Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Edukacja
Edukacja

Puławy wierzą, że wykształcenie jest kluczowym elementem rozwoju. Dzięki nauce jest możliwe realizowanie najbardziej ambitnych planów i osiąganie zamierzonych celów – a to pozwala na wysoki poziom życia. Dlatego Spółka wspiera placówki edukacyjne i na miarę swoich możliwości stara się podnosić poziom nauczania lokalnych szkół. Szczególnie istotny jest tu aspekt ochrony środowiska – Puławy bardzo często angażują się we wspieranie działań związanych z szeroko pojętą edukacją ekologiczną.

Działalność pro edukacyjna Grupy Azoty Puławy koncentruje się wokół takich aspektów jak:Rozwiń

• podnoszenie walorów wyposażenia dydaktycznego puławskich szkół,

• edukacja (w szczególności proekologiczna) dzieci i młodzieży,

• zabezpieczanie zaplecza kadrowego Spółki.

Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat Rozwiń
Grupa Azoty Puławy przyczyniła się do Jubileuszu 95-lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej im. J. Korczaka nr 26 w Lublinie.
 
Obchody odbyły się w ciągu 2 dni. Pierwszy dzień rozpoczął się od uroczystej mszy świętej, następnie zaprezentowano talenty recytatorskie, muzyczne oraz taneczne. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć film jubileuszowy. Drugi dzień był pełen atrakcji, które czekały na dzieci i młodzież podczas Festynu: malowanie twarzy, modelowanie figurek z balonów, lepienie gliny, dmuchane tory przeszkód, bańki mydlane, zabawy. Z okazji jubileuszu wydano okolicznościowy folder.
Wiwat akademiaRozwiń
Zakończyła się trzecia edycja Ekologicznej Akademii Umiejętności prowadzonej w naszej Spółce w ramach uczestnictwa w Programie „Odpowiedzialność i Troska”. To kolejna, po akcji Drzewko za Butelkę, inicjatywa ekologiczno-edukacyjna, w której nasza Grupa Azoty PUŁAWY jest aktywnym uczestnikiem i firmą wyznaczającą standardy działania. Grupa trzynastu nauczycieli z sześciu szkół z Puław i Gołębia przeszła pełny cykl 40 godzin zajęć, poświęconych zasadom funkcjonowania firm chemicznych wobec aktualnych wyzwań ekologicznych.

W ramach cyklu odbyła też wycieczki pokazujące przede wszystkim praktyczne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami oraz metod obniżania emisji z instalacji przemysłowych. Wykłady prowadzili zarówno nasi specjaliści z różnych dziedzin, jak i zaproszeni goście z firm, urzędów i instytucji.

Przez trzy lata realizowania Ekologicznej Akademii Umiejętności , w której prym organizacyjny wiedzie Dział Ochrony Środowiska, udało się wyedukować praktycznie wszystkich puławskich nauczycieli zainteresowanych tematyką chemii i ochrony środowiska. W piątek 25 maja, podczas finału trzeciej edycji z udziałem Członka Zarządu Spółki – pana prezesa Zenona Pokojskiego oraz Dyrektora Pionu Wsparcia – pana Sławomira Jedliczki, wręczono dyplomy uczestnictwa w akcji.

Zajęcia były doskonale przygotowane , ciekawe, z dużą merytoryczną obudową, z wycieczkami, zajęciami laboratoryjnymi, prowadzone przez kompetentnych ludzi, świetnie podzielone tematycznie na bloki – uważa uczestniczka trzeciej edycji, pani Alicja Szczepańska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach. – Zyskałam aktualną wiedzę na temat działalności Zakładów Azotowych PUŁAWY. Przekażę ją uczniom. Jako mieszkanka Puław muszę stwierdzić, że każdy powinien przynajmniej taką wiedzę na temat Zakładów posiąść. Zaskoczyło mnie, jak nowoczesne są linie produkcyjne w tej firmie, jak duże pieniądze poszły na inwestycje proekologiczne i jak szeroka edukacja ekologiczna jest tu prowadzona.

45 Lat mineło…Rozwiń
W tym roku mija 45 lat od powstania Zespołu Szkół Technicznych w Puławach, popularnie zwanego przez uczniów i mieszkańców “Chemikiem“. O minionych latach, absolwentach i planach na najbliższy czas, rozmawiamy z dyr. Henrykiem Głosem.

Panie dyrektorze, w tym roku szkoła obchodzi Jubileusz 45-lecia. Z czego jest Pan najbardziej dumny, patrząc wstecz?

45 lat to już bardzo dorosły wiek. Szkoła rozpoczęła swoją pracę, jako szkoła przyzakładowa. Lata jej powstania, zbiegły się z powstaniem Zakładów Azotowych “Puławy“ S.A., których jesteśmy można powiedzieć dzieckiem, wyrośliśmy na ich potrzeby. Na pewno nasi najstarsi absolwenci pamiętają, jakie były te początki i jak ta szkoła rozwijała się. Najpierw była budowa jednego segmentu, potem drugiego i sali gimnastycznej.

Nasze sukcesy to przede wszystkim absolwenci, którzy stają się po ukończeniu szkoły dobrymi, wykształconymi technikami i posiadają dobry zawód. Od kiedy mamy licea ogólnokształcące, wcześniej licea profilowane, liczy się przede wszystkim matura w ręku i możliwość dostania się na dobre studia, czyli porządne wykształcenie.

Jestem bardzo dumny, że szkoła istnieje od 45 lat i jest dobrze odbierana w środowisku puławskim. Bycie absolwentem „Chemika” brzmi dumnie. Potwierdzeniem tej dobrej opinii są przede wszystkim różnego rodzaju rankingi, które tworzy się na potrzeby nadzoru pedagogicznego, lub dla ogólnopolskich zestawień. Mogliśmy być dumni w ubiegłym roku z czwartego miejsca w województwie, a trzydzieste szóstego na wiele setek techników w Polsce, w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej.

Cieszę się również bardzo, że duże zakłady pracy, przede wszystkim Zakłady Azotowe ”Puławy” S.A. liczą, że poprzez zatrudnienie naszych absolwentów, zrobią dobry krok, a nasz absolwent będzie mógł spełnić oczekiwania pracodawcy. Mam tu na myśli również Mostostal i wszystkie instytuty naukowe, które mieszczą się w Puławach, które zatrudniają, min: naszych techników analityków. Jak również zakłady usługowe, zatrudniające techników mechaników, czy techników elektryków. Do Puław powracają też inżynierowie, którzy kończą studia na najlepszych Szkołach Wyższych w Polsce.

Zespół Szkół Technicznych ma podpisaną Umowę Patronacką z Zakładami Azotowymi ”Puławy” S.A. Co ona zawiera i co w jej ramach udało się zrealizować?

Umowa przewiduje trzy grupy współdziałania. Tym, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, w dobie bardzo trudnej finansowo sytuacji oświatowej jest to, że możemy doposażyć pracownie przedmiotów zawodowych - np. informatyczne, teleinformatyczne, mechaniczne, czy też laboratoria chemiczne. W tę działalność jest zaangażowana największa suma pomocy finansowej. Również część motywacyjna dla uczniów, jest nie do przecenienia. Rozdysponowaliśmy w ubiegłym roku wiele stypendiów za wyniki w nauce. W tym roku szkolnym, również przewidujemy taką pomoc i motywację, między innymi dzięki konkursom, które propagują przemysł chemiczny. W ramach tego porozumienia, wspieramy uczniów w postaci różnego rodzaju nagród. Mamy również bezgotówkowe świadczenia, dające możliwość wysłania naszych nauczycieli do Zakładów Azotowych, aby poznawali tam najnowsze technologie. Możemy również organizować bezproblemowo praktyki dla naszych uczniów, a każda wizyta w Zakładach Azotowych, jest zawsze bardzo miła - jesteśmy bardzo dobrze przyjmowani, jako szkoła i podobnie sami uczniowie.

Czy fakt, że uczniowie mogą odbywać praktyki i staże, a najlepsi absolwenci są zatrudniani w Zakładach Azotowych wpływa na ich wyniki w nauce?

Oczywiście, że tak! Takim chyba najlepszym sprawdzianem było to, ilu w tym roku szkolnym mieliśmy kandydatów do klas pierwszych. Klasę technika technologii chemicznej musieliśmy nawet zdublować, bo szkoda było odrzucić tylu dobrych absolwentów gimnazjów z powodu braku miejsc. To samo dotyczy technika analityka i pozostałych zawodów w technikum.

Jest to na pewno bardzo duży bodziec do przyjścia do tej szkoły, jak i do podjęcia wysiłku, aby osiągać jak najlepsze wyniki. Bo na pewno pomoc finansowa dla niektórych uczniów jest bardzo znacząca, jak również odbycie stażu czy podjęcie później pracy. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy panuje duże bezrobocie na rynku puławskim i krajowym. Wszystko to sprawia, że Umowa Patronacka jest bardzo dużą motywacją do podjęcia nauki w naszej szkole i to mnie bardzo cieszy.

Wspieramy projektyRozwiń

W ostatnim roku Grupa Azoty PUŁAWY wsparła projekt „Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły”. Efekty można było oglądać m.in. podczas „Dni Wisły” w Muzeum Przyrodniczym od 27 maja do 9 czerwca 2012 r.

Wsparcie PuławRozwiń

Wsparcie Grupy Azoty PUŁAWY to również środki na pokazy „żywej archeologii” w ramach projektu grodzisk prasłowiańskich w Dolinie Chodelki. Na historycznym terenie można zobaczyć, jak wyglądało życie w epoce prasłowiańskiej, poznać metody i sposoby przyrządzania posiłków czy wytwarzania narzędzi. Dzięki odkrytym śladom archeologicznym powstają tu rekonstrukcje m.in. ziemianek, mostu, palisady.

Wyszukiwarka