Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Segmenty

Skonsolidowane wyniki 2020 według segmentów:

 

2020 rok (w tys PLN)

Przychody ze sprzedaży (zewnętrzne)

Przychody ze sprzedaży (pomiędzy segmentami)

EBIT

EBITDA

Agro

2 764 544

176 553

492 581

641 162

Tworzywa

278 598

60 226

-47 815

-29 157

Energetyka

76 090

1 341 727

-11 955

29 480

Pozostała działalność

87 046

72 391

-6 784

19 000Przychody ze sprzedaży (zewnętrzne), 2020 rok (w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży (pomiędzy segmentami), 2020 rok (w tys. PLN)

Wyszukiwarka