Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zakupy i Trading

Element Zintegrowanego Modelu Biznesowego

Zaopatrzenie w surowce, materiały i opakowania w Grupie Azoty PUŁAWY to nie tylko kwestia zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw, lecz także kluczowy element Zintegrowanego Modelu Biznesowego. Rentowność produkcji uzależniona jest bowiem bezpośrednio od kosztów pozyskania surowców oraz ich logistyki.

W strukturze organizacyjnej firmy odpowiada za to Biuro Zakupów i Tradingu, którego zadania to więcej niż tylko zaopatrzenie – to odpowiedzialność za jakość i ciągłość dostaw, a także budowanie relacji z partnerami oparte na zrozumieniu, zaufaniu i zachowaniu etyki handlowej. Bezwzględnie przestrzegana jest zasada równości wobec wszystkich potencjalnych dostawców. Duża waga przywiązywana jest także do budowania trwałych więzi z partnerami. Zapewnia to transparentność i bezpieczeństwo procesu dostaw, a także optymalizację kosztów zakupu.

Kontakt:

Biuro Zakupów i Tradingu
Zakupy - surowce, palety, opakowania
tel. +48 81 565 20 09
##opzjen.hjgdlrt#at#ejapln.rdb##

Trading
tel. +48 81 565 30 30
##igpsxcv#at#ejapln.rdb##

Biuro Handlowe Energetyki
gaz, węgiel, energia elektryczna
tel. +48 81 565 28 33

Wyszukiwarka