Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Prezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie sprzedażą i portfelem produktów na poziomie Segmentu Biznesowego AGRO i spółki Strategia zarządzania zasobami ludzkimi oraz polityki personalnej Nadzór i koordynacja działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Polityka komunikacji korporacyjnej Współpraca z organizacjami związkowymi i Radą Pracowników

Prezes Zarządu Spółki od 10 lutego 2023 r.

Pan Marcin Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a także studia podyplomowe z zakresu audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.

Pan Marcin Kowalczyk legitymuje się bogatą ścieżką zawodową, obejmującą pracę w administracji publicznej, jak w spółkach prawa handlowego. Pan Marcin Kowalczyk pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego ("AMW"), a wcześniej zasiadał w Radzie Nadzorczej AMW. Pracował na stanowisku menadżerskim w PGE Energia Odnawialna S.A. W latach 2018-2020 był wiceprezesem Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego sp. z o.o. Od maja 2020 roku związany był z PGE Dystrybucja S.A. najpierw jako Wiceprezes Zarządu, a od września 2020 roku jako Prezes Zarządu spółki. W ostatnim czasie pracował w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Aktualnie od lipca 2022 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU Życie S.A

Od 10 lutego 2023 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

Dowiedz się więcej
Paweł Bryda
Paweł Bryda
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Koordynacja działań w zakresie nadzoru korporacyjnego Strategia zakupowa Zarządzanie projektami w zakresie technologii i rozwoju Koordynacja prac obsługi prawnej

Wiceprezes Zarządu Spółki od 11 lutego 2023 r.

Pan Paweł Bryda, radca prawny, rzecznik patentowy, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończył również studia podyplomowe „Prawo Własności Przemysłowej”.

W okresie od maja 2020 roku do lutego 2023 roku związany był z PGE Dystrybucja S.A. jako dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego, a ostatnio dyrektor Biura Zarządu. W PGE Dystrybucja S.A. pełnił również funkcję Inspektora do spraw zgodności oraz był przedstawicielem spółki w Komisji Dialogu Społecznego. W latach 2016-2020 pełnił funkcje w organach zarządczych spółek prawa handlowego: jako członek zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A., prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o., a wcześniej prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Pan Paweł Bryda posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w organach administracji rządowej. W latach 2005-2016 był pracownikiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym przeszedł ścieżkę kariery począwszy od referendarza, poprzez stanowiska specjalistyczne i samodzielne, a skończywszy na naczelniku Wydziału Handlu i Usług. Jest autorem wielu stanowisk i interpretacji przepisów prawa, przygotowywał projekty krajowych aktów prawnych, brał również udział w pracach nad dyrektywami unijnymi. W latach 2011-2018 prowadził szkolenia praktyczne dla przedsiębiorców, jak również wykłady z prawa ochrony konsumentów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pełnił funkcje w radach nadzorczych m.in. PT-U ETRA Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A., Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach. Aktualnie od sierpnia 2022 roku jest członkiem rady nadzorczej Jelcz Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej
Jacek Janiszek
Jacek Janiszek
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Wsparcie w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury i systemów IT Realizacja inwestycji Koordynacja procesów produkcyjnych Energetyka Zarządzanie procesami logistycznymi Obszar Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wiceprezes Zarządu Spółki od 4 maja 2020 r.

Wykształcenie:

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie,
  studia podyplomowe – „Executive Master of Business Administration”;
 • ICAN Institute w Warszawie,
  program: Strategic Leadership Academy;
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  studia podyplomowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem na wspólnym rynku europejskim;
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
  studia podyplomowe: Energetyka cieplna;
 • Politechnika Łódzka,
  studia podyplomowe: Bezpieczeństwo procesów przemysłowych w dużych zakładach chemicznych;
 • Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu,
  Organizacja i technika transportu;
 • Technikum Elektroniczne w Radomiu,
  Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa.

Doświadczenie zawodowe

 • 05.2020 – obecnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
  Wiceprezes Zarządu;
 • 11.2018 – 05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 
  Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie;
 • 01.2017 – 08.2018 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
  Prezes Zarządu;
 • 04.2016 – 12.2016 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 09.2015 – 03.2016 SIM Spółka Inżynierów sp. z o.o.,
  Prezes Zarządu;
 • 05.2014 – 08.2015 SIM Spółka Inżynierów sp. z o.o.,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 05.2011 – 04.2014 HMP Maria Bonkantner-Parada HMP S.A.,
  Dyrektor Operacyjny;
 • 02.2011 – 05.2011 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach,
  zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych;
 • 06.2010 – 01.2011 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach,
  Kierownik Koordynator ds. administracyjno-organizacyjnych;
 • 09.2009 – 05.2010 Zakład Pracy Chronionej „Simena”,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 2008 – 08.2009 Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji Remzap sp. z o.o.,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 1996 – 2008 Zakłady Azotowe „Puławy“ S.A.,
  Dyrektor Departamentu Organizacji Korporacyjnej, Kierownik Centrum,
  Energetycznego, Kierownik Zmiany Centrum Energetycznego, Zastępca,
  Kierownika Zakładu Energetycznego ds. technicznych, Kierownik Zmiany,
  Zakładu Elektrociepłowni, Specjalista Technolog ds. kotłów.

Praca w radach nadzorczych:

 • 06.2021 – nadal REMZAP Sp. z o.o.;
 • 10.2020 – nadal SCF Natural Sp. z o.o.;
 • 10.2020 - VI 2021 Agrochem Puławy Sp. z o.o.
Dowiedz się więcej
Justyna Majsnerowicz
Justyna Majsnerowicz
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Finanse Kontroling Audyt ESG

Wiceprezes Zarządu Spółki od 26 maja 2022 r., od 17 stycznia do 9 lutego 2023 r. pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Spółki

Doświadczenie zawodowe

Justyna Majsnerowicz jest menedżerem z doświadczeniem w obszarze zarządzania grupami kapitałowymi oraz zarządzania finansami. Od lat związana z sektorem surowcowym oraz chemicznym. Do 2022 roku związana była głownie z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A., zajmując m.in. stanowiska Dyrektora Departamentu Kontrolingu oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, a od 2019 do 2021 pełniła także funkcję Prezesa Zarządu spółki Future 1 Sp. z o.o. stanowiącej strukturę holdingową dla zagranicznych podmiotów KGHM Polska Miedź S.A.

Wykształcenie

Justyna Majsnerowicz jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ze specjalizacją zarządzania finansami. Ukończyła studia podyplomowe i kursy z zakresu  wyceny przedsiębiorstw, budowy i wdrażania strategii, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania grupami kapitałowymi.

Dowiedz się więcej
Andrzej Skwarek
Andrzej Skwarek
Członek Zarządu
Kompetencje w spółce:
Koordynacja działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania systemów zarządzania i bezpieczeństwa pracy

Wiceprezes Zarządu Spółki od 10 maja 2016 r., od 13 marca 2017 r. Członek Zarządu Spółki.

Wykształcenie:

 • Politechnika Warszawska - kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa;
 • Akademia Leona Koźmińskiego - studia podyplomowe: Master of Business Administration oraz Zarządzanie Projektami;
 • Akademia Leona Koźmińskiego - studia podyplomowe: Zarządzanie Projektami.

Doświadczenie zawodowe:

 • 03.2017 - nadal - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.,
  Członek Zarządu;
 • 10.05.2016 - 03.2017 - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 04.2001 - 05.2016 - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
  Główny Specjalista Inżynier Procesu, Główny Specjalista d.s. Projektów Technologicznych, Kierownik Zakładu Nawozów, Kierownik Wydziału Mocznika, Kierownik Zespołu Technicznego, Kierownik Zmiany Zakładu Mocznika i Melaminy, Starszy Specjalista Technolog, Specjalista Technolog.

Praca w radach nadzorczych:

 • 10.2020 - obecnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Kursy i szkolenia:

 • 2016-2017 ICAN Institute, The Strategic Leadership Academy;
 • 2015 - DAVOTEAM CENTER OF EXCELLENCE S.A. - Szkolenie: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Foundation;
 • 2013 - CENTRUM SZKOLENIOWE ICAN - Kurs: Akademia Zarządzania;
 • 2012 - FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI - Seminarium: Strategiczne zarządzanie zakupami;
 • 2012 - FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI - Seminarium: Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych;
 • 2010 - INSTYTUT EUROPEISTYKI - szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • 2008 - BOMIS - szkolenie: Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych;
 • 2006 - BIURO DORADZTWA PERSONALNEGO CONSULTOR - kurs: Księgowość Spółek Prawa Handlowego
Dowiedz się więcej

Data aktualizacji: 21.02.2023 r.

Wyszukiwarka