Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Piotr Regulski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 14 maja 2021 r. na X kadencję

Wykształcenie:

 • 2020 – 2022  – studia MBA; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • 2018 – złożenie egzaminu radcowskiego z wyróżnieniem
 • 2014 – 2017 – aplikacja radcowska
 • 2008 – 2013 – prawo w trybie dziennym - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji oraz (2012/2013) Uniwersytet w Rostoku; Wydział Prawa

Doświadczenie zawodowe:

 • 2022 – obecnie – Grupa Azoty S.A. w Tarnowie – Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej
 • 2018 – obecnie – Piotr Regulski Kancelaria Radcy Prawnego
 • 2021 – 2022 - Grupa Azoty S.A. w Tarnowie – Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Właścicielskiego
 • 2020 – 2022 – Partner w Regulski & Jędrusiak radcowie prawni sp. p. w Szczecinie
 • 2018 – 2021 – Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o. w Policach – Prokurent (od 2020) oraz Główny Specjalista ds. Obsługi Zarządu (od 2018); Specjalista ds. umów (do 2018)
 • 2014 – 2017 kancelarie radcowskie w Szczecinie – aplikant radcowski

Sprawowane funkcje i aktywność społeczna:

 • 2020 – 2021 – Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie – Członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • 2019 – obecnie – Centrum Logistyczne Gryf sp. z o.o. w Szczecinie – Pełnomocnik Wspólnika
 • 2018 – 2020 – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie – Członek Rady Społecznej
Dowiedz się więcej
Krzysztof Majcher
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 19 października 2021 r. na X kadencję

Wykształcenie:

 • 2017 - 2018 - Studia Podyplomowe Executive Master of Business Administration, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • 2008 - 2009 - Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzanie nieruchomościami, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
 • 1999 - 2000 - Studia Podyplomowe z zakresu Szacowania nieruchomości, Politechnika Krakowska oraz Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • 1987 - 1992 - Studia magisterskie: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek: Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, specjalność: Rachunkowość i przetwarzanie danych
 • 1981 - 1986 - Technikum Mechaniczno–Elektryczne w Przemyślu, kierunek: elektrotechnika

Przebieg pracy zawodowej:

 • 2018 – obecnie - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. - Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2016 – obecnie - PGE Energia Odnawialna S.A. - Dyrektor Oddziału Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce
 • 2009 – 2016 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przemyślu – Prezes Zarządu
 • 2003 - 2009 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przemyślu – Wiceprezes Zarządu
 • 2000 – 2003 - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – asystent Katedry Systemów Rozporoszonych, nauczyciel akademicki
 • 1994 – 1995 - Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń „Plasmet” sp. z o.o. – księgowy
 • 1992 – 2000 - Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu – nauczyciel informatyki i przedmiotów ekonomicznych

Odbyte kursy i szkolenia: 

 • 2013 - „Certyfikacja energetyczna budynków, lokalu mieszkalnego, oraz części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-energetyczną” – organizator: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie
 • 2010 - „Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2  na poziomie Fundation” oraz „Budżetowanie w projektach zarządzanych zgodnie z metodyką PRINCE2”
 • 2004 - „Sprawne zarządzanie firmą – inżynieria finansowa w praktyce” – Centrum Szkoleniowe BMM
 • 2004 - Kurs „Zarządzanie nieruchomościami” – Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu
 • 2004 - Pełnomocnik i auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
 • 2002 - SAP R/3 – Rachunkowość Finansowa
 • 2000 - IBM Websphere
 • 1998 - Unix OpenServer – Administrator

Posiadane certyfikaty:

 • Certyfikat PRINCE2 Fundation
 • Licencja zarządcy nieruchomości nr 22138
 • Certyfikat auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z ISO 9001:2000, wydanego przez Akademię Jakości sp. z o.o.
 • Certyfikat egzaminatora Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – wydane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Certyfikat Rachunkowość Finansowa w systemie SAP R/3
 • Certyfikat Administracja Systemem w systemie SAP R/3
 • Świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: DOZORU, grupa 2, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2016
 • Świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: EKSPLOATACJI, grupa 1, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2016
Dowiedz się więcej
Agnieszka Kowalik
Sekretarz Rady Nadzorczej wybrana przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 23 czerwca 2020 r. na X kadencję

Wykształcenie:

 • Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, mgr inż. chemii,
 • Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, studia podyplomowe – Zarządzanie projektami,
 • Politechnika Warszawska studia podyplomowe – Inżynieria gazownictwa.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2001 – obecnie - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 
  Specjalista, Starszy Specjalista, od 2015 roku Główny Specjalista,
 • 2010 – 2015 - Melamina III/Elektrownia Puławy sp. z o. o. 
  Członek Zarządu
 • 1997 – 2000 - PROZAP sp. z o.o.
  Asystent Generalnego Projektanta Instalacji Eksportowych,
  Uczestnictwo w projekcie inwestycyjnym – budowa Melaminy II i Melaminy III w Puławach.

Kursy i odbyte egzaminy:

 • The Strategic Leadership Academy – Harvard Business i ICAN Institute,
 • Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed komisją egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa,
 • Kursy i szkolenia z zakresu funkcjonowania spółek giełdowych. 
Dowiedz się więcej
dr hab. Marcin Szewczak
Członek Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 19 października 2021 r. na X kadencję

Wykształcenie:

 • 2015 – wpis na listę radców prawnych, OIRP w Lublinie
 • 2014 – stopień dr hab. nauk prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • 2007 – stopień dr nauk prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • 2000 - 2005 – studia na kierunku: stosunki międzynarodowe, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 2004 – studia na kierunku: Master of Arts in European Studies and Global Affairs, Uniwersytet Świętego Serca w Mediolanie (Włochy) i Katolicki Uniwersytet Petera Pazmany w Budapeszcie (Węgry)
 • 1998 - 2003 – studia na kierunku – prawo; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Doświadczenie zawodowe:

 • 2021 – obecnie  – członek rady nadzorczej, Cargotor sp. z o.o.
 • 2019 - obecnie – Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance
 • 2019 – obecnie – członek rady nadzorczej, Puławski Park Naukowo-Technologiczny
 • 2017 - 2019 – ekspert, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
 • 2016 – obecnie  – właściciel kancelarii radcy prawnego
 • 2007 - 2010 – kierownik Działu Koordynacji Programów Europejskich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • 2006 - obecnie – pracownik naukowy, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sprawowane funkcje:

 • 2019 - obecnie, prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego
 • 2016 - obecnie, członek rady Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo”
 • 2015 - członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego
 • 2013 – obecnie, członek międzynarodowej sieci badawczej z zakresu prawa administracyjnego Unii Europejskiej (ReNUAL – Research Network on EU Administrative Law)
 • 2013 – obecnie, członek międzynarodowej organizacji badawczej Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA)

Kursy i szkolenia:

 • 2020  – certyfikowany kurs Advanced Compliance Officer
 • 2019 – certyfikowany kurs COACHINGU
Dowiedz się więcej
Paweł Kowalczyk
Członek Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej z dniem 28 lipca 2022 r.

Wykształcenie

 • 10.2020 – 06.2021 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Kolegium Zarządzania i Finansów
  Podyplomowe Studia Akademia Energetyki
 • 10.2013 – 06.2014 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Kolegium Ekonomiczno - Społeczne
  Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych
 • 10.2007 – 07.2012 - Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji – magister prawa

Doświadczenie zawodowe

 • 01.08.2020 – obecnie - Ministerstwo Aktywów Państwowych – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz  i Sprawozdawczości
 • 01.07.2017 – 31.07.2020 - Ministerstwo Finansów – Główny Specjalista, Departament Systemu Podatkowego
 • 01.06.2013 – 30.06.2017 - Naczelny Sąd Administracyjny – Asystent Sędziego, Izba Finansowa

Szkolenia

 • Akademia Zarządzania Projektami, KSAP/KPRM, listopad 2020 r.
 • Advanced Tax Treaties Course, OECD Mexico City Mutilateral Tax Center, Meksyk, marzec 2020 r.
 • Basic Tax Treaties Course, OECD ANKARA Multilateral Tax Center, Turcja, Maj 2019 r.
Dowiedz się więcej
Piotr Śliwa
Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 23 czerwca 2020 r. na X kadencję

Wykształcenie:

 • wykształcenie średnie.

Doświadczenie zawodowe:

W  Zakładach Azotowych „Puławy” S.A zatrudniony w 1992 roku na  Wydziale Produkcji i Pakowania Saletry Amonowej na stanowisku aparatowy procesów chemicznych, następnie jako sterowniczy procesów chemicznych. Od 2012 r. oddelegowany do pracy w związku zawodowym NSZZ Solidarność na funkcję wiceprzewodniczącego.  Od 2017 r. pełni funkcję przewodniczącego NSZZ Solidarność. 

Dowiedz się więcej
Niezależni członkowie rady nadzorczej

Pani Agnieszka Kowalik, Pan Krzysztof Majcher, Pan Marcin Szewczak, Pan Paweł Kowalczyk oraz Pan Piotr Śliwa spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Dowiedz się więcej
SprawozdaniaRozwiń

Komitet AudytuRozwiń

Skład osobowy Komitetu Audytu:

 • Krzysztof Majcher – Przewodniczący,
 • Agnieszka Kowalik – Członek Komitetu,
 • Piotr Regulski – Członek Komitetu.

30.11.2022 r.

Wyszukiwarka