Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje zrealizowane
Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowejRozwiń

971

Projekt Inwestycyjny nr 971 - Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej

Cel inwestycji:

 • Rozszerzenie asortymentu wytwarzanych nawozów i dostosowanie do potrzeb odbiorców krajowych i zagranicznych (szeroki zasięg rozsiewu granuli o większej średnicy z granulacji mechanicznej jest preferowany przez odbiorców zagranicznych a w związku z postępującą konsolidacją rynku rolnego w Polsce w perspektywie kolejnych lat będzie również pożądany na rynku krajowym).

Efekt:

 • Poprawa jakości produkowanych nawozów (zwiększenie wytrzymałości mechanicznej granuli)
 • Synergia technologii i licencji dostępnej w Grupie Azoty S.A.
 • Dywersyfikacja dostępnego portfolio produktowego
 • Zwiększenie bezpieczeństwa produkcji i transportu nawozów na bazie saletry amonowej
 • Przygotowanie do spełnienia wymogów związanych z ryzykiem potencjalnego ograniczenia  obrotu nawozami o wysokiej zawartości azotanu amonu
Wymiana turbozespołu TG-2Rozwiń

873

Wymiana turbozespołu TG-2

Cel Inwestycji:

 • utrzymanie parametrów produkcyjnych ciepła w postaci paty technologicznej i gorącej wody
 • zapewnienie wymaganego poziomu mocy elektrycznej dla potrzeb GA ZAP i odbiorców zewnętrznych poprzez wymianę Turbozespołu upustowo-kondensacyjnego TG-2 o mocy 30 MWe na nową jednostkę o mocy nominalnej 37 MWe GA ZAP
 • zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem optymalizacji parametrów pracy
 • zmniejszenie awaryjności Turbozespołu TG-2

Efekt:

 • zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
 • modernizacja układu elektro-energetycznego  i odbudowa  mocy wytwórczej Elektrociepłowni GA ZAP
 • zmniejszenie zakupu i poboru energii elektrycznej z sieci zewnętrznych
 • zastosowanie nowej jednostki zapewnia ciągłość zasilania w media dla pracujących instalacji produkcyjnych GA ZAP.
 • dyspozycyjność działania i poprawa bezpieczeństwa energetycznego  GA ZAP
Wymiana turbozespołu TG-1Rozwiń

1076

Wymiana turbozespołu TG-1

Cel Inwestycji:

 • utrzymanie parametrów produkcyjnych ciepła w postaci pary technologicznej i gorącej wody
 • zapewnienie wymaganego poziomu mocy elektrycznej dla potrzeb GA ZAP i odbiorców zewnętrznych poprzez wymianę Turbozespołu upustowo-kondensacyjnego TG-1 o mocy 30 MWe na nową jednostkę o mocy nominalnej 34 MWe GA ZAP
 • zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem optymalizacji parametrów pracy
 • zmniejszenie awaryjności Turbozespołu TG-1

Efekt:

 • zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
 • modernizacja układu elektro-energetycznego  i odbudowa  mocy wytwórczej Elektrociepłowni GA ZAP
 • zmniejszenie zakupu i poboru energii elektrycznej z sieci zewnętrznych
 • zastosowanie nowej jednostki zapewnia ciągłość zasilania w media dla pracujących instalacji produkcyjnych GA ZAP.
 • dyspozycyjność działania i poprawa bezpieczeństwa energetycznego  GA ZAP
Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2Rozwiń

1024

Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2

Cel Inwestycji:

 • konieczność przystosowania do nowych norm emisji tlenków azotu NOx poniżej 130 mg/Nm3
 • konieczność przywrócenia kotła K-2 do poprawnego stanu technicznego, który wraz z  kotłami nr 4 i 5 oraz z nowym blokiem BW100 będzie odpowiadał za moce wytwórcze Elektrociepłowni GA ZAP.
 • zapewnienie pewności ruchowej i dyspozycyjności Elektrociepłowni GA ZAP  – modernizacja kotła OP-215 nr 2  wydłuży czas eksploatacji o minimum 20 lat.

Efekt:

 • zastosowanie katalizatora SCR pozwala na pracę  kotła OP-215 nr 2  zgodnie z normami emisji tlenków azotu NOx poniżej 130 mg/Nm3
 • zastosowanie katalizatora SCR na  kotle nr 2 pozwala na obniżenie całkowitej emisji tlenków azotu NOx dla Elektrociepłowni GA ZAP poniżej 181 mg/Nm3 – emisje zgodne z wymogami Dyrektywy IED
 • uniknięcie kar za przekroczenie norm emisji tlenków azotu NOx
 • zwiększenie pewności ruchowej i dyspozycyjności kotła OP-215 nr 2 
Wyszukiwarka