Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Prawo atomowe

Zgodnie z art. 32c ust. 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) Grupa Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy” Spółka Akcyjna  informuje, że prowadzona przez Spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu na jej terenie aparatury kontrolno-pomiarowej zawierającej źródła promieniotwórcze nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko. W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Wyszukiwarka