Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
Odwołanie Członków Zarządu Grupy Azoty Puławy oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki
Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy podczas posiedzenia w dniu 12 kwietnia br. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o odwołaniu z Zarządu oraz pełnionych funkcji.
12.04.2024
Grupa Azoty S.A. podpisała Aneks do Porozumienia z Instytucjami Finansującymi
Grupa Azoty S.A. zawarła w imieniu własnym oraz spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Aneks do Porozumienia z 2 lutego br.
27.03.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty S.A.
Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. powołała z dniem 20 marca br. Adama Leszkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Do Zarządu powołani zostali także z dniem 20 marca br. na stanowisko wiceprezesa: Andrzej Skolmowski, Krzysztof Kołodziejczyk, Andrzej Dawidowski, dr Paweł Bielski. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej Huberta Kamoli do wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu z dniem 20 marca br. do dnia powołania Członka Zarządu wybranego w uzupełniającym postępowaniu kwalifikacyjnym, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
19.03.2024
Grupa Azoty odnosi się do informacji dotyczących wpływu konsolidacji na Grupę Azoty Puławy
W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi wpływu konsolidacji na Puławskie Zakłady Grupy Azoty, Grupa przedstawia kluczowe wnioski w tym zakresie.
06.03.2024
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.
Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podczas posiedzenia w dniu 19 lutego br. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki.
19.02.2024
Oświadczenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w sprawie publikacji na portalu money.pl z 12 lutego 2024 r.
12 lutego 2024 r. portal money.pl opublikował – zawierający szereg nieprawdziwych informacji oraz godzących w wizerunek spółki opinii – artykuł autorstwa red. Agnieszki Zielińskiej pt. „Ostrołęka bis”. Gigantyczne fiasko w Puławach. Jest to już niestety kolejna publikacja tego portalu, ukazująca puławską spółkę w złym świetle i dyskredytująca decyzje podejmowane przez kolejne zarządy Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na przestrzeni ostatnich lat.
12.02.2024
Wyszukiwarka