Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki
Hubert Kamola
Hubert Kamola
Prezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie sprzedażą i portfelem produktów na poziomie Segmentu Biznesowego AGRO i Spółki Strategia zakupowa Kontroling Finanse Koordynacja działań w zakresie nadzoru korporacyjnego Strategia zarządzania zasobami ludzkimi oraz polityki personalnej Wsparcie w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury i systemów IT Zarządzanie procesami logistycznymi Audyt Nadzór i koordynacja działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Koordynacja prac obsługi prawnej Polityka komunikacji korporacyjnej ESG Współpraca z organizacjami związkowymi i Radą Pracowników

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu od 13 kwietnia 2024 r.

Manager posiadający 20-letnie doświadczenie w sektorze chemicznym i nawozowym. Posiada również międzynarodowe doświadczenie w zakresie handlu, logistyki i surowców strategicznych. Przez wiele lat uczestniczył w kształtowaniu regulacji z zakresu instrumentów ochrony handlu na poziomie europejskim, inicjując wiele ważnych dla sektora rozwiązań.

Posiada wyższe wykształcenie, ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Zarządzania na WSEiZ w Warszawie o specjalizacji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto posiada dyplom MBA University of Illinois at Urban-Chamaign. Był uczestnikiem wielu kursów i szkoleń z zakresu wyceny spółek, due-diligence, budowy wartości i negocjacji. Posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów do Rad Nadzorczych.

Przebieg kariery zawodowej:

Od 12 kwietnia 2024 Członek Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A

II 2024 Grupa Azoty S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  w III 2024 delegowany  do wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. W dniu 12 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Huberta Kamoli z dniem 13 kwietnia 2024 roku na Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Odpowiada za zarządzanie produkcyjne i sprzedażowe w zakresie Agro i Chemia (w tym chemikalia organiczne i nieorganiczne), marketing w zakresie Agro i Chemia, ochronę rynku, zakupy (w tym zakupy surowców strategicznych).

2021-2024 PUH Chemirol Sp. z o.o. - Dyrektor Dep. Nawozów, zaangażowany również w działania M&A,  (największy polski operator Agro o zintegrowanej obsłudze rolnictwa).

2020 - 2021 Kronospan - Business Development Dyrektor, projekt integracji terminalu morskiego, logistyki
i surowców (mocznik melamina, metanol, fenol) dla największego w Europie producenta płyt drewnopochodnych.

2016 - 2020 CIECH S.A. - Dyrektor BU Soda, zarządzanie zintegrowanym modelem produkcyjno - handlowym
w 4 fabrykach (Polska, Niemcy, Rumunia).

2017 - 2019 CIECH Soda Polska - Członek Zarządu

2013 - IV 2016 Grupa Azoty - Dyrektor Dep. Korporacyjnego Agro, integracja segmentu Agro, członek of EPF (European Panel Federation), EMPA (European Melamine Producer Association) Działania w zakresie instrumentów ochrony rynku, m.in. cła anty-dumpingowe.

2009 - 2016 Grupa Azoty Puławy - Dyrektor Handlowy

2007 - 2009 Zakłady Azotowe Puławy S.A. - Dyrektor Operacyjny (sprzedaż i produkcja), całościowa odpowiedzialność za zarządzania układem produkcyjno-handlowym.

2004 Nafta Polska - ekspert, delegowanie do przygotowania przekształceń w sektorze Wielskiej Syntezy Chemicznej.

2004 - 2007 Zakłady Azotowe Puławy S.A. - Sales Manager, Hydrogen Peroxide.

Praca w Radach Nadzorczych (Egzamin Państwowy Nr 4039/2008 z 27/7/2008)

 • 2019 – 2020 – Ciech Soda Polska
 • 2018 – 2020 – Zakład Gospodarki Popiołami JV _ Ciech Soda Polska & Lafarge
 • 2017 – 2020 – Ciech Soda Deutschland
 • 2017 – 2020 – Ciech Soda Romania
 • 2011 – 2016 – Agrochem Dobre Miasto z o.o.
 • 2008 – 2011 – Remzap Sp. z o.o. – Przewodniczący
Dowiedz się więcej
Andrzej Skwarek
Andrzej Skwarek
Członek Zarządu
Kompetencje w spółce:
Realizacja inwestycji Koordynacja procesów produkcyjnych Energetyka Zarządzanie projektami w zakresie technologii i rozwoju

Wiceprezes Zarządu Spółki od 10 maja 2016 r., od 13 marca 2017 r. Członek Zarządu Spółki.

Wykształcenie:

 • Politechnika Warszawska - kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa;
 • Akademia Leona Koźmińskiego - studia podyplomowe: Master of Business Administration oraz Zarządzanie Projektami;
 • Akademia Leona Koźmińskiego - studia podyplomowe: Zarządzanie Projektami.

Doświadczenie zawodowe:

 • 03.2017 - nadal - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.,
  Członek Zarządu;
 • 10.05.2016 - 03.2017 - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 04.2001 - 05.2016 - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
  Główny Specjalista Inżynier Procesu, Główny Specjalista d.s. Projektów Technologicznych, Kierownik Zakładu Nawozów, Kierownik Wydziału Mocznika, Kierownik Zespołu Technicznego, Kierownik Zmiany Zakładu Mocznika i Melaminy, Starszy Specjalista Technolog, Specjalista Technolog.

Kursy i szkolenia:

 • 2016-2017 ICAN Institute, The Strategic Leadership Academy;
 • 2015 - DAVOTEAM CENTER OF EXCELLENCE S.A. - Szkolenie: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Foundation;
 • 2013 - CENTRUM SZKOLENIOWE ICAN - Kurs: Akademia Zarządzania;
 • 2012 - FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI - Seminarium: Strategiczne zarządzanie zakupami;
 • 2012 - FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI - Seminarium: Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych;
 • 2010 - INSTYTUT EUROPEISTYKI - szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • 2008 - BOMIS - szkolenie: Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych;
 • 2006 - BIURO DORADZTWA PERSONALNEGO CONSULTOR - kurs: Księgowość Spółek Prawa Handlowego
Dowiedz się więcej

Data aktualizacji: 12.04.2024 r.

Wyszukiwarka