Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Segmenty

Skonsolidowane wyniki 2021 według segmentów:

 

2021 rok (w tys PLN)

Przychody ze sprzedaży (zewnętrzne)

Przychody ze sprzedaży (pomiędzy segmentami)

EBIT

EBITDA

Agro

4 764 904

375 051

585 292

732 547

Tworzywa

524 934

154 180

-146 273

-126 928

Energetyka

106 366

3 246 566

-88 642

-44 837

Pozostała działalność

92 634

143 616

-16 426

13 401Przychody ze sprzedaży (zewnętrzne), 2021 rok (w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży (pomiędzy segmentami), 2021 rok (w tys. PLN)

Wyszukiwarka