Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Segmenty

Skonsolidowane wyniki 2022 według segmentów:

 

2022 rok (w tys PLN)

Przychody ze sprzedaży (zewnętrzne)

Przychody ze sprzedaży (pomiędzy segmentami)

EBIT

EBITDA

Agro

7 865 490

644 745

586 830

757 443

Tworzywa

584 683

302 406

-96 899

-89 988

Energetyka

288 879

5 899 168

-250 429

-208 510

Pozostała działalność

159 685

87 829

7 170

41 060

 

Przychody ze sprzedaży (zewnętrzne), 2022 rok (w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży (pomiędzy segmentami), 2022 rok (w tys. PLN)

Wyszukiwarka