Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Dariusz Bednorz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany w skład Rady Nadzorczej XI kadencji w dniu 28 czerwca 2024 r.

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczenie w obszarze sprzedaży, zakupów, finansów, kontrolingu. Posiada kompetencje w usprawnianiu obszarów biznesowych stymulujących wzrost oraz podnoszących efektywność i zyski organizacji.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył również Studia Menedżerskie Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim/Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie Doradztwa Podatkowego i Zarządzania Podatkami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

W latach 2017 - 2022 pracował w zarządach spółek sektora prywatnego, w latach 2020 - 2022 pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu ZM Silesia S.A. – grupa kapitałowa Boryszew S.A.

W okresie 2014 - 2016 Wiceprezes Zarządu Grupy Azory ZAK S.A. nadzorował obszar sprzedaży (alkohole OXO i plastyfikatory), zakupów i logistyki.

Od 2013 do 2014 Wiceprezes Zarządu Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. sprawował nadzór nad obszarem finansów, handlu oraz IT.

W okresie 2012 – 2013 Dyrektor Korporacyjny Handlu Nawozami Grupa Azoty S.A. odpowiadał za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego handlu nawozami w Grupie Azoty S.A. w tym w szczególności za reorganizację struktury organizacyjnej handlu nawozami dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Azoty S.A. (Tarnów, Kędzierzyn, Police), opracowanie i wdrożenie strategii sprzedaży.

Z ramienia Zarządu Grupy Azoty S.A. wyznaczony na lidera Grupy Roboczej brał czynny udział w realizacji projektu konsolidacji i integracji struktur i sprzedaży nawozów azotowych Grupy Azoty S.A. i Zakładów Azotowych Puławy S.A.

W okresie 2011 – 2012 Dyrektor Centrum Nawozów Grupa Azoty S.A. odpowiadał za integrację i konsolidację procesów sprzedaży nawozów Grupie Azoty S.A. (Tarnów, Kędzierzyn).

W latach 2010 - 2012 Dyrektor Jednostki Biznesowej Nawozy Grupie Azoty ZAK S.A., odpowiedzialny za zarządzanie biznesem nawozowym.

W latach 2003 - 2010 zarządzał obszarem kontrolingu w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. na poziomie Jednostki Biznesowej OXOPLAST.

Prezes Zarządu Hotel ORW Azoty Ustka Sp. z o.o. (2001 - 2003).

W okresie 1999 – 2001, zarządzał obszarem kontrolingu w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. na poziomie Jednostki Biznesowej OXO i Spółki.

Członek Rad Nadzorczych:

 • Hotel ORW Azoty Ustka sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (2011 - 2012),
 • Hotel Centralny sp. z o.o. (2007 - 2008), Zakład Remontowy Rekom Spółka z o.o. (2005 - 2006),
 • Zakład Budowy Aparatury Sp. z o.o. (2000 - 2004).

Organizacje Biznesowe:

Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych (2015 - 2016).
W latach 2023 – 2024 prowadził działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego.

Od 11 kwietnia 2024 r. członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Od 20 maja 2024 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna.

Dowiedz się więcej
Cezary Możeński
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany w skład Rady Nadzorczej XI kadencji w dniu 28 czerwca 2024 r.

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Technologii Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Od 1981 do 2022 r. był pracownikiem Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. W Instytucie przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej, od stanowiska chemika do stanowiska profesora nadzwyczajnego.

Jest uznanym specjalistą w przemyśle chemicznym i autorytetem w zakresie technologii produkcji syntetycznego amoniaku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych. Specjalizuje się w projektowaniu i modernizacji systemów technologicznych do produkcji gazów syntezowych, wodoru, metanolu, amoniaku i dekarbonizacji procesów chemicznych. Jest twórcą wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych sprzedanych w postaci licencji i wdrożonych w przemyśle w kraju i za granicą. Jest autorem licznych publikacji naukowych i patentów. Jako dyrektor pionu rozwoju i inwestycji w ZA Puławy S.A. i dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych kierował zespołami zajmującymi się realizacją dużych projektów inwestycyjnych i rozwojowych.

Pełnił również wiele ważnych funkcji w instytucjach związanych z przemysłem i nauką.

W latach 2008-2016 był członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., w której pełnił funkcję przewodniczącego.

W latach 2013 - 2016 był członkiem Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A.

W ostatnich latach był również m.in. członkiem Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od 11.04.2024 do 28.06.2024 przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Od 21.05.2024 ponownie jest dyrektorem instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Dowiedz się więcej
Tomasz Ogrodnik
Sekretarz Rady Nadzorczej; Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Powołany w skład Rady Nadzorczej XI kadencji w dniu 28 czerwca 2024 r.

Wykształcenie:

 • 2013 – 2014 studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • 2012 – 2013 studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie, kierunek Prawo i Administracja - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • 2004 – 2008 studia inżynierskie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, tytuł inżynier pożarnictwa
 • 1996 – 1998 Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, tytuł technik pożarnictwa
 • 1990 – 1995 Zespół Szkół Zawodowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie

Kariera zawodowa:

 • 2017 – obecnie Starszy Specjalista ds. BHP w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 • 2014 – 2017 Główny Specjalista – Kierownik Komórki Organizacyjnej Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pionie Wsparcia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 • 2012 – 2014 Kierownik sekcji - Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa pracy w komórce Generalnego Projektanta w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 • 2010 – 2012 Specjalista ds. Prewencji – Koordynator w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 • 2010 – 2010 Koordynator ds. Prewencji w Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 • 2009 – 2010 Starszy Specjalista ds. Prewencji – Koordynator w Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 • 2005 – 2009 Dowódca sekcji w Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 • 2004 – 2005 Ratownik w Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 • 1998 – 2002 Dowódca Zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Komendzie Miejskiej PSP w Szczecinie

Dodatkowe informacje:

 • 2022 – obecnie Prezes Honorowy Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2010 – 2022 Prezes Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2015 – 2019 Członek Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy Ministerstwie Zdrowia
  Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Dowiedz się więcej
Agnieszka Kania
Członek Rady Nadzorczej

Powołana w skład Rady Nadzorczej XI kadencji w dniu 28 czerwca 2024 r.

Radca prawny, z doświadczeniem zawodowym zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Jest wykładowcą na Uniwersytecie WSB Merito z zakresu prawa pracy, cywilnego, handlowego, oraz finansów; ponadto prowadzi szkolenia oraz audyty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, zapobiegania finansowania terroryzmu oraz stosowania międzynarodowych sankcji finansowych - na rzecz przedsiębiorców.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w banku, Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie, urzędach skarbowych i prowadząc swoją Kancelarię Radcy Prawnego.

Była Koordynatorem Zespołu Radców Prawnych w Ministerstwie Finansów oraz przedstawicielem Polski na posiedzeniach komitetów prawnych w Komisji Europejskiej oraz Radzie Europy. Była zaangażowana w tworzenia prawa, brała wielokrotnie udział w komisjach sejmowych i senackich. Prowadziła szkolenia i doradztwo z zakresu AML na rzecz instytucji i przedsiębiorców z Macedonii, Ukrainy, Turcji oraz Bułgarii.

Agnieszka Kania posiada również doświadczenie jako pełnomocnik procesowy przed sądami cywilnymi i administracyjnymi.

Odbyła wiele szkoleń zawodowych i menadżerskich, w tym organizowanych przez Radę Europy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy z zakresu AML, ukończyła również program Legal MBA.

Aktualnie kieruje Działem Prawnym w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, gospodarczym, pracy oraz zamówieniach publicznych.

Od 5 kwietnia 2024 r. członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Dowiedz się więcej
Piotr Kruk
Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Powołany w skład Rady Nadzorczej XI kadencji w dniu 28 czerwca 2024 r.

Posiada wykształcenie wyższe w zakresie psychologii pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kariera zawodowa:

 • 2017.10.01 - obecnie - Kierownik zmiany Zakładu Mocznika i Melaminy
 • 2017.05.15 - 2017.09.30 - sterowniczy procesów chemicznych na wydziale mocznika 2
 • 2006.10.01 - 2017.05.15 - aparatowy procesów chemicznych na wydziale mocznika 2
 • 2005.06.02 - 2006.09.30 - operator urządzeń załadunkowo przenośnikowych na wydziale pakowni melaminy
 • 2005.01.05 - 2005.06.01 - ładowacz na wydziale pakowni mocznika
Dowiedz się więcej
Niezależni członkowie rady nadzorczej

Pani Agnieszka Kania, Pan Dariusz Bednorz, Pan Cezary Możeński, Pan Piotr Kruk oraz Pan Tomasz Ogrodnik spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Dowiedz się więcej
Komitet AudytuRozwiń

Skład osobowy Komitetu Audytu:

 • Agnieszka Kania – Przewodnicząca,
 • Dariusz Bednorz – Członek Komitetu,
 • Tomasz Ogrodnik – Członek Komitetu.

SprawozdaniaRozwiń

10.07.2024 r.

Wyszukiwarka