Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka dywidendy

W dniu 26 maja 2020 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podjął uchwałę o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 104.176.750,00 zł, tj. w wysokości 5,45 zł na jedną akcję. W dniu 26 maja 2020 roku, Rada Nadzorcza spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za 2019 rok.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019  podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.

Wyszukiwarka