Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komentarze do wyników
Grupa Azoty Puławy czasowo ogranicza produkcję melaminy
Rosnące ceny gazu, jak również przeprowadzona analiza możliwych do uzyskania cen sprzedaży produktu to główne przyczyny czasowego ograniczenia produkcji melaminy w Grupie Azoty Puławy.
08.07.2022
Grupa Azoty PUŁAWY otwiera wytwórnię nawozów granulowanych
W dniu 11 czerwca w Grupie Azoty PUŁAWY miało miejsce uruchomienie wytwórni nawozów granulowanych, w skład której wchodzą – oprócz linii produkcyjnych - najnowocześniejsza w Polsce pakownia oraz hale sezonowania. W lipcu 2020 r. przeprowadzony został rozruch technologiczno-mechaniczny pierwszej linii produkcyjnej, a teraz ruszyła produkcja ciągła nawozów. Tym samym zakończona została jedna z największych inwestycji nawozowych ostatnich lat w naszym kraju, gwarantująca nie tylko produkt najwyższej jakości, ale też generująca nowe miejsca pracy w puławskich zakładach Grupy Azoty.
11.06.2021
Solidne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii
Grupa Azoty odnotowała w 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 10,5 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 1,3 mld zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 12,6% (bez zmian r/r) i zysk netto w wysokości 355 mln zł.
15.04.2021
Grupa Azoty PUŁAWY - mimo przedłużającej się pandemii sytuacja stabilna

Sytuacja Grupy Azoty PUŁAWY pozostaje stabilna, mimo recesji spowodowanej skutkami pandemii koronawirusa – tak wynika z opublikowanych dziś (19 listopada) wyników finansowych spółki za trzeci kwartał 2020 r. Podjęte przez zarząd działania mające na celu zrównoważenie negatywnych skutków pandemii pozwoliły przede wszystkim na – stanowiące bezwzględny priorytet – niezakłócone funkcjonowanie zakładu i utrzymanie ciągłości produkcji, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom oraz ochronę lokalnej społeczności. Spółka utrzymuje zaangażowanie w pomoc szpitalom, placówkom medycznym oraz potrzebującym organizacjom, w ramach swojej biznesowej odpowiedzialności społecznej.

19.11.2020
Sytuacja spółki stabilna

Mimo kryzysu gospodarczego związanego z pandemią COVID-19, która zmusiła spółkę do korzystania z tarczy pomocowej dla przedsiębiorstw, sytuacja Grupy Azoty PUŁAWY jest stabilna, a długofalowe prognozy ekonomiczne są  pozytywne – tak wynika z opublikowanych dziś (10 września) wyników finansowych spółki za pierwsze półrocze 2020 roku. Podjęte działania, mające na celu zrównoważenie negatywnych skutków pandemii, pozwoliły przede wszystkim na – stanowiące bezwzględny priorytet – niezakłócone funkcjonowanie zakładu poprzez utrzymanie ciągłości produkcji i ochronę miejsc pracy, jak również na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, dostawcom i klientom. W tym trudnym czasie spółka nie zrezygnowała też ze swojego zaangażowania w ramach działań społecznej odpowiedzialności biznesu.

10.09.2020
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

Rada Nadzorcza Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcje członków zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dalej zwanej Spółką.

10.08.2020
Wyszukiwarka