Puławy, 27 kwietnia 2022 roku
Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
W sprawie
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
za rok obrotowy 2021
Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
oświadcza, że:
w Spółce powołany jest Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2021 nie pełniła
obowiązków Komitetu Audytu,
w Spółce przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu
audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, jak też
przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu,
Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
Członkowie Rady Nadzorczej:
Piotr Regulski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Majcher Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Kowalik Sekretarz Rady Nadzorczej
Marcin Szewczak Członek Rady Nadzorczej
Piotr Śliwa Członek Rady Nadzorczej