Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dla rozwoju
Dla rozwoju

Grupa Azoty PUŁAWY ma istotny wpływ na rozwój miasta i całego regionu. Firma jest nie tylko największym pracodawcą w regionie, lecz także intensywnie angażuje się w życie lokalnej społeczności – w myśl ducha odpowiedzialności społecznej.

Nie działamy dla samych siebie, lecz dla lokalnego społeczeństwa, którego jesteśmy członkiem od ponad 50 lat.

„Strategia Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007–2015” podaje, iż jednym z filarów rozwoju przedsiębiorczości w mieście jest: „Rozwój współpracy samorządu Miasta Puławy ze środowiskiem przedsiębiorców, w tym z Grupą Azoty PUŁAWY. Ten zapis świadczy o świadomości władz co do istotnej roli Spółki w tworzeniu tzw. klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta. Wynika to z ponad 50 lat wspólnych działań na rzecz Puław.

Puławy to doskonałe miejsce dla rozwoju ambicji zawodowych i pasji, tutaj warto mieszkać i pracować – tak postrzegamy nasze miasto. Poprzez nasze wsparcie dla miasta chcemy tę wizję przekazywać dalej.

Nasze podatki dla miasta

Dzięki działalności Grupy Azoty PUŁAWY co roku do budżetu miasta wpływa ponad 35 mln zł z tytułu podatków lokalnych.

Grupa Azoty Puławy przekazała dla miasta PuławyRozwiń
 • środki trwałe w postaci dwóch dróg (al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Długa), wiaduktu kolejowego i instalacji oświetleniowych przy tych drogach na rzecz Gminy Miasta Puławy,
 • halę sportową, korty tenisowe, hotel sportowy, stadion i basen wraz z przynależną infrastrukturą i wyposażeniem (na rzecz Gminy Miasta Puławy),
 • darowizny na budowę stacjonarnego hospicjum,
 • 50 budynków mieszkalnych z ok. trzema tysiącami dawnych mieszkań zakładowych, sprzedając je najemcom bądź przekazując je kilkunastu nowopowstałym spółdzielniom mieszkaniowym,
 • 6 hoteli pracowniczych, w tym 4 przekazano dwóm nowopowstałym spółdzielniom mieszkaniowym, a 2 przebudowano na pełnowartościowe mieszkania,
 • ok. 210 ha lasów będących w użytkowaniu Zakładów oraz ok. 50 ha towarzyszących im użytków (dla Lasów Państwowych),
 • przystań żeglarską dla organizacji żeglarskiej i tzw. domek myśliwski kołu łowieckiemu.
 • 150 tysięcy złotych na dofinansowanie budowy oświetlenia alei Tysiąclecia Państwa Polskiego.
 •  
Blisko 1,5 miliarda złotych wyniosło wsparcie dla miasta od spółki na przestrzeni lat, w tym Rozwiń
 • ponad 756 mln zł na budownictwo mieszkaniowo-zakładowe i resortowo-spółdzielcze,
 • 150 mln zł na Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” (wzniesiony nakładem środków własnych),
 • 112 mln zł na budowę hoteli miejskich oraz urządzeń komunalnych w mieście,
 • ponad 100 mln zł na finansowanie budowy żłobków, przedszkoli i szkół,
 • ok. 13 mln zł na pawilony handlowe i usługowe,
 • blisko 100 mln zł na obiekty sportowo-rekreacyjne,
 • ponad 70 mln zł na budowę ulic i dróg lokalnych oraz obiektów służących transportowi samochodowemu i kolejowemu,
 • ok. 65 mln zł na przychodnie rejonowe, szpital miejski, apteki, hotel dla pielęgniarek.

  *do 1980 r.
Pamiątkowe publikacje zjazdoweRozwiń

Grupa Azoty PUŁAWY przyczyniła się do powstania publikacji zjazdowych – swoistych unikatów bibliofilskich I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego.

Pierwsza z nich to album „100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach” w opracowaniu Zbigniewa Kiełba. Zbiór starannie wyselekcjonowanych i opisanych fotografii obejmujących cały wiek istnienia szkoły.

Druga pozycja zatytułowana „Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, absolwenci i olimpijczycy w 100- lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach” liczy 114 stron zweryfikowanych nazwisk, dat, nauczanych przedmiotów i zdobytych olimpijskich laurów w kadencjach kolejnych dyrektorów Szkoły oraz ich zastępców.

Dary dla zdrowiaRozwiń

Grupa Azoty Puławy od lat wspiera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach. W ramach współpracy spółka m.in.:

 • przekazała 1 mln zł  na wyposażenie poradni stomatologicznej i gabinetu radiologicznego,
 • wsparła zakup trzech pomp infuzyjnych dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii,
 • współfinansowała zakup monitora funkcji życiowych z możliwością pomiaru ciśnienia śródczaszkowego,
 • przeznaczyła fundusze na zakup nowoczesnego tomografu,
 • podarowała 1 milion złotych na remont oddziału ginekologiczno-położniczego.

Szczególnego wsparcia Grupa Azoty Puławy udzieliła puławskiemu szpitalowi po wybuchu pandemii COVID-19. Wtedy to:

 • zakupiony został specjalistyczny ambulans do transportu zakażonych pacjentów,
 • przekazane zostały środki finansowe na zakup ultrasonografu i dwóch respiratorów,
 • użyczone zostały kontenery mieszkalne z przeznaczeniem dla załóg karetek pogotowia oraz pacjentów testowanych w kierunku COVID-19.
Budowa zakładów azotowych Puławy zmieniła miastoRozwiń

Do II wojny światowej Puławy liczyły 14 640 mieszkańców, a po wojnie było ich tylko 9 128. W 1960 r. liczba mieszkańców zbliżyła się do stanu przedwojennego. Gwałtowny wzrost liczby mieszkańców rozpoczął się wraz z budową „Azotów” – w styczniu 1965 r. Puławy liczyły już ponad 19 tys. obywateli, a w 2016 r. – ok. 50 tys.

Azotowy Dar Mikołajkowej RadościRozwiń

To akcja zapoczątkowana przez Grupę Azoty Puławy w 2020 roku. Jej celem jest pomoc rodzinom wielodzietnym oraz rodzicom samotnie wychowującym dzieci, mieszkającym na terenie Puław.

Akcja prowadzona jest wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który pomaga wytypować rodziny, dla których nasi pracownicy przygotowują świąteczne paczki z upominkami.

Idea pomocy, której filarem są pracownicy Grupy Azoty Puławy, polega na corocznym wyłanianiu liderów, którzy zbierają zespół i realizują marzenia jednej z dwunastu wybranych każdego roku rodzin.

Wyszukiwarka