Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki
Hubert Kamola
Hubert Kamola
Prezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie sprzedażą i produktami na poziomie Segmentu Biznesowego AGRO i Spółki Zakupy Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz polityka personalna Logistyka Obsługa prawna Audyt i nadzór nad funkcjonowaniem spółki Komunikacja korporacyjna

Prezes Zarządu Spółki od 8 maja 2024 r.

Manager posiadający 20-letnie doświadczenie w sektorze chemicznym i nawozowym. Posiada również międzynarodowe doświadczenie w zakresie handlu, logistyki i surowców strategicznych. Przez wiele lat uczestniczył w kształtowaniu regulacji z zakresu instrumentów ochrony handlu na poziomie europejskim, inicjując wiele ważnych dla sektora rozwiązań.

Posiada wyższe wykształcenie, ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Zarządzania na WSEiZ w Warszawie o specjalizacji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto posiada dyplom MBA University of Illinois at Urban-Chamaign. Był uczestnikiem wielu kursów i szkoleń z zakresu wyceny spółek, due-diligence, budowy wartości i negocjacji. Posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów do Rad Nadzorczych.

Przebieg kariery zawodowej:

Od 12 kwietnia 2024 Członek Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., jednocześnie uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z dnia 12 kwietnia 2024 roku, delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Odpowiada m.in. za zarządzanie produkcyjne i sprzedażowe Spółki (w tym sprzedaż w zakresie Agro w ramach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty), zakupy, kontroling, finanse, ESG, audyt, zarządzenie procesami logistycznymi, nadzór właścicielski i korporacyjny, politykę personalną, kontakty z organizacjami związkowymi i Radą Pracowników.

II 2024 Grupa Azoty S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  w III 2024 delegowany  do wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. W dniu 12 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Huberta Kamoli z dniem 13 kwietnia 2024 roku na Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Odpowiada za zarządzanie produkcyjne i sprzedażowe w zakresie Agro i Chemia (w tym chemikalia organiczne i nieorganiczne), marketing w zakresie Agro i Chemia, ochronę rynku, zakupy (w tym zakupy surowców strategicznych).

2021-2024 PUH Chemirol Sp. z o.o. - Dyrektor Dep. Nawozów, zaangażowany również w działania M&A,  (największy polski operator Agro o zintegrowanej obsłudze rolnictwa).

2020 - 2021 Kronospan - Business Development Dyrektor, projekt integracji terminalu morskiego, logistyki
i surowców (mocznik melamina, metanol, fenol) dla największego w Europie producenta płyt drewnopochodnych.

2016 - 2020 CIECH S.A. - Dyrektor BU Soda, zarządzanie zintegrowanym modelem produkcyjno - handlowym
w 4 fabrykach (Polska, Niemcy, Rumunia).

2017 - 2019 CIECH Soda Polska - Członek Zarządu

2013 - IV 2016 Grupa Azoty - Dyrektor Dep. Korporacyjnego Agro, integracja segmentu Agro, członek of EPF (European Panel Federation), EMPA (European Melamine Producer Association) Działania w zakresie instrumentów ochrony rynku, m.in. cła anty-dumpingowe.

2009 - 2016 Grupa Azoty Puławy - Dyrektor Handlowy

2007 - 2009 Zakłady Azotowe Puławy S.A. - Dyrektor Operacyjny (sprzedaż i produkcja), całościowa odpowiedzialność za zarządzania układem produkcyjno-handlowym.

2004 Nafta Polska - ekspert, delegowanie do przygotowania przekształceń w sektorze Wielskiej Syntezy Chemicznej.

2004 - 2007 Zakłady Azotowe Puławy S.A. - Sales Manager, Hydrogen Peroxide.

Praca w Radach Nadzorczych (Egzamin Państwowy Nr 4039/2008 z 27/7/2008)

 • 2019 – 2020 – Ciech Soda Polska
 • 2018 – 2020 – Zakład Gospodarki Popiołami JV _ Ciech Soda Polska & Lafarge
 • 2017 – 2020 – Ciech Soda Deutschland
 • 2017 – 2020 – Ciech Soda Romania
 • 2011 – 2016 – Agrochem Dobre Miasto z o.o.
 • 2008 – 2011 – Remzap Sp. z o.o. – Przewodniczący
Dowiedz się więcej
Wojciech Kozak
Wojciech Kozak
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Inwestycje Energetyka Technologia i rozwój

Wiceprezes Zarządu Spółki od 1 czerwca 2024 r.

Manager posiadający ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze chemicznym i energetycznym, w tym w bezpośrednim zarzadzaniu segmentami produkcji, energetyki i zaopatrzenia w surowce energetyczne.

Posiada wyższe wykształcenie, ukończył Politechnikę Lubelską z tytułem magistra inżyniera oraz Politechnikę Śląską na kierunku Auditing energetyczny w przemyśle.

Ukończył Harvard Business Review – rozwój nowoczesnego przywództwa.

Przebieg kariery zawodowej:

2017 – obecnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Główny specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej;

2016 - 2017 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Dyrektor Pionu Energetycznego, zaangażowany m.in. w organizację biura handlowego zakupu surowców strategicznych;

2010 - 2016 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A./Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Członek Zarządu, Wiceprezes odpowiedzialny za produkcję i zaopatrzenie w surowce strategiczne oraz finanse, zaangażowany m.in. w organizację zespołu zarzadzania ETS z implementacją rozwiązań w 2015 roku do Grupy Azoty. Ponadto w latach 2013-2016 Członek zespołu problemowego w Krajowej Izbie Gazowniczej do spraw polityki gazowej w Polsce. Dodatkowo organizował i nadzorował projekty energetyki przemysłowej poprawiające efektywność energetyczną;

2009 - 2010 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Dyrektor Pionu Energetycznego;

1988 - 2008 Zakłady Azotowe „Puławy”/Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – zatrudniony m.in. na stanowiskach: Zastępca Kierownika Wydziału Sieci Energetycznych, p.o. Kierownika Zakładu Energetycznego, Kierownik Wydziału Sieci Energetycznych, Kierownik Wydziału Maszynowni i Sieci Elektrycznych;

1986 -1988 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Puławach.

Praca w Radach Nadzorczych:

2011 – 2016 REMZAP Sp. z o.o. – Przewodniczący

2007 - 2009 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A./Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. - Wiceprzewodniczący

2004 – 2005 MEZAP Sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący

Dowiedz się więcej
Katarzyna Stasiak
Katarzyna Stasiak
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Nadzór korporacyjny Ochrona środowiska, infrastruktura oraz systemy IT Koordynacja działań z zakresu bezpieczeństwa

Wiceprezes Zarządu Spółki od 1 czerwca 2024 r.

Manager z 20-letnim doświadczeniem, szeroką wiedzą biznesową, projektową oraz techniczną (IT), zdobytą w dużych grupach kapitałowych branży chemicznej, zbrojeniowej, farmaceutycznej o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, w tym w środowisku międzynarodowym.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu działami IT, bezpieczeństwem informacji, infrastrukturą techniczną, mienia i dostępu, audytu, zarządzania personelem oraz sprzedażą produktów i usług, tworzenia strategii biznesowej i jej operacjonalizacji, zarządzania zmianą i ryzykiem w rozbudowanej oraz rozproszonej strukturze organizacyjnej, analizy finansowej. Przez wiele lat uczestniczyła we wdrożeniu dużych i złożonych projektów IT w różnorodnych branżach.

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii-Curii Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Wielowymiarowych Analiz Statystycznych oraz Business Intelligence. Była uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego, analizy finansowej, rozwoju kompetencji sprzedażowych, marketingu, zarządzania zmianą (OCM) zarządzania ryzykiem. Ponadto posiada wiele certyfikatów, w tym m.in. SAP Activate Project Manager, PRINCE2® Foundation, ITIL® Foundation, Cobit® 5.

Przebieg kariery zawodowej:

2022 – maj 2024 HICRON Sp. z o.o. – SAP PROJECT MANAGER, odpowiedzialna za prowadzenie projektów wdrożeniowych systemów klasy ERP (SAP), doradztwo biznesowo – techniczne, przygotowywanie ofert sprzedażowych i udział w przetargach, zarządzanie inwestycjami IT SAP, zarządzanie zmianą funkcjonalno-biznesową oraz ryzykiem podczas realizacji projektów;

2022 Capgemini Poland Sp. z o.o. – Konsultant, odpowiedzialna za realizację projektów SAP z obszaru sprzedaży, zakupów i zarządzania magazynem dla branży farmaceutycznej;
2018 - 2022 CIECH S.A. – PROJECT MANAGER, odpowiedzialna za zarządzanie wdrożeniami SAP S4/HANA w spółkach Grupy Kapitałowej Ciech, budowanie architektury i kierowanie wdrożeniem w poszczególnych obszarach biznesowych;

2017 - 2018 JMP FLOWERS Grupa Producentów – MANAGER PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH, odpowiedzialna m.in. za zarządzanie projektami z zakresu transformacji sprzedaży, koordynację prac zespołów projektowych, nadzór i organizację prac podwykonawców/wykonawców;

2004 - 2017 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Dyrektor Pionu Wsparcia, Kierownik Zakładu Informatyki i Telekomunikacji (w latach 2014 – 2017), Główny Specjalista ds. Doskonalenia Operacyjnego (2014 r.), Główny Specjalista – Pełnomocnik Zarządu ds. BI (w latach 2013 – 2014), Starszy Specjalista ds. Marketingu, Starszy Specjalista ds. Ekonomicznych, Asystent Dyrektora, Szkoleniowiec (przed 2013 r.). Jako Dyrektor Pionu Wsparcia była odpowiedzialna za kreowanie standardów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, infrastruktury i systemów IT wraz z zapewnieniem ciągłości ich pracy, zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym, w tym informacjami prawnie chronionymi, koordynację i wykonywanie zadań Operatora Infrastruktury Krytycznej, planowanie strategiczne i operacyjne rozwoju informatyki na poziomie Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej. Wcześniej jako Główny Specjalista – Pełnomocnik Zarządu ds. BI a następnie jako Główny Specjalista ds. Doskonalenia Operacyjnego brała udział w budowaniu systemów informatycznych wspomagania decyzji biznesowych na poziomie strategicznym.

Dowiedz się więcej
Wojciech Szmyła
Wojciech Szmyła
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie finansami Kontroling ESG

Wiceprezes Zarządu Spółki od 1 czerwca 2024 r.

Ponad 30 lat doświadczenia w pracy zawodowej, w tym 20 lat w przemyśle chemicznym i nawozowym. Posiada wykształcenie ekonomiczne – jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończył również MBA na Politechnice Lubelskiej i University of Illinois. Sprawował m.in. funkcje prezesa zarządu spółek kapitałowych (w tym w szczególności w Azotach Chorzów S.A.), Dyrektora Finansowego oraz Szefa Biura Kontrolingu, Planowania i Strategii w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.). Jest kawalerem srebrnego krzyża zasługi oraz laureatem konkursu „Osobowość Roku” w kategorii „Biznes” Dziennika Bałtyckiego.

Dowiedz się więcej
Andrzej Skwarek
Andrzej Skwarek
Członek Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie procesami produkcyjnymi Współpraca z organizacjami związkowymi i Radą Pracowników

Wiceprezes Zarządu Spółki od 10 maja 2016 r., od 13 marca 2017 r. Członek Zarządu Spółki.

Wykształcenie:

 • Politechnika Warszawska - kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa;
 • Akademia Leona Koźmińskiego - studia podyplomowe: Master of Business Administration oraz Zarządzanie Projektami;
 • Akademia Leona Koźmińskiego - studia podyplomowe: Zarządzanie Projektami.

Doświadczenie zawodowe:

 • 03.2017 - nadal - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.,
  Członek Zarządu;
 • 10.05.2016 - 03.2017 - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.,
  Wiceprezes Zarządu;
 • 04.2001 - 05.2016 - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
  Główny Specjalista Inżynier Procesu, Główny Specjalista d.s. Projektów Technologicznych, Kierownik Zakładu Nawozów, Kierownik Wydziału Mocznika, Kierownik Zespołu Technicznego, Kierownik Zmiany Zakładu Mocznika i Melaminy, Starszy Specjalista Technolog, Specjalista Technolog.

Kursy i szkolenia:

 • 2016-2017 ICAN Institute, The Strategic Leadership Academy;
 • 2015 - DAVOTEAM CENTER OF EXCELLENCE S.A. - Szkolenie: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Foundation;
 • 2013 - CENTRUM SZKOLENIOWE ICAN - Kurs: Akademia Zarządzania;
 • 2012 - FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI - Seminarium: Strategiczne zarządzanie zakupami;
 • 2012 - FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI - Seminarium: Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych;
 • 2010 - INSTYTUT EUROPEISTYKI - szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • 2008 - BOMIS - szkolenie: Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych;
 • 2006 - BIURO DORADZTWA PERSONALNEGO CONSULTOR - kurs: Księgowość Spółek Prawa Handlowego
Dowiedz się więcej

Data aktualizacji: 1.06.2024 r.

Wyszukiwarka