Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Edukacja
Edukacja

Puławy wierzą, że wykształcenie jest kluczowym elementem rozwoju. Dzięki nauce jest możliwe realizowanie najbardziej ambitnych planów i osiąganie zamierzonych celów – a to pozwala na wysoki poziom życia. Dlatego Spółka wspiera placówki edukacyjne i na miarę swoich możliwości stara się podnosić poziom nauczania lokalnych szkół. Szczególnie istotny jest tu aspekt ochrony środowiska – Puławy bardzo często angażują się we wspieranie działań związanych z szeroko pojętą edukacją ekologiczną.

Działalność pro edukacyjna Grupy Azoty Puławy koncentruje się wokół takich aspektów jak:Rozwiń
  • podnoszenie walorów wyposażenia dydaktycznego puławskich szkół,
  • edukacja (w szczególności proekologiczna) dzieci i młodzieży,
  • zabezpieczanie zaplecza kadrowego Spółki.
55 lat Zespołu Szkół Technicznych w PuławachRozwiń

W 2022 roku mija 55 lat od powstania Zespołu Szkół Technicznych w Puławach, popularnie zwanego przez uczniów i mieszkańców „Chemikiem”. O minionych latach, absolwentach i planach na najbliższy czas, rozmawiamy z dyr. Henrykiem Głosem.

Panie dyrektorze, w tym roku szkoła obchodzi Jubileusz 55-lecia. Z czego jest Pan najbardziej dumny, patrząc wstecz?

55 lat to już bardzo dorosły wiek. Szkoła rozpoczęła swoją pracę, jako szkoła przyzakładowa. Lata jej powstania, zbiegły się z powstaniem puławskich azotów, których jesteśmy można powiedzieć dzieckiem, wyrośliśmy na ich potrzeby. Na pewno nasi najstarsi absolwenci pamiętają, jakie były te początki i jak ta szkoła rozwijała się. Najpierw była budowa jednego segmentu, potem drugiego i sali gimnastycznej.

Nasze sukcesy to przede wszystkim absolwenci, którzy stają się po ukończeniu szkoły dobrymi, wykształconymi technikami i posiadają dobry zawód. Od kiedy mamy licea ogólnokształcące, wcześniej licea profilowane, liczy się przede wszystkim matura w ręku i możliwość dostania się na dobre studia, czyli porządne wykształcenie.

Jestem bardzo dumny, że szkoła istnieje od 55 lat i jest dobrze odbierana w środowisku puławskim. Bycie absolwentem „Chemika” brzmi dumnie. Potwierdzeniem tej dobrej opinii są przede wszystkim różnego rodzaju rankingi, które tworzy się na potrzeby nadzoru pedagogicznego lub dla ogólnopolskich zestawień. Cieszę się również bardzo, że duże zakłady pracy, przede wszystkim Grupa Azoty Puławy liczą, że poprzez zatrudnienie naszych absolwentów, zrobią dobry krok, a nasz absolwent będzie mógł spełnić oczekiwania pracodawcy. Mam tu na myśli również Mostostal i wszystkie instytuty naukowe, które mieszczą się w Puławach, które zatrudniają, m.in.: naszych techników analityków. Jak również zakłady usługowe, zatrudniające techników mechaników, czy techników elektryków. Do Puław powracają też inżynierowie, którzy kończą studia na najlepszych Szkołach Wyższych w Polsce.

Zespół Szkół Technicznych ma podpisaną Umowę Patronacką z Grupą Azoty Puławy. Co ona zawiera i co w jej ramach udało się zrealizować?

Umowa przewiduje trzy grupy współdziałania. Tym, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, w dobie bardzo trudnej finansowo sytuacji oświatowej jest to, że możemy doposażyć pracownie przedmiotów zawodowych - np. informatyczne, teleinformatyczne, mechaniczne, czy też laboratoria chemiczne.

W tę działalność jest zaangażowana największa suma pomocy finansowej. Również część motywacyjna dla uczniów, jest nie do przecenienia. Rozdysponowaliśmy w ubiegłym roku wiele stypendiów za wyniki w nauce. W tym roku szkolnym, również przewidujemy taką pomoc i motywację, między innymi dzięki konkursom, które propagują przemysł chemiczny. W ramach tego porozumienia, wspieramy uczniów w postaci różnego rodzaju nagród. Mamy również bezgotówkowe świadczenia, dające możliwość wysłania naszych nauczycieli do Grupy Azoty Puławy, aby poznawali tam najnowsze technologie. Możemy również organizować bezproblemowo praktyki dla naszych uczniów, a każda wizyta w Grupie Azoty Puławy, jest zawsze bardzo miła - jesteśmy bardzo dobrze przyjmowani, jako szkoła i podobnie sami uczniowie.

Czy fakt, że uczniowie mogą odbywać praktyki i staże, a najlepsi absolwenci są zatrudniani w Grupie Azoty Puławy wpływa na ich wyniki w nauce?

Oczywiście, że tak! Takim chyba najlepszym sprawdzianem było to, ilu w tym roku szkolnym mieliśmy kandydatów do klas pierwszych. Klasę technika technologii chemicznej musieliśmy nawet zdublować, bo szkoda było odrzucić tylu dobrych absolwentów gimnazjów z powodu braku miejsc. To samo dotyczy technika analityka i pozostałych zawodów w technikum.

Jest to na pewno bardzo duży bodziec do przyjścia do tej szkoły, jak i do podjęcia wysiłku, aby osiągać jak najlepsze wyniki. Bo na pewno pomoc finansowa dla niektórych uczniów jest bardzo znacząca, jak również odbycie stażu czy podjęcie później pracy. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy panuje duże bezrobocie na rynku puławskim i krajowym. Wszystko to sprawia, że Umowa Patronacka jest bardzo dużą motywacją do podjęcia nauki w naszej szkole i to mnie bardzo cieszy.

Wyszukiwarka