Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki
Tomasz Hryniewicz
Tomasz Hryniewicz
Prezes Zarządu

Odpowiada za obszary: Pionu Personalnego, Pionu Korporacyjnego, Pionu Finansowego, Biura Bezpieczeństwa, Działu Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Działu Komunikacji Korporacyjnej

Wykształcenie:

 • 10.2017 - 06.2019 - Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław,
  Master of Business Administration;
 • 10.1995 - 04.2000 - Politechnika Opolska,
  Magister Inżynier - komputerowe sterowanie układami elektroniki;
 • 09.1991 - 06.1995 - Liceum Zawodowe, Opole,
  Monter urządzeń elektronicznych;

Doświadczenie zawodowe

 • 04.2020 – obecnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
  Prezes Zarządu;
 • 06.2019 - obecnie - Grupa Azoty S.A., Tarnów,
  Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu;
 • 01.2016 - obecnie - JUDO MIZUKA Sp. z o.o., Opole,
  Prezes Zarządu (wolontariat);
 • 10.2006 - 01.2020 - Tomasz Hryniewicz, Opole,
  Właściciel (doradztwo inwestycyjne, restrukturyzacja przedsiębiorstw, najem nieruchomości własnych);
 • 06.2017 - 04.2019 - MERCUS LOGISTYKA Sp. z o.o. (GK KGHM), Polkowice,
  Prezes Zarządu;
 • 05.2014 - 09.2018 - ESTATE Sp. z o.o., Opole,
  Prezes Zarządu;
 • 06.2016 - 10.2016 - PGNIG SERWIS Sp. z o.o., Lublin,
  Prezes Zarządu;
 • 04.2011 - 01.2016 - CHAMELEON S.A., Opole,
  Prezes Zarządu;
 • 09.2006 - 09.2012 - ESTATE Sp. z o.o., Opole,
  Prezes Zarządu;
 • 02.2008 - 04.2011 - CHAMELEON Sp. z o.o., Kępa, 
  Wiceprezes Zarządu;
 • 02.2000 – 12.2004 - COMAR Sp. z o.o., Opole,
  Wiceprezes Zarządu; 
 • 06.1998 – 12.1999 - COMAR Marcin Symowanek, Opole,
  Kierownik ds. Sprzedaży i Marketingu.
Dowiedz się więcej
Jacek Janiszek
Jacek Janiszek
Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za obszary: Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu AGRO, Pionu Handlowego w tym koordynowanie funkcji handlowych spółek zależnych AGROCHEM PUŁAWY sp. z o.o. oraz GZNF „Fosfory” sp. z o.o., Pionu Inwestycji, Pionu Wsparcia, Pionu Zakupów, Pionu Energetycznego

Wykształcenie:

 • ICAN Institute w Warszawie,
  program: Strategic Leadership Academy;
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  studia podyplomowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem na wspólnym rynku europejskim;
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
  studia podyplomowe: Energetyka cieplna;
 • Politechnika Łódzka,
  studia podyplomowe: Bezpieczeństwo procesów przemysłowych w dużych zakładach chemicznych;
 • Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu,
  Organizacja i technika transportu;
 • Technikum Elektroniczne w Radomiu,
  Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa.

Doświadczenie zawodowe

 • 05.2020 – obecnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
  Wiceprezes Zarządu;
 • 11.2018 – 05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 
  Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie;
 • 01.2017 – 08.2018 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
  Prezes Zarządu;
 • 04.2016 – 12.2016 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 09.2015 – 03.2016 SIM Spółka Inżynierów sp. z o.o.,
  Prezes Zarządu;
 • 05.2014 – 08.2015 SIM Spółka Inżynierów sp. z o.o.,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 05.2011 – 04.2014 HMP Maria Bonkantner-Parada HMP S.A.,
  Dyrektor Operacyjny;
 • 02.2011 – 05.2011 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach,
  zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych;
 • 06.2010 – 01.2011 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach,
  Kierownik Koordynator ds. administracyjno-organizacyjnych;
 • 09.2009 – 05.2010 Zakład Pracy Chronionej „Simena”,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 2008 – 08.2009 Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji Remzap sp. z o.o.,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 1996 – 2008 Zakłady Azotowe „Puławy“ S.A.,
  Dyrektor Departamentu Organizacji Korporacyjnej, Kierownik Centrum,
  Energetycznego, Kierownik Zmiany Centrum Energetycznego, Zastępca,
  Kierownika Zakładu Energetycznego ds. technicznych, Kierownik Zmiany,
  Zakładu Elektrociepłowni, Specjalista Technolog ds. kotłów.
Dowiedz się więcej
Andrzej Skwarek
Andrzej Skwarek
Członek Zarządu

Odpowiada za obszary: Pionu Produkcji, Dyrektora Produkcji SBT, Pionu Technologii i Rozwoju

Wykształcenie:

 • Politechnika Warszawska - kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa;
 • Akademii Leona Koźmińskiego - studia podyplomowe: Master of Business Administration oraz Zarządzanie Projektami;

Doświadczenie zawodowe:

 • 03.2017 - nadal - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.,
  Członek Zarządu;
 • 10.05.2016 - 03.2017 - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 04.2001 - 05.2016 - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
  Główny Specjalista Inżynier Procesu, Główny Specjalista d.s. Projektów Technologicznych, Kierownik Zakładu Nawozów, Kierownik Wydziału Mocznika, Kierownik Zespołu Technicznego, Kierownik Zmiany Zakładu Mocznika i Melaminy, Starszy Specjalista Technolog, Specjalista Technolog.

Kursy i szkolenia:

 • 2016-2017 ICAN Institute, The Strategic Leadership Academy;
 • 2015 - DAVOTEAM CENTER OF EXCELLENCE S.A. - Szkolenie: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Foundation;
 • 2013 - CENTRUM SZKOLENIOWE ICAN - Kurs: Akademia Zarządzania;
 • 2012 - FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI - Seminarium: Strategiczne zarządzanie zakupami;
 • 2012 - FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI - Seminarium: Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych;
 • 2010 - INSTYTUT EUROPEISTYKI - szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • 2008 - BOMIS - szkolenie: Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych;
 • 2006 - BIURO DORADZTWA PERSONALNEGO CONSULTOR - kurs: Księgowość Spółek Prawa Handlowego
Dowiedz się więcej

Data aktualizacji: 07.07.2020 r.

Wyszukiwarka