możesz również zgłosić roszczenia w formie  pisemnego wniosku na adres korespondencyjny Spółki z dopiskiem – „Ochrona danych – portal rekrutacyjny”; w tym trybie nie są jednak dokonywane zmiany w treści formularza aplikacyjnego.

Dlaczego Grupa Azoty PuławyRozwiń

Stabilność zatrudnienia
Grupa Azoty Puławy dba o swoich pracowników – niewielu z nich decyduje się na zmianę pracy. Dobra sytuacja finansowa Spółki oraz jej pozycja na rynku sprawiają, że to wiarygodny pracodawca.

Rozwój
W przypadku nowych wakatów zawsze w pierwszej kolejności poszukujemy pracowników wewnątrz firmy. Większość kadry menedżerskiej Grupy Azoty Puławy wywodzi się spośród pracowników Spółki.

Zarobki
Doceniamy wkład pracowników w osiągnięcia Spółki i dzielimy się z nimi zyskami – naszym podziękowaniem za ich wysiłek i zaangażowanie są atrakcyjne płace. Obok płacy zasadniczej pracownicy otrzymują premie oraz wiele nagród i dodatków.

Podnoszenie kwalifikacji
Regularnie szkolimy naszych pracowników na kursach i szkoleniach oraz dofinansowujemy kursy językowe i studia podyplomowe. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników jest kluczowe dla utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Szeroki pakiet socjalny
W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proponujemy pracownikom m.in. dofinansowanie do wczasów oraz do wypoczynku dzieci pracowników, nisko oprocentowane pożyczki mieszkaniowe, wsparcie w trudnych sytuacjach losowych. Pracownicy Grupy Azoty Puławy mają też możliwość przystąpienia do programu grupowego ubezpieczenia.

Bezpieczeństwo
Nasz zintegrowany system ratowniczy obejmuje działalność wewnętrznej jednostki straży pożarnej specjalizującej się w ratownictwie chemicznym oraz funkcjonowanie całodobowej Stacji Ratownictwa Medycznego na terenie Spółki. Przede wszystkim jednak w codziennej pracy staramy się zapobiegać awariom i wypadkom przez zapewnianie właściwego poziomu przeszkolenia pracowników oraz dobrą jakość i sprawność narzędzi pracy. Nasze wysiłki docenił Centralny Instytut Ochrony Pracy, który przyznał nam Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy.

Zdrowie
Opiekę medyczną nad pracownikami Grupy Azoty Puławy sprawuje Luxmed. W ramach opłacanego przez pracodawcę ubezpieczenia zdrowotnego finansowana jest podstawowa i specjalistyczna opieka medyczna, diagnostyka, rehabilitacja oraz profilaktyka.
 

Co cenimy u pracowników?Rozwiń

Profesjonalizm
Praca w dużej, rozwijającej się firmie jest pełna wyzwań. By im sprostać, konieczna jest kompetencja w swojej dziedzinie oraz chęć ciągłego doskonalenia.

Współpracę
Kluczowe znaczenie w Grupie Azoty Puławy mają takie umiejętności, jak praca w grupie, zespołowe wykonywanie zadań oraz rozwiazywanie problemów. Wpływają one nie tylko na wzrost efektywności, lecz także budują dobrą atmosferę i przyjazne środowisko pracy.

Zaangażowanie
Motywacja jest kluczem do sukcesu. Zaangażowany pracownik to pracownik odpowiedzialny i godny zaufania, taki, który dba o jakość swojej pracy i jej efekty.

Kogo poszukujemyRozwiń

Najczęściej poszukujemy pracowników produkcyjnych – absolwentów szkół średnich technicznych, kierunków mechanicznych i chemicznych.

U kandydatów na stanowiska produkcyjne cenimy również doświadczenie w pracy przy remontach maszyn.

Jako duża firma zatrudniamy jednak specjalistów wielu różnych dziedzin. Aby dowiedzieć się szczegółów, zapoznaj się ze schematem organizacyjnym.

Wyszukiwarka