Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
„Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx” Rozwiń

W dniu 12.09.2018 r.  Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę nr 229/2018/WN03/OA-EU/P na dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx”.

Wartość Przedsięwzięcia : 84 127 900,00PLN 

Pożyczka  NFOŚiGW : 52 500 000,00PLN

Wyszukiwarka