Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Struktura akcjonariatu
Nazwa Akcje % akcji Głosy % głosów
Grupa Azoty S.A. 18 345 735 95,98% 18 345 735 95,98%
Pozostali 769 265 4,02% 769 265 4,02%

ZRÓWNOWAŻONY PODZIAŁ ZYSKU

Zarząd PUŁAW kieruje się zasadą zrównoważonego podziału zysku Spółki pomiędzy:

  • akcjonariuszy (w postaci dywidendy),
  • pracowników (nagroda roczna),
  • potrzeby inwestycyjne Spółki (kapitał zapasowy).

Od debiutu na GPW w 2005 r. Spółka corocznie dzieli się swoim zyskiem. Do tej pory wypłaciła w formie dywidendy ponad 1 mld 600 mln zł.

Wyszukiwarka