Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Odwołanie Członków Zarządu Grupy Azoty Puławy oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy podczas posiedzenia w dniu 12 kwietnia br. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o odwołaniu z Zarządu oraz pełnionych funkcji.

12.04.2024
Grupa Azoty S.A. podpisała Aneks do Porozumienia z Instytucjami Finansującymi

Grupa Azoty S.A. zawarła w imieniu własnym oraz spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Aneks do Porozumienia z 2 lutego br.

27.03.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. powołała z dniem 20 marca br. Adama Leszkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

19.03.2024
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. nie podjęło uchwały w sprawie nabycia 100% udziałów w Solarfarm Brzezinka

Podczas posiedzenia 13 marca br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. nie podjęło uchwały dotyczącej Solarfarm Brzezinka. Niepodjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało poprzedzone negatywną rekomendacją Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w sprawie nabycia 100% udziałów w Solarfarm Brzezinka.

13.03.2024
Grupa Azoty odnosi się do informacji dotyczących wpływu konsolidacji na Grupę Azoty Puławy

W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi wpływu konsolidacji na Puławskie Zakłady Grupy Azoty, Grupa przedstawia kluczowe wnioski w tym zakresie.

06.03.2024
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podczas posiedzenia w dniu 19 lutego br. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki.

19.02.2024
Wyszukiwarka