Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Ład korporacyjny

Normy kształtowania relacji z otoczeniem rynkowym

Spółka zadebiutowała na GPW w 2005 r. Od tego czasu przyczynia się do dynamicznego rozwoju polskiego rynku giełdowego. Jego warunkiem jest stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Ich celem jest umacnianie i pogłębianie konkurencyjności, kreowanie nowatorskich sposobów na rozwiązywanie problemów rynkowych oraz przyczynianie się do wzrostu atrakcyjności rynku kapitałowego. Przejrzysta polityka informacyjna i polityka wynagrodzeń oraz terminowe wywiązywanie się z wszelkich zobowiązań są dowodami na to, że Grupa Azoty PUŁAWY działa zgodnie z główną zasadą kodeksu Dobrych Praktyk – comply or explain.

COMPLY OR EXPLAIN

"Comply or explain" to kluczowa reguła Dobrych Praktyk. Spółki giełdowe powinny się nią kierować zgodnie z zasadami obejmującymi najważniejsze aspekty działalności. Jeśli tego nie robią – są zobowiązane do informowania o tym wszystkich uczestników rynku i podania wyraźnej przyczyny.

Pierwszym dokumentem, w którym wprowadzono zasadę "comply or explain", był brytyjski Cadbury Report z 1992 r. Koncentrował się on przede wszystkim na prawidłowym funkcjonowaniu rady dyrektorów. Z upływem czasu Dobre Praktyki zaczęły być stosowane w szerszym zakresie, a obecnie w podobnym kształcie funkcjonują praktycznie na całym świecie.

Wyszukiwarka