Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki
Justyna Majsnerowicz
Justyna Majsnerowicz
Rada Nadzorcza Spółki powierzyła na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2023 roku Pani Justynie Majsnerowicz funkcję Pełniącej Obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, do dnia powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu Spółki.
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie Grupą Kapitałową Zarządzanie sprzedażą Segmentu Biznesowego AGRO Strategia zarządzania zasobami ludzkimi oraz polityki personalnej Finanse Kontroling Nadzór i koordynacja działań w zakresie technologii i rozwoju Polityka komunikacji korporacyjnej Zapewnienie bezpieczeństwa aktywom informacyjnym Zarządzanie procesami audytu wewnętrznego i kontroli

Wiceprezes Zarządu Spółki od 26 maja 2022 r., od 17 stycznia 2023 r. pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Spółki

Wykształcenie:

 • Executive MBA studia podyplomowe (w trakcie)
 • Harvard Business: Program rozwoju umiejętności menadżerskich “Management”
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  studia podyplomowe: „Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda.”
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
  studia magisterskie: Wydział Zarządzania i Informatyki, specjalizacja: zarządzanie finansami

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe:

 • 17.01.2023 - obecnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.;
  Wiceprezes Zarządu pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu;
 • 05.2022 – 16.01.2023 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.;
  Wiceprezes Zarządu;
 • 04.2022 – 05.2022  Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.;
  Dyrektor ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju;
 • 04.2018 - 04.2022 KGHM Polska Miedź S.A.;
  Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami/Dyrektor Departamentu Nadzoru Korporacyjnego Spółek Krajowych
 • 05.2019 - 12.2021 Future 1 Sp. z o.o.;
  Prezes Zarządu;
 • 05.2016 - 12.2016 Grupa Azoty S.A.;
  Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Właścicielskiego;
 • 02.2011 - 06.2017 KGHM Polska Miedź S.A.;
  Główny Specjalista w Departamencie Inwestycji Kapitałowych/Nadzoru Właścicielskiego;
 • 09.2008 - 01.2011 KGHM Ecoren S.A.;
  Dyrektor/Kierownik Departamentu Kontrolingu;
 • 05.2006 - 08.2008 Energetyka Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.);
  Starszy Specjalista w Dziale Zarządzania Budżetem i Controllingu;
 • 10.2004 - 05.2006 MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu;
  Inspektor w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych.

Praca w Radach Nadzorczych:

 • 10.2016 – 01.2017 Elektrownia Puławy Sp. z o.o.;
  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;
 • 05.2015 – 05.2016 KGHM TFI S.A.;
  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;
 • 05.2014 – 05.2016 KGHM Metraco S.A.;
  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;
 • 12.2013 – 05.2015 WFP Hefra S.A.;
  Członek Rady Nadzorczej;
 • 07.2013 – 01.2014 KGHM Ecoren S.A.;
  Przewodnicząca Rady Nadzorczej.
Dowiedz się więcej
Jacek Janiszek
Jacek Janiszek
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Realizacja inwestycji Wsparcie w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury i systemów IT Energetyka Zarządzenia sprzedażą melaminy i mocznika na cele techniczne, nadtlenku wodoru i gazów technicznych Koordynacja procesów produkcyjnych Zarządzanie procesami logistycznymi Strategia zakupowa Współpraca z organizacjami związkowymi i Radą Pracowników

Wiceprezes Zarządu Spółki od 4 maja 2020 r.

Wykształcenie:

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie,
  studia podyplomowe – „Executive Master of Business Administration”;
 • ICAN Institute w Warszawie,
  program: Strategic Leadership Academy;
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  studia podyplomowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem na wspólnym rynku europejskim;
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
  studia podyplomowe: Energetyka cieplna;
 • Politechnika Łódzka,
  studia podyplomowe: Bezpieczeństwo procesów przemysłowych w dużych zakładach chemicznych;
 • Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu,
  Organizacja i technika transportu;
 • Technikum Elektroniczne w Radomiu,
  Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa.

Doświadczenie zawodowe

 • 05.2020 – obecnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
  Wiceprezes Zarządu;
 • 11.2018 – 05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 
  Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie;
 • 01.2017 – 08.2018 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
  Prezes Zarządu;
 • 04.2016 – 12.2016 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 09.2015 – 03.2016 SIM Spółka Inżynierów sp. z o.o.,
  Prezes Zarządu;
 • 05.2014 – 08.2015 SIM Spółka Inżynierów sp. z o.o.,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 05.2011 – 04.2014 HMP Maria Bonkantner-Parada HMP S.A.,
  Dyrektor Operacyjny;
 • 02.2011 – 05.2011 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach,
  zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych;
 • 06.2010 – 01.2011 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach,
  Kierownik Koordynator ds. administracyjno-organizacyjnych;
 • 09.2009 – 05.2010 Zakład Pracy Chronionej „Simena”,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 2008 – 08.2009 Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji Remzap sp. z o.o.,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 1996 – 2008 Zakłady Azotowe „Puławy“ S.A.,
  Dyrektor Departamentu Organizacji Korporacyjnej, Kierownik Centrum,
  Energetycznego, Kierownik Zmiany Centrum Energetycznego, Zastępca,
  Kierownika Zakładu Energetycznego ds. technicznych, Kierownik Zmiany,
  Zakładu Elektrociepłowni, Specjalista Technolog ds. kotłów.

Praca w radach nadzorczych:

 • 06.2021 – nadal REMZAP Sp. z o.o.;
 • 10.2020 – nadal SCF Natural Sp. z o.o.;
 • 10.2020 - VI 2021 Agrochem Puławy Sp. z o.o.
Dowiedz się więcej
Andrzej Skwarek
Andrzej Skwarek
Członek Zarządu
Kompetencje w spółce:
Koordynacja działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania systemów zarządzania i bezpieczeństwa pracy

Wiceprezes Zarządu Spółki od 10 maja 2016 r., od 13 marca 2017 r. Członek Zarządu Spółki.

Wykształcenie:

 • Politechnika Warszawska - kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa;
 • Akademia Leona Koźmińskiego - studia podyplomowe: Master of Business Administration oraz Zarządzanie Projektami;
 • Akademia Leona Koźmińskiego - studia podyplomowe: Zarządzanie Projektami.

Doświadczenie zawodowe:

 • 03.2017 - nadal - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.,
  Członek Zarządu;
 • 10.05.2016 - 03.2017 - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 04.2001 - 05.2016 - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
  Główny Specjalista Inżynier Procesu, Główny Specjalista d.s. Projektów Technologicznych, Kierownik Zakładu Nawozów, Kierownik Wydziału Mocznika, Kierownik Zespołu Technicznego, Kierownik Zmiany Zakładu Mocznika i Melaminy, Starszy Specjalista Technolog, Specjalista Technolog.

Praca w radach nadzorczych:

 • 10.2020 - obecnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Kursy i szkolenia:

 • 2016-2017 ICAN Institute, The Strategic Leadership Academy;
 • 2015 - DAVOTEAM CENTER OF EXCELLENCE S.A. - Szkolenie: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Foundation;
 • 2013 - CENTRUM SZKOLENIOWE ICAN - Kurs: Akademia Zarządzania;
 • 2012 - FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI - Seminarium: Strategiczne zarządzanie zakupami;
 • 2012 - FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI - Seminarium: Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych;
 • 2010 - INSTYTUT EUROPEISTYKI - szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • 2008 - BOMIS - szkolenie: Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych;
 • 2006 - BIURO DORADZTWA PERSONALNEGO CONSULTOR - kurs: Księgowość Spółek Prawa Handlowego
Dowiedz się więcej

Data aktualizacji: 18.01.2023 r.

Wyszukiwarka