Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Piotr Regulski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 14 maja 2021 r. na X kadencję

Wykształcenie:

 • 2020 – obecnie - studia MBA; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • 2018 - złożenie egzaminu radcowskiego z wyróżnieniem
 • 2014 - 2017 - aplikacja radcowska
 • 2008 - 2013 - prawo w trybie dziennym - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji oraz (2012/2013) Uniwersytet w Rostoku; Wydział Prawa

Doświadczenie zawodowe:

 • 2021 – obecnie - Grupa Azoty S.A. w Tarnowie - Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Właścicielskiego
 • 2018 – obecnie - Regulski & Jędrusiak radcowie prawni sp.p. w Szczecinie – Partner (od 2020); Piotr Regulski Kancelaria Radcy Prawnego (od 2018)
 • 2018 – 2021 - Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o. w Policach – Prokurent (od 2020) oraz Główny Specjalista ds. Obsługi Zarządu (od 2018); Specjalista ds. umów (do 2018)
 • 2014 – 2017 kancelarie radcowskie w Szczecinie – aplikant radcowski

Sprawowane funkcje i aktywność społeczna:

 • 2020 – 2021 - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie – Członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • 2019 – obecnie - Centrum Logistyczne Gryf sp. z o.o. w Szczecinie – Pełnomocnik Wspólnika
 • 2018 – 2020 - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie – Członek Rady Społecznej

 

Dowiedz się więcej
Krzysztof Majcher
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 24 czerwca 2020 r. na X kadencję

Wykształcenie:

 • 2017 - 2018 - Studia Podyplomowe Executive Master of Business Administration, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • 2008 - 2009 - Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzanie nieruchomościami, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
 • 1999 - 2000 - Studia Podyplomowe z zakresu Szacowania nieruchomości, Politechnika Krakowska oraz Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • 1987 - 1992 - Studia magisterskie: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek: Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, specjalność: Rachunkowość i przetwarzanie danych
 • 1981 - 1986 - Technikum Mechaniczno–Elektryczne w Przemyślu, kierunek: elektrotechnika

Przebieg pracy zawodowej:

 • sierpień 2016 - obecnie - PGE Energia Odnawialna S.A. - Dyrektor Oddziału Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce
 • listopad 2018 - obecnie - członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 • lipiec 2009 - lipiec 2016 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przemyślu – Prezes Zarządu
 • październik 2009 - czerwiec 2009 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przemyślu – Wiceprezes Zarządu
 • październik 2000 - październik 2003 - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – asystent Katedry Systemów Rozporoszonych, nauczyciel akademicki
 • 1994 - 1995 - Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń „Plasmet” sp. z o.o. – księgowy
 • 1992 - 2000 - Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu – nauczyciel informatyki i przedmiotów ekonomicznych

Odbyte kursy i szkolenia: 

 • 2013 - „Certyfikacja energetyczna budynków, lokalu mieszkalnego, oraz części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-energetyczną” – organizator: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie
 • 2010 - „Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2  na poziomie Fundation” oraz „Budżetowanie w projektach zarządzanych zgodnie z metodyką PRINCE2”
 • 2004 - „Sprawne zarządzanie firmą – inżynieria finansowa w praktyce” – Centrum Szkoleniowe BMM
 • 2004 - Kurs „Zarządzanie nieruchomościami” – Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu
 • 2004 - Pełnomocnik i auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
 • 2002 - SAP R/3 – Rachunkowość Finansowa
 • 2000 - IBM Websphere
 • 1998 - Unix OpenServer – Administrator

Posiadane certyfikaty:

 • Certyfikat PRINCE2 Fundation
 • Licencja zarządcy nieruchomości nr 22138
 • Certyfikat auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z ISO 9001:2000, wydanego przez Akademię Jakości sp. z o.o.
 • Certyfikat egzaminatora Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – wydane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Certyfikat Rachunkowość Finansowa w systemie SAP R/3
 • Certyfikat Administracja Systemem w systemie SAP R/3
 • Świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: DOZORU, grupa 2, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2016
 • Świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: EKSPLOATACJI, grupa 1, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2016

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Krzysztof Majcher spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem zasady II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Dowiedz się więcej
Agnieszka Kowalik
Sekretarz Rady Nadzorczej

wybrana przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.; powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 23 czerwca 2020 r. na X kadencję

Wykształcenie:

 • Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, mgr inż. chemii,
 • Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, studia podyplomowe – Zarządzanie projektami,
 • Politechnika Warszawska studia podyplomowe – Inżynieria gazownictwa.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2001 – obecnie - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 
  Specjalista, Starszy Specjalista, od 2015 roku Główny Specjalista,
 • 2010 – 2015 - Melamina III/Elektrownia Puławy sp. z o. o. 
  Członek Zarządu
 • 1997 – 2000 - PROZAP sp. z o.o.
  Asystent Generalnego Projektanta Instalacji Eksportowych,
  Uczestnictwo w projekcie inwestycyjnym – budowa Melaminy II i Melaminy III w Puławach.

Kursy i odbyte egzaminy:

 • The Strategic Leadership Academy – Harvard Business i ICAN Institute,
 • Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed komisją egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa,
 • Kursy i szkolenia z zakresu funkcjonowania spółek giełdowych. 
Dowiedz się więcej
Maciej Marzec
Członek Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 23 czerwca 2020 r. na X kadencję

Wykształcenie:

 • 1999 - 2003 - Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy,
 • 1993 - 1998 - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • 1995 - 1998 - Wydział Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2015 - obecnie - zes Spółki: TEBI Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów - Bojarski, Marzec i partnerzy,
 • 2013 - 2015 - radca prawny i partner w Kancelarii Prawniczej „TEBI” T. Bojarski i M. Marzec spółka partnerska radców prawnych w Bydgoszczy,
 • 2003 - 2012 - radca prawny i wspólnik w Kancelarii Prawniczej „TEBI” T. Bojarski i M. Marzec spółka jawna w Bydgoszczy,
 • 1998 - 2003 - aplikant w Kancelarii Prawniczej „TEBI” w Bydgoszczy.

Uczestnictwo w organach osób prawnych:

aktualnie:

 • Członek Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
 • Prezes Spółki Kancelarii Prawniczej „TEBI” T. Bojarski i M. Marzec spółka partnerska radców prawnych w Bydgoszczy,
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej ARP GAMES Sp. z o.o. w Cieszynie,
 • Członek Zarządu Społecznego Komitetu Budowy Szkoły – Pomnika Jana Pawła II,

wcześniej:

 • Prezes Korporacji Akademickiej „Sarmatia” w Warszawie,
 • Prezes Zarządu VT System Sp. z o.o.,
 • Prezes Zarządu Ferroimpex Sp. z o.o.,
 • Członek Rady Nadzorczej Robema Sp. z o.o.
Dowiedz się więcej
Piotr Śliwa
Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 23 czerwca 2020 r. na X kadencję

Wykształcenie:

 • wykształcenie średnie.

Doświadczenie zawodowe:

W  Zakładach Azotowych „Puławy” S.A zatrudniony w 1992 roku na  Wydziale Produkcji i Pakowania Saletry Amonowej na stanowisku aparatowy procesów chemicznych, następnie jako sterowniczy procesów chemicznych. Od 2012 r. oddelegowany do pracy w związku zawodowym NSZZ Solidarność na funkcję wiceprzewodniczącego.  Od 2017 r. pełni funkcję przewodniczącego NSZZ Solidarność. 

Dowiedz się więcej
Niezależni członkowie rady nadzorczej

Pan Krzysztof Majcher oraz Pan Piotr Śliwa spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Dowiedz się więcej
SprawozdaniaRozwiń

Komitet AudytuRozwiń

Skład osobowy Komitetu Audytu:

 • Krzysztof Majcher – Przewodniczący
 • Maciej Marzec – Członek Komitetu

Data aktualizacji: 06.10.2021 r.

Wyszukiwarka