Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dla rozwoju
Dla rozwoju

Grupa Azoty PUŁAWY ma istotny wpływ na rozwój miasta i całego regionu. Firma jest nie tylko największym pracodawcą w regionie, lecz także intensywnie angażuje się w życie lokalnej społeczności – w myśl ducha odpowiedzialności społecznej.

Nie działamy dla samych siebie, lecz dla lokalnego społeczeństwa, którego jesteśmy członkiem od ponad 50 lat.

„Strategia Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007–2015” podaje, iż jednym z filarów rozwoju przedsiębiorczości w mieście jest: „Rozwój współpracy samorządu Miasta Puławy ze środowiskiem przedsiębiorców, w tym z Grupą Azoty PUŁAWY. Ten zapis świadczy o świadomości władz co do istotnej roli Spółki w tworzeniu tzw. klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta. Wynika to z ponad 50 lat wspólnych działań na rzecz Puław.

Puławy to doskonałe miejsce dla rozwoju ambicji zawodowych i pasji, tutaj warto mieszkać i pracować – tak postrzegamy nasze miasto. Poprzez nasze wsparcie dla miasta chcemy tę wizję przekazywać dalej.

Nasze podatki dla miasta

Dzięki działalności Grupy Azoty PUŁAWY co roku do budżetu miasta wpływa ponad 35 mln zł z tytułu podatków lokalnych.

Zakłady Azotowe Puławy S.A. przekazały dla miasta PuławyRozwiń

• środki trwałe w postaci dwóch dróg (al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Długa), wiaduktu kolejowego i instalacji oświetleniowych przy tych drogach na rzecz Gminy Miasta Puławy,

• halę sportową, korty tenisowe, hotel sportowy, stadion i basen wraz z przynależną infrastrukturą i wyposażeniem (na rzecz Gminy Miasta Puławy),

• 1 mln zł dla puławskiego ZOZ-u na wyposażenie poradni stomatologicznej i gabinetu radiologicznego,

• środki na zakup trzech pomp infuzyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego w Puławach, a w 2005 r. – partycypowały w zakupie monitora funkcji życiowych z możliwością pomiaru ciśnienia śródczaszkowego,

• fundusze na zakup nowoczesnego tomografu (we współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Kiwanis Puławy),

• darowizny na budowę stacjonarnego hospicjum,

• 50 budynków mieszkalnych z ok. trzema tysiącami dawnych mieszkań zakładowych, sprzedając je najemcom bądź przekazując je kilkunastu nowopowstałym spółdzielniom mieszkaniowym,

• 6 hoteli pracowniczych, w tym 4 przekazano dwóm nowopowstałym spółdzielniom mieszkaniowym, a 2 przebudowano na pełnowartościowe mieszkania,

• ok. 210 ha lasów będących w użytkowaniu Zakładów oraz ok. 50 ha towarzyszących im użytków (dla Lasów Państwowych),

• przystań żeglarską dla organizacji żeglarskiej i tzw. domek myśliwski kołu łowieckiemu.

Blisko 1,5 miliarda złotych wyniosło wsparcie dla miasta od spółki na przestrzeni lat, w tym Rozwiń

• ponad 756 mln zł na budownictwo mieszkaniowo-zakładowe i resortowo-spółdzielcze,

• 150 mln zł na Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” (wzniesiony nakładem środków własnych),

• 112 mln zł na budowę hoteli miejskich oraz urządzeń komunalnych w mieście,

• ponad 100 mln zł na finansowanie budowy żłobków, przedszkoli i szkół,

• ok. 13 mln zł na pawilony handlowe i usługowe,

• blisko 100 mln zł na obiekty sportowo-rekreacyjne,

• ponad 70 mln zł na budowę ulic i dróg lokalnych oraz obiektów służących transportowi samochodowemu i kolejowemu,

• ok. 65 mln zł na przychodnie rejonowe, szpital miejski, apteki, hotel dla pielęgniarek.

*do 1980 r.

Pamiątkowe publikacje zjazdoweRozwiń

Grupa Azoty PUŁAWY przyczyniła się do powstania publikacji zjazdowych – swoistych unikatów bibliofilskich I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego.

Pierwsza z nich to album „100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach” w opracowaniu Zbigniewa Kiełba. Zbiór starannie wyselekcjonowanych i opisanych fotografii obejmujących cały wiek istnienia szkoły.

Druga pozycja zatytułowana „Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, absolwenci i olimpijczycy w 100- lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach” liczy 114 stron zweryfikowanych nazwisk, dat, nauczanych przedmiotów i zdobytych olimpijskich laurów w kadencjach kolejnych dyrektorów Szkoły oraz ich zastępców.

Pola nadzieiRozwiń
Grupa Azoty PUŁAWY od lat wspiera Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM”. Obecnie Spółka postanowiła wesprzeć Hospicjum finansując powstanie przed swoją siedzibą poletka żonkili w ramach prowadzonej od ponad 10 lat akcji „Pola Nadziei”.

„Pola Nadziei” to ogólnopolska kampania, polegająca na sadzeniu cebulek żonkili. Wiosną kwiaty żonkili są rozdawane w ulicznych kwestach. Zadaniem akcji „Pola Nadziei”  jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz Hospicjum, lecz także propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy. Mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących. Celem kampanii jest także propagowanie zasad opieki paliatywnej oraz wolontariatu.

Żywa historia dla współczesnych Rozwiń
Dzięki wsparciu Grupy Azoty PUŁAWY powstała tablica upamiętniająca tragiczne wydarzenie w Wąwolnicy, które miało miejsce 70 lat temu.

W 1946 roku Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Puławach, wydał rozkaz zniszczenia domostw z całym inwentarzem. Miała to być kara dla mieszkańców za pomoc partyzantom skupionym wokół Mariana Bernaciaka, ps. Orlik, dowódcy oddziałów Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 2 maja 2016 Stowarzyszenie Przeszłość – Przyszłości zorganizowało rekonstrukcję wydarzenia mającą na celu upamiętnić ofiary tamtych dni oraz być lekcją żywej historii dla współczesnych.

Świąteczne jasełkaRozwiń
Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. były współorganizatorem Orszaku Trzech Króli, który w tym roku po raz pierwszy zawitał do Puław. Inicjatywę ulicznych jasełek, która narodziła się w 2009 roku, a w tym roku podjęta została w 92 miastach Polski i innych krajów, przyjęto z entuzjazmem. 6 stycznia ulicami Puław przeszły trzy barwne grupy, symbolizujące orszaki królewskie z Europy, Azji i Afryki, w których wzięło udział ok. 10 tysięcy mieszkańców miasta.

Dzięki pomocy Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. można było wyposażyć wszystkich uczestników Orszaku w śpiewniki z kolędami i papierowe korony. Tych pierwszych rozdano ok. 8 tysięcy, koron ponad 10 tysięcy. Atrakcją puławskiego orszaku był też wielbłąd. To także zasługa Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. Na trasie przemarszu przygotowane były inscenizacje ukazujące Archanioła, cnoty i aniołów, Republiką przyjemności z diabłami, Króla Heroda, walkę dobra ze złem i Stajenkę. W ich przygotowanie zaangażowali się uczniowie puławskich szkół i puławskie placówki kulturalne. Nie zabrakło też licznego grona wolontariuszy, którzy rozdawali śpiewniki, korony i naklejki, sprawowali opiekę medyczną i straż nad Orszakiem. Całość spinało organizacyjnie Stowarzyszenie „Rodzina”, a w roli drugiego obok Zakładów Azotowych PUŁAWY współorganizatora wystąpiły Parafie Dekanatu Puławskiego. Patronat honorowy sprawowali: Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold Popiołek i Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński. Nad bezpieczeństwem orszaku czuwała policja, straż miejska i pogotowie. Dla najbardziej wytrwałych uczestników Orszaku spółka STOZAP przygotowała gorący poczęstunek. W pomoc organizacyjną włączyły się też dwie inne spółki Grupy Azoty PUŁAWY: Remzap i PROZAP.

Orszak, jak co roku pozdrowił papież Benedykt XVI. Po raz pierwszy inicjatywa tego rodzaju ulicznych jasełek trafiła też na Ukrainę, do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Republiki Środkowoafrykańskiej.

Dar dla zdrowiaRozwiń
Dzięki podjęciu współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Kiwanis Puławy, Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. przyczyniły się do ufundowania nowoczesnego tomografu dla puławskiego szpitala. W ten sposób Spółka chce przyczynić się do poprawy warunków ochrony zdrowia i podkreślić znaczenie jakie przykłada do spraw lokalnych w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Tomograf jest darem społeczności Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A., która związana jest niemal w całości z Puławami. Partnerem dla działań na rzecz wsparcia puławskiego szpitala jest Stowarzyszenie Klub Puławy Kiwanis, będące członkiem International Association of Kiwanis Club, której jednym z celów statutowych jest ochrona i promocja zdrowia.

- Zdecydowaliśmy się na zwieńczenie naszych obchodów Jubileuszu 50-lecia inicjatywą, która podkreśli naszą troskę o poziom życia i zdrowie mieszkańców – mówi Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. – Mamy satysfakcję z tego, że nasza działalność na polu ekologii przynosi efekty, z których jesteśmy dumni. Teraz wzmacniamy ten przekaz na rzecz zdrowia społeczności lokalnej, wspólną inicjatywą ze Stowarzyszeniem Klub KIWANIS.

Tomograf o wartości 1,5 miliona złotych trafił już do puławskiego szpitala. Dzięki niemu będzie można wykonywać pełny zakres badań klinicznych, m.in.: badania mózgowia, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi i dynamicznymi badaniami narządów, badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych, badania ortopedyczne i wielourazowe.

Budowa zakładów azotowych Puławy zmieniła miastoRozwiń

Do II wojny światowej Puławy liczyły 14 640 mieszkańców, a po wojnie było ich tylko 9 128. W 1960 r. liczba mieszkańców zbliżyła się do stanu przedwojennego. Gwałtowny wzrost liczby mieszkańców rozpoczął się wraz z budową „Azotów” – w styczniu 1965 r. Puławy liczyły już ponad 19 tys. obywateli, a w 2016 r. – ok. 50 tys.

Wyszukiwarka