Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy w Grupie Azoty PUŁAWY polega na wspieraniu przez firmę działalności prospołecznej pracowników, którzy poświęcając swój wolny czas oraz wykorzystując swoje umiejętności, pracują społecznie na rzecz wybranych przez siebie podmiotów. Formą wsparcia jest dofinansowanie, dzięki któremu pracownicy mogą realizować swoje projekty.

Pracownicy Grupy Azoty Puławy już wielokrotnie udowodnili swoją wrażliwość społeczną. Dotychczas w ramach Wolontariatu Pracowniczego, zrealizowanych zostało łącznie 20 projektów o bardzo szerokim spektrum oddziaływania na lokalną społeczność.

Warto podkreślić, że szczególną rolę w programie pełnią Liderzy Zespołów, którzy są najczęściej głównymi pomysłodawcami projektu. Oni biorą na siebie równocześnie obowiązek należytego jego przeprowadzenia i rozliczenia. To świetna lekcja zarządzania i odpowiedzialności za innych. Pozwala to kształtować charakter i wydobyć cechy prawdziwego przywódcy.

Wyszukiwarka