Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Walne zgromadzenia
19.07.2024
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 19 lipca 2024 roku
Rozwiń
28.06.2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 28 czerwca 2024 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.

Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów
Seria A 13 600 000 13 600 000
Seria B 5 515 000 5 515 000
Razem 19 115 000 19 115 000
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 czerwca 2024 roku PDF (632.37 KB) Projekty uchwał PDF (272.28 KB) Projekty uchwał - opinia Rady Nadzorczej PDF (78.00 KB) Formularz do głosowania DOCX (65.29 KB) Oświadczenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej DOC (597.00 KB) Wzór pełnomocnictwa - osoby fizyczne DOCX (18.64 KB) Wzór pełnomocnictwa - osoby prawne DOCX (19.95 KB) Ad. 1 Wybór Przewodniczącego ZWZ PDF (94.15 KB) Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad ZWZ PDF (95.21 KB) Ad. 4 Wybór Komisji Skrutacyjnej ZWZ PDF (106.75 KB) Ad. 6 Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 PDF (1,001.39 KB) Ad. 6 Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 PDF (412.00 KB) Ad. 7 Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego spółki za rok 2023 PDF (120.66 KB) Ad. 8 Zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2023 PDF (119.99 KB) Ad. 9 Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności spółki za rok 2023 PDF (117.13 KB) Ad. 10 Wyrażenie opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 PDF (741.46 KB) Ad. 11 Absolutoria dla Członków Zarządu PDF (111.79 KB) Ad. 11 Absolutoria dla Członków Zarządu PDF (135.50 KB) Ad. 12 Absolutoria dla Członków Rady Nadzorczej PDF (119.74 KB) Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023 PDF (182.16 KB) Ad. 14 Projekty Uchwał ZWZ w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej XI kadencji; w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. PDF (146.22 KB) Ad. 14 - Jacek Heliodor Lampart - notka biograficzna PDF (42.06 KB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2023 rok (XHTML) XHTML (9.44 MB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2023 rok (XADES) XADES (15.80 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok (XHTML) XHTML (1.89 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok (XADES) XADES (5.26 KB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok ZIP (1.26 MB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok (XADES) XADES (15.74 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok (XHTML) XHTML (1.98 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok (XADES) XADES (5.26 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2023 rok (XHTML) XHTML (13.33 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2023 rok (XADES) XADES (10.87 KB)
28.03.2024
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 28 marca 2024 roku
Rozwiń
26.06.2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 26 czerwca 2023 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.

Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów
Seria A 13 600 000 13 600 000
Seria B 5 515 000 5 515 000
Razem 19 115 000 19 115 000
Uchwały podjęte podczas ZWZ w dniu 26 czerwca 2023 r. PDF (177.23 KB) Projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie ZWZ a nie została podjęta w dniu 26 czerwca 2023 r. PDF (85.33 KB) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 26 czerwca 2023 roku PDF (1.24 MB) Projekty uchwał PDF (269.50 KB) Projekty uchwał - opinia Rady Nadzorczej PDF (51.10 KB) Formularz do głosowania DOCX (57.93 KB) Wzór pełnomocnictwa - osoby fizyczne DOCX (18.53 KB) Wzór pełnomocnictwa - osoby prawne DOCX (19.85 KB) Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych PDF (951.48 KB) Ad. 1 Wybór Przewodniczącego ZWZ PDF (94.09 KB) Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad ZWZ PDF (103.83 KB) Ad. 4 Wybór Komisji Skrutacyjnej ZWZ PDF (107.02 KB) Ad. 6 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok PDF (1.39 MB) Ad. 7 Sprawozdanie finansowe za 2022 rok PDF (119.75 KB) Ad. 8 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 rok PDF (121.93 KB) Ad. 9 Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 rok PDF (129.08 KB) Ad. 10 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 rok PDF (739.94 KB) Ad. 12 Absolutoria Członków Rady Nadzorczej PDF (121.70 KB) Ad. 13 Podział zysku netto PDF (205.87 KB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2022 rok (XHTML) XHTML (8.01 MB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2022 rok (XADES) XADES (32.16 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok (XHTML) XHTML (1.90 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok (XADES) XADES (5.25 KB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 rok ZIP (297.50 KB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 rok (XADES) XADES (32.06 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok (XHTML) XHTML (1.96 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok (XADES) XADES (5.25 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 rok (XHTML) XHTML (9.18 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 rok (XADES) XADES (27.25 KB)
23.06.2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 23 czerwca 2022 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.

Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów
Seria A 13 600 000 13 600 000
Seria B 5 515 000 5 515 000
Razem 19 115 000 19 115 000
Uchwały podjęte PDF (115.24 KB) Projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie ZWZ, a nie została podjęta w dniu 23 czerwca 2022 r. PDF (45.09 KB) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PDF (607.89 KB) Projekty uchwał PDF (356.47 KB) Projekty uchwał - opinia Rady Nadzorczej PDF (56.07 KB) Formularz do głosowania PDF (496.32 KB) Wzór pełnomocnictwa - osoby fizyczne PDF (312.79 KB) Wzór pełnomocnictwa - osoby prawne PDF (318.76 KB) Ad.1 Wybór Przewodniczącego ZWZ PDF (97.23 KB) Ad.3 Przyjęcie porządku obrad ZWZ PDF (98.99 KB) Ad.4 Wybór Komisji Skrutacyjnej ZWZ PDF (169.87 KB) Ad. 6a Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za 2021 rok PDF (1.15 MB) Ad. 6b Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok PDF (1.05 MB) Ad. 7 Sprawozdanie finansowe za 2021 rok PDF (114.52 KB) Ad. 8 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 rok PDF (134.20 KB) Ad. 9 Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok PDF (125.85 KB) Ad. 10 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok PDF (742.33 KB) Ad. 11 Absolutoria Czlonków Zarządu PDF (106.96 KB) Ad. 12 Absolutoria Członków Rady Nadzorczej PDF (143.14 KB) Ad. 13 Podział zysku netto PDF (239.86 KB) Ad. 14a DPSN 2021 Wyciąg z Uchwał Zarządu; List Prezesa do Akcjonariuszy PDF (558.97 KB) Ad. 14b Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 PDF (416.58 KB) Ad. 15 Uchwała ws. zgody na nabycie składników aktywów trwałych PDF (285.94 KB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (XHTML) XHTML (4.59 MB) Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2021 rok (XADES) XADES (27.16 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok (XHTML) XHTML (396.64 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok (XADES) XADES (5.25 KB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 rok ZIP (360.24 KB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 rok (XADES) XADES (27.11 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok (XHTML) XHTML (469.36 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok (XADES) XADES (5.25 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok (XHTML) XHTML (11.52 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok (XADES) XADES (21.73 KB)
05.10.2021
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 5 października 2021
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA.

Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów
Seria A 13 600 000 13 600 000
Seria B 5 515 000 5 515 000
Razem 19 115 000 19 115 000
  1. W związku z ujęciem w porządku obrad Walnego Zgromadzenia puntu obejmującego zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz deklaracją Spółki o wypełnianiu zasady 4.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zarząd zwraca się o niezwłoczne przedstawianie kandydatur na członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem wraz z kompletem materiałów ich dotyczących. Kandydaci na członka Rady Nadzorczej powinni złożyć oświadczenia w zakresie spełniania przez nich wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  2. Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 5 października 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi w dniu 19 października 2021 roku roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, pod adresem Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, budynek Dyrekcji Naczelnej, sala nr 16.
  3. Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 15 października 2021 roku od akcjonariusza Spółki - Grupy Azoty S.A z siedzibą w Tarnowie, zgłoszenie Pana Krzysztofa Majchera oraz dra hab. Marcina Szewczaka jako kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki. Poniżej informacja o kandydatach do Rady Nadzorczej Spółki.
14.05.2021
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 14 maja 2021 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA

Seria akcji
Liczba akcjiLiczba głosów
Seria A13 600 00013 600 000
Seria B5 515 0005 515 000
Razem19 115 00019 115 000
26.08.2020
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 26 sierpnia 2020 roku
Rozwiń
23.06.2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 23 czerwca 2020 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA

Seria akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
Seria A13 600 00013 600 000
Seria B5 515 0005 515 000
Razem19 115 00019 115 000
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 23 czerwca 2020 r. PDF (139.54 KB) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołane na dn. 23 czerwca 2020 r. PDF (590.68 KB) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dn. 23 czerwca 2020 r. PDF (162.21 KB) Dokumenty dot. pkt. 5 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dn. 23 czerwca 2020 r. PDF (3.27 MB) Dokumenty dot. pkt. 6 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dn. 23 czerwca 2020 r. PDF (61.04 KB) Dokumenty dot. pkt. 7 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dn. 23 czerwca 2020 r. PDF (59.47 KB) Dokumenty dot. pkt. 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dn. 23 czerwca 2020 r. PDF (45.14 KB) Dokumenty dot. pkt. 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dn. 23 czerwca 2020 r. PDF (164.39 KB) Dokumenty dot. pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dn. 23 czerwca 2020 r. PDF (241.98 KB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 r. PDF (1.64 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dot. sprawozdania skonsolidowanego za 2019 r. PDF (122.20 KB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 r. PDF (1.60 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dot. sprawozdania jednostkowego za 2019 r. PDF (127.29 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r. PDF (2.87 MB) Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych PDF (77.60 KB) Formularz do głosowania PDF (181.51 KB)
17.02.2020
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 17 lutego 2020 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA

Seria akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
Seria A13 600 00013 600 000
Seria B5 515 0005 515 000
Razem19 115 00019 115 000

29.11.2019
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 29 listopada 2019 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA

Seria akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
Seria A13 600 00013 600 000
Seria B5 515 0005 515 000
Razem19 115 00019 115 000

23.07.2019
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień  23 lipca 2019 roku
Rozwiń
24.06.2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA

Seria akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
A13 600 00013 600 000
B5 515 0005 515 000
Razem19 115 00019 115 000
06.06.2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 6 czerwca 2018 roku
Rozwiń
01.06.2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 1 czerwca 2017 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA

Seria akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
SERIA A13 600 00013 600 000
SERIA B5 515 0005 515 000
Razem19 115 00019 115 000
Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 1 czerwca 2017 PDF (663.49 KB) Uchwala podjęta przez ZWZ w dniu 14 czerwca 2017 PDF (238.96 KB) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 1 czerwca 2017 PDF (2.68 MB) Rozszerzenie na wniosek akcjonariusza Grupy Azoty S.A. porządku obrad ZWZ PDF (334.00 KB) Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ PDF (255.93 KB) Przedlużenie przerwy w obradach ZWZ PDF (255.36 KB) Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 1 czerwca 2017 PDF (337.52 KB) Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zgłoszony 11 maja 2017 przez akcjoanriusza Grupę Azoty S.A. PDF (1.95 MB) Projekt uchwały Grupy Azoty SA dotyczący pkt 10 porządku obrad zgłoszony 1 czerwca 2017 roku PDF (367.98 KB) Projekt uchwaly Skarbu Państwa dotyczący pk 12 porządku obrad zgłoszony 1 czerwca 2017 roku PDF (317.22 KB) Wniosek do WZ_podział zysku PDF (136.02 KB) Uchwała RN_podział zysku PDF (30.71 KB) Uchwała RN_ocena jednostkowego sprawozdania finansowego PDF (35.99 KB) Uchwała RN_ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PDF (23.41 KB) Uchwała RN_Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki PDF (30.10 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki wraz z oceną sytuacji Spółki PDF (900.66 KB) Uchwała RN_ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego PDF (36.79 KB) Uchwała RN_ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PDF (21.60 KB) Uchwała RN_Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej PDF (24.56 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z ocen sprawozdań Grupy Kapitałowej PDF (580.50 KB) Uchwała RN_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PDF (20.61 KB) Sparwozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu PDF (516.50 KB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe PDF (7.27 MB) Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Spółki PDF (4.60 MB) Opinia niezależnego biegłego rewidenta PDF (428.73 KB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PDF (7.29 MB) Sparwozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PDF (4.83 MB) Opinia niezależnego biegłego rewidenta PDF (471.36 KB) Uchwała RN_absolutorium_Marian Rybak PDF (20.20 KB) Uchwała RN_absolutorium_Zenon Pokojski PDF (20.44 KB) Uchwała RN_absolutorium_Wojciech Kozak PDF (20.31 KB) Uchwała RN_absolutorim_ Mariusz Bober PDF (20.31 KB) Uchwała RN_absolutorium Jacek Janiszek PDF (20.60 KB) Uchwała RN_absolutorium Zbigniew Gagat PDF (20.36 KB) Uchwała RN_absolutorium Andrzej .Skwarek PDF (20.72 KB) Uchwała RN_absolutorim_Krzysztof Homenda PDF (20.82 KB) Formularz do głosowania PDF (605.04 KB)
10.05.2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zwołane na dzień 10 maja 2016 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA

Seria akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
Seria A13 600 00013 600 000
Seria B5 515 0005 515 000
Razem19 115 00019 115 000
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 10 maja 2015 roku PDF (459.85 KB) Projekty uchwał na ZWZ Spółki zwołane na dzień 10 maja 2016 roku PDF (191.57 KB) Formularz do głosowania PDF (592.67 KB) Wniosek do Walnego Zgromadzenia ws podziału zysku za rok 2015 PDF (106.67 KB) Uchwał Rady Nadzorczej - ocena wniosku ws podziału zysku PDF (32.72 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowych sprawozdań 2015 PDF (540.70 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanych sprawozdań 2015 PDF (659.58 KB) Ocena sytuacji Spółki w roku 2015 PDF (174.04 KB) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2015 PDF (393.33 KB) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu 2015 PDF (116.48 KB) Uchwała Rady Nadzorczej - ocena sprawozdania z działalności Spółki PDF (22.43 KB) Uchwała Rady Nadzorczej - ocena sprawozdania jednostkowego PDF (35.09 KB) Uchwała Rady Nadzorczej - ocena sprawozdania skonsolidowanego PDF (35.68 KB) Uchwała Rady Nadzorczej - ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PDF (19.83 KB) Uchwała Rady Nadzorczej - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PDF (20.28 KB) Uchwała Rady Nadzorczej - sprawozdanie z oceny sprawozdania jednostkowego PDF (24.06 KB) Uchwała Rady Nadzorczej - sprawozdanie z oceny sprawozdania skonsolidowanego PDF (23.88 KB) Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta PDF (373.11 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PDF (4.54 MB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe PDF (45.14 MB) Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta PDF (477.35 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PDF (7.01 MB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PDF (45.60 MB) Uchwała Rady Nadzorczej - wniosek o udzielenie absolutorium Prezesowi Marianowi Rybakowi PDF (20.48 KB) Uchwała Rady Nadzorczej - wniosek o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zenonowi Pokojskiemu PDF (20.96 KB) Uchwała Rady Nadzorczej - wniosek o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Wojciechowi Kozakowi PDF (20.97 KB)
24.03.2016
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 24 marca 2016 roku
Rozwiń
19.05.2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołane na dzień 19 maja 2015 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA

Seria akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
Seria A13 600 00013 600 000
Seria B5 515 0005 515 000
Razem19 115 00019 115 000
Uchwaly podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19.05.2015 r. PDF (477.30 KB) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na 19 maja 2015 roku PDF (465.78 KB) Projekty uchwał na ZWZ Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na 19 maja 2015 roku PDF (306.96 KB) Uchwała RN_podział zysku PDF (40.12 KB) Wniosek do WZ_podział zysku. PDF (152.00 KB) Uchwała RN_zmiana regulaminu WZ PDF (23.76 KB) Wniosek do WZ_zmiany regulaminu WZ PDF (141.49 KB) Sprawozdanie RN z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PDF (533.74 KB) Sprawozdanie RN z oceny sonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PDF (656.09 KB) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu PDF (116.78 KB) Zwięzła ocena sytuacji Spółki PDF (90.48 KB) Sprawozdanie z działalności RN PDF (465.40 KB) Uchwała RN_ocena jednostkowego sprawozdania finansowego PDF (37.48 KB) Uchwała RN_ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PDF (26.02 KB) Uchwała RN_ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego PDF (38.85 KB) Uchwała RN_ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PDF (24.61 KB) Opinia i raport biegłegi rewidenta PDF (357.75 KB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe PDF (3.83 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PDF (3.88 MB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PDF (4.10 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PDF (4.57 MB) Opinia i raport biegłego rewidenta PDF (504.03 KB) Uchwała RN_udzielenie absolutorium_Marian Rybak PDF (24.43 KB) Uchwała RN_udzielenie absolutorium_Zenon Pokojski PDF (24.59 KB) Uchwała RN_udzielenie absolutorium_Wojciech Kozak PDF (24.57 KB) Uchwała RN_udzielenie absolutorium_Marek Kapłucha PDF (24.40 KB) Formularz do głosowania PDF (447.29 KB)
29.11.2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zwołane na dzień 29 listopada 2013 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA

Seria akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
Seria A13 600 00013 600 000
Seria B5 515 0005 515 000
Razem19 115 00019 115 000
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na 29 listopada 2013 roku PDF (503.95 KB) Projekty uchwał na ZWZ Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na 29 listopada 2013 roku PDF (384.24 KB) Formularz do głosowania PDF (570.19 KB) Wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto PDF (234.40 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto PDF (78.86 KB) Wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwał 22 i 23 ZWZ Spółki z dnia 25.11.2998 w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością PDF (145.47 KB) Uchwała Rady Nadzorczej - zaopiniowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia PDF (28.00 KB) Uchwała Nr 22 i 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomościąa PDF (289.89 KB) Życiorys Andrzeja Bartuziegi - kandydata do Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki PDF (258.57 KB) Życiorys Jacka Wójtowicza - kandydata do Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki PDF (340.02 KB) Sprawozdanie RN z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego PDF (682.13 KB) Sprawozdanie RN z oceny sonsolidowanego sprawozdania finansowego PDF (763.08 KB) Sprawozdanie z działalności RN PDF (528.65 KB) Uchwała RN w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania PDF (65.00 KB) Uchwała RN w sprawie oceny sonsolidowanego sprawozdania finansowego PDF (70.02 KB) Uchwała RN w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki PDF (45.15 KB) Uchwała RN w sprawie ceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PDF (44.47 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady PDF (39.08 KB) Jednostkowe sprawozdanie Spółki PDF (15.63 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PDF (20.49 MB) Opinia i raport biegłego rewidenta PDF (7.24 MB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PDF (19.80 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PDF (25.46 MB) Opinia i raport biegłego rewidenta PDF (10.77 MB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium - Paweł Jarczewski PDF (41.31 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium - Marian Rybak PDF (41.21 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium - Marek Kapłucha PDF (44.35 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium - Wojciech Kozak PDF (41.43 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium - Zenon Pokojski PDF (42.74 KB)
15.03.2013
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwołane na dzień 15 marca 2013 roku
Rozwiń
Uchwały podjęte przez NWZ Zakladów Azotowych "Puławy" S.A. w dniu 15 marca 2013 r. PDF (220.28 KB) Uchwały podjęte przez NWZ Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., po przerwie, w dniu 11 kwietnia 2013 r. PDF (523.67 KB) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. na 15 marca 2013 r. PDF (4.51 MB) Zmiana porządku obrad NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w dniu 15 marca 2013r. PDF (144.18 KB) Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ Zakladów Azotowych "Puławy" S.A. PDF (419.28 KB) Projekt uchwaly na NWZ zwołane na dzień 15 marca 2013 r. przedstawiony przez akcjonariusza Zakłady Azotowe w tarnowie-Mościcach S.A. do punktu 9 porządku obrad "Ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki." PDF (502.37 KB) Projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 15 marca 2013 r. przedstawione przez spółkę Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. PDF (291.88 KB) Projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 15 marca 2013 r. przedstawione przez akcjonariusza Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. PDF (417.93 KB) Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. podczas obrad w dniu 15 marca 2013 r. PDF (172.03 KB) Projekt uchwaly zgloszony przez akcjonariusza Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. w dniu 8 kwietnia 2013 r. i PDF (280.04 KB) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Skarb Państwa podczas obrad NWZ kontynuowanego po przerwie wniu 11 kwietnia 2013 r. PDF (456.05 KB) Formularz do głosowania PDF (907.54 KB) Formularz do głosowania - dot. kontynuacji NWZ po przerwie w dniu 11 kwietnia 2013 r PDF (1.00 MB) Wniosek akcjonariusza Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. o zmianę statutu Zakładów Azotowych "PUŁAWY" S.A. - zmiana nazwy PDF (534.16 KB) Uchwała Zarządu Zakładów Azotowych "PUŁAWY" S.A. w sprawie stanowiska do wniosku Akcjonariusza o zmianę statutu Spółki PDF (227.92 KB) Stanowisko Zarządu Zakładów Azotowych "PUŁAWY" S.A. do wniosku Akcjonariusza o zmianę statutu Spółki PDF (259.26 KB) Opinia Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych "PUŁAWY" S.A. w sprawie wniosku Akcjonariusza o zmianę statutu Spółki PDF (31.64 KB) Wniosek do Walnego Zgromadzenia z dnia 21 listopada 2012 r. o zmianę Statutu Spółki PDF (2.72 MB) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia z dnia 21 listopada 2012 r. o zmianę statutu Spółki PDF (33.37 KB) Wniosek do Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2013 o zmianę statutu Spółki PDF (352.53 KB) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2013 r. o zmianę statutu Spółki PDF (31.68 KB) Wniosek do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie aktywów trwałych w ramach projektu inwestycyjnego "Zakup i montaż linii do wytłaczania folii trójwarstwowej" PDF (953.83 KB) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie aktywów trwałych PDF (39.69 KB)
18.12.2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zwołane na dzień 18 grudnia 2012 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA

Seria akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
Seria B5 515 0005 515 000
Seria B5 515 0005 515 000
Razem11 030 00011 030 000
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w dniu 18 grudnia 2012 r. PDF (914.62 KB) Uchwały poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., które nie zostały podjęte PDF (578.81 KB) Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych "Puławy" SA zwołanego na 18 grudnia 2012 roku rozszerzony o pkt 15 "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki" na wniosek akcjonariusza Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach.pdf PDF (264.21 KB) Ogloszenie o zwolaniu ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" SA na 18 grudnia 2012 PDF (463.66 KB) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza - Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA do punktu "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki", wprowadzonego do porządu obrad na wniosek Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA.pdf PDF (117.48 KB) Projekty uchwał zgloszone przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w dniu 18 grudnia 2012 r.Z_18_12_2012.pdf PDF (592.63 KB) Projekty uchwał na ZWZ Zakładów Azotowych "PUŁAWY" S.A. zwołane na 18 grudnia 2012 PDF (318.97 KB) Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie podział zysku netto .pdf PDF (249.32 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysk netto.pdf PDF (67.81 KB) Wniosek do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zawiązanie Spółki i objęcie udziałów.pdf PDF (149.86 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku zarządu o wyrażenie zgody na zawiązanie Spółki i objęcie udziałów PDF (37.80 KB) Wniosek do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Elektrownia PUŁAWY PDF (156.75 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Elektrownia PUŁAWY PDF (40.05 KB) Wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu PDF (323.56 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu PDF (49.82 KB) Kandydatura Pana Jerzego Marciniaka na Członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych PUŁAWY SA PDF (355.79 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności.pdf PDF (672.34 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Zakładów Azotowych "PUŁAWY" SA.pdf PDF (949.90 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Zakładów Azotowych "PUŁAWY" SA.pdf PDF (57.22 KB) Zwiezła ocena Rady Nadzorczej na temat sytuacji Zakładów Azotowych 'PUŁAWY" SA w roku obrotowym 2011/2012.pdf PDF (142.14 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalnosci Zakładów Azotowych "PUŁAWY" SA.pdf PDF (36.48 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań skonsolidowanych.pdf PDF (1.15 MB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PUŁAWY.pdf PDF (61.46 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PUŁAWY.pdf PDF (35.59 KB) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.pdf PDF (39.53 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie polityki sponsoringowej PDF (127.83 KB) Sprawozdanie finansowe Zakładów Azotowych "Puławy" SA. za okres 1 lipca 2011 - 30 czerwca 2012.pdf PDF (11.66 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych "PUŁAWY" SA za okres 1 lipca 2011 - 30 czerwca 2012.pdf PDF (12.03 MB) Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego PDF (11.04 MB) Wewnątrzkorporacyjne akty prawne regulujące politykę sponsoringową Zakładów Azotowych "puławy" S.A. obowiązujące w roku obrotowym 2011/2012 PDF (3.19 MB) Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Grupy Kapitałwoej "PUŁAWY" Spółka Akcyjna za okres od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 PDF (7.22 MB) Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe "PUŁAWY" SA.pdf PDF (7.24 MB) Opinia niezależnego biegłwego rewidenta z badania skonsolidowanego nsprawozdania finansowego PDF (1.06 MB) Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowamego sprawozdania finansowego PDF (9.95 MB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutaorium członkom Zarządu Spółki PDF (194.30 KB)
19.12.2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zwołane na dzień 19 grudnia 2011 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA

Seria akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
Seria B5 515 0005 515 000
Razem19 115 00019 115 000
Razem24 630 00024 630 000
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w dniu 19 grudnia 2011 r. PDF (406.43 KB) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 19 grudnia 2011r. PDF (439.84 KB) Projekty uchwał na ZWZ Spółki zwołane na dzień 19 grudnia 2011 r. PDF (285.19 KB) Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2011 r. zgłoszony przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny PDF (330.61 KB) Projekt uchwały zgłoszony podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w dniu 19 grudnia 2011 r. PDF (569.48 KB) Formularz do głosowania PDF (550.73 KB) Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto PDF (1.77 MB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r. PDF (414.92 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności PDF (826.98 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki PDF (1.02 MB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki PDF (622.25 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. PDF (450.37 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PUŁAWY" PDF (6.96 MB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PUŁAWY PDF (560.64 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PUŁAWY PDF (401.31 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie polityki sponsoringowej PDF (523.71 KB) Sprawozdanie finansowe Zakładów Azotowych "Puławy" Spółka Akcyjna za okres 1 lipca 2010 - 30 czerwca 2011 PDF (6.56 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych "Puławy" Spółka Akcyjna za okres 1 lipca 2010 - 30 czerwca 2011 PDF (5.53 MB) Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego PDF (1.90 MB) Wewnątrzkorporacyjne akty prawne regulujące politykę sponsoringową Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. obowiązujące w roku obrotowym 2009/2010 PDF (1.77 MB) Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "PUŁAWY" Spółka Akcyjna za okres 1 lipca 2010 - 30 czerwca 2011 PDF (7.54 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "PUŁAWY" Spółka Akcyjna za okres 1 lipca 2010 - 30 czerwca 2011 PDF (6.03 MB) Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego PDF (1.93 MB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki PDF (1.35 MB)
08.08.2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zwołane na dzień 8 sierpnia 2011 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA

Seria akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
Seria B5 515 0005 515 000
Seria B5 515 0005 515 000
Razem11 030 00011 030 000
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w dniu 8 sierpnia 2011 r. PDF (609.57 KB) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w dniu 16 sierpnia 2011 r. PDF (328 bytes) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 8 sierpnia 2011r. PDF (204.79 KB) Projekty uchwał na NWZ Spółki zwołane na dzień 8 sierpnia 2011 r. PDF (152.27 KB) Formularz do głosowania PDF (783.54 KB) Nowy projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad PDF (215.76 KB) Uchwała Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. dotycząca objęcia udziałów w spółce Melamina III PDF (41.85 KB) Uchwała Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. dotycząca objęcia udziałów w spółce Melamina III PDF (289.76 KB) Wniosek o wyrażenie zgody na objęcie udziałów w spółce Melamina III Spółka z o.o. PDF (3.62 MB) Uchwała Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. dotycząca nabycia udziałów w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych "Fosfory" Spółka z o.o. w Gdańsku PDF (47.61 KB) Uchwała Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. dotycząca nabycia udziałów w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych "Fosfory" Spółka z o.o. w Gdańsku PDF (270.56 KB) Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie udziałów w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych "Fosfory" Spółka z o.o. w Gdańsku PDF (939.92 KB) Uchwała Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. dotycząca sprzedaży lokalu Nr 3 stanowiącego Wypożyczalnię Sprzętu Sportowego PDF (57.27 KB) Uchwała Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży lokalu Nr 3 stanowiącego Wypożyczalnię Sprzętu Sportowego PDF (21.25 KB) Uchwała Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. dotycząca sprzedaży lokalu Nr 3 stanowiącego Wypożyczalnię Sprzętu Sportowego PDF (244.24 KB) Wniosek do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem własności i prawem użytkowania wieczystego PDF (244.24 KB) Wniosek do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem własności i prawem użytkowania wieczystego PDF (13.25 MB)
16.12.2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zwołane na dzień 16 grudnia 2010 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA

Seria akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
Seria B5 515 0005 515 000
Seria B5 515 0005 515 000
Razem11 030 00011 030 000
Uchwały podjęte w dniu 16 grudnia 2010r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. PDF (357.62 KB) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 16 grudnia 2010r. PDF (2.74 MB) Projekty uchwał na ZWZ Spółki zwołane na dzień 16 grudnia 2010 r. PDF (229.91 KB) Formularz do głosowania PDF (783.54 KB) Uchwała Głównej Komisji Wborczej w sprawie ważności wyborów PDF (313.85 KB) Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Wójtowicza PDF (60.28 KB) Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Bartuziego PDF (42.10 KB) Zgłoszenie przez akcjonariusza - ING OFE kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej PDF (298.22 KB) Życiorys kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Grabowskiego - zgłoszonego przez akcjonariusza - ING OFE PDF (334.77 KB) Informacja o kandydaturach zgłoszonych do Rady Nadzorczej PDF (106.30 KB) Wniosek do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego "Zakup i zabudowa turbosprężarki o mocy 45000 Nm3/h" PDF (154.55 KB) Wniosek do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa stokażu amoniaku" PDF (2.09 MB) Opinia Rady Nadzorczej do wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego "Zakup i zabudowa turbosprężarki o mocy 45000 Nm3/h" PDF (24.32 KB) Opinia Rady Nadzorczej do wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa stokażu amoniaku" PDF (301.37 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności PDF (4.99 MB) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki PDF (5.81 MB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie polityki sponsoringowej PDF (561.44 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki PDF (380.49 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. PDF (262.35 KB) Sprawozdanie finansowe Zakładów Azotowych "Puławy" Spółka Akcyjna za okres 1 lipca 2009 - 30 czerwca 2010 PDF (17.19 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych "Puławy" Spółka Akcyjna za okres 1 lipca 2009 - 30 czerwca 2010 PDF (0 bytes) Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PDF (1.73 MB) Wewnątrzkorporacyjne akty prawne regulujące politykę sponsoringową Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. obowiązujące w roku obrotowym 2009/2010 PDF (1.77 MB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie polityki sponsoringowej PDF (561.44 KB) Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto PDF (1.41 MB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. PDF (370.03 KB) Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały rozliczającej korekty powstałe na skutek przejścia Spółki na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej PDF (726.44 KB) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały rozliczającej korekty powstałe na skutek przejścia Spółki na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej PDF (289.35 KB) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki PDF (1.83 MB)
11.06.2010
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zwołane na dzień 11 czerwca 2010 roku
Rozwiń
16.12.2009
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zwołane na dzień 16 grudnia 2009 roku
Rozwiń

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA

Seria akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
Seria A13 600 00013 600 000
Seria B5 515 0005 515 000
Razem19 115 00019 115 000
Razem38 230 00038 230 000
12.10.2005
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zwołane na dzień 12 października 2005 roku
Rozwiń
11.10.2005
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zwołane na dzień 11 października 2005 roku
Rozwiń
30.09.2005
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zwołane na dzień 30 września 2005 roku
Rozwiń
19.09.2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zwołane na dzień 19 września 2005 roku
Rozwiń
Wyszukiwarka