Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Osiągnięcia
Osiągnięcia

Otrzymywane nagrody i wyróżnienia to dla nas powód do dumy i – przede wszystkim – potwierdzenie jakości wykonywanej pracy. Od lat Grupa Azoty PUŁAWY jest doceniana za stabilność i pozytywny wpływ na rozwój regionu i kraju.

Kolejne osiągnięcia są dla nas impulsem do dalszej pracy.

Rok 2019Rozwiń

W roku 2019 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Złoty Listek w rankingu CSR tygodnika „Polityka” - nagroda dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie firm.
 • 2 miejsce w kategorii produkcja przemysłowa w XIII Rankingu Odpowiedzialnych Firm - zestawieniu największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).
 • Setka Kuriera Lubelskiego 2019 - 2 miejsce w rankingu głównym oraz I miejsce w kategoriach Firma Przemysłowa i Największy Eksporter trafiło do Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
 • Złota Setka Dziennika Wschodniego 2019 - 2 miejsce w rankingu głównym oraz pierwsze miejsce w kategorii największy eksporter w regionie
Rok 2018Rozwiń

W roku 2018 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Medal „Zasłużony dla Eksportu” przyznany przez Krajowe Stowarzyszenie Eksporterów Rzeczypospolitej Polskiej i wręczony 7 lutego 2018 r. podczas Gali Eksportu, która odbyła się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 • Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana na lata 2019-2012 przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy jako wyraz uznania dla wyników uzyskanych w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Ogłoszenie zwycięzców nastąpiło podczas XXI Konferencji Liderów Bezpiecznej Pracy pn. „Bezpieczeństwo pracy w XXI wieku. 20 lat Forum Liderów Bezpiecznej Pracy”, 6 listopada 2018 r.
 • Wyróżnienie dla zespołu pracowników Spółki w 46. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii: rozwiązania techniczne i technologiczne za opracowanie pt: Modernizacji Stacji Wysyłkowej Popiołu nr.1 i 2., 7 grudnia 2018 r.
Rok 2017Rozwiń

W roku 2017 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Tytuł Solidny Pracodawca za rok 2016
 • 1 miejsce w Setce Kuriera Lubelskiego w kategorii Najwięksi eksporterzy
 • 2 miejsce w Setce Kuriera Lubelskiego w kategorii Przychody
 • 1 miejsce w Złotej Setce Dziennika Wschodniego w kategorii Najwięksi eksporterzy
 • 2 miejsce w Złotej Setce Dziennika Wschodniego w kategorii Najbardziej zyskowne firmy
Rok 2016Rozwiń

W roku 2016 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Tytuł „Solidny Pracodawca 2015” dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w ramach Programu „Solidny Pracodawca Roku”.
 • Złota Karta Lidera Bezpiecznej wręczona podczas XIX dorocznej Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, 19 października Międzyzdroje
 • Nagroda „Diamenty Polskiej Chemii” dla Grupy Azoty Puławy w kategorii Inwestycja Roku za budowę nowej wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej, przyznana podczas V edycji „CHEMICAL INDUSTRY SUMMIT & AWARDS GALA”, organizowanej przez Executive Club we współpracy z PwC Polska, 21 listopada Warszawa

 

Rok 2015Rozwiń

W roku 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Tytuł „Firma Dobrze Widziana” uzyskany w Konkursie organizowanym przez Business Centre Club, 31 października 2013 r.
 • Certyfikat „Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Wielkie za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce przyznane przez Redakcję Magazynu Polish Market oraz Instytut nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, grudzień 2013 r.
 • Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu 2013, przyznaną Spółce i Prezesowi Zarządu Marianowi Rybakowi przez Business Centre Club, Warszawa 25 stycznia 2014
 • Diament Forbesa -  nagroda za przeciętny roczny wzrost wartości. Pod uwagę brane były wyniki z lat 2010-2012. Spółka zajęła 18 miejsce w kraju i pierwsze w województwie lubelskim, Lublin 25 lutego 2014
 • Nagroda Gospodarcza Prezydenta – nagroda w kategorii „Zielona Gospodarka” za działania proekologiczne, Warszawa, czerwiec 2014
 • Nagroda w ogólnopolskim konkursie „Solidny Pracodawca” 2014, sierpień 2014
 • Nagroda „Złota Karta” Liderów Bezpiecznej Pracy, październik 2014
Rok 2014Rozwiń

W roku 2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2013, przyznana Spółce i Prezesowi Zarządu Marianowi Rybakowi przez Business Centre Club, Warszawa 25 stycznia 2014
 • Diament Forbesa -  nagroda za przeciętny roczny wzrost wartości. Pod uwagę brane były wyniki z lat 2010-2012. Spółka zajęła 18 miejsce w kraju i pierwsze w województwie lubelskim, Lublin 25 lutego 2014
 • Nagroda Gospodarcza Prezydenta – nagroda w kategorii „Zielona Gospodarka” za działania proekologiczne, Warszawa, czerwiec 2014
 • Nagroda w ogólnopolskim konkursie „Solidny Pracodawca” 2014, sierpień 2014
 • Nagroda „Złota Karta” Lidera Bezpiecznej Pracy, 22 października 2014
 • Tytuł „Firma Dobrze Widziana” uzyskany w Konkursie organizowanym przez Business Centre Club, 25 listopada 2014 r.
Rok obrotowy 2013/2014Rozwiń

W roku obrotowym 2013/2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Tytuł „Firma Dobrze Widziana” uzyskany w Konkursie organizowanym przez Business Centre Club, 31 października 2013 r.
 • Certyfikat „Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Wielkie za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce przyznane przez Redakcję Magazynu Polish Market oraz Instytut nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, grudzień 2013 r.
 • Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu 2013, przyznaną Spółce i Prezesowi Zarządu Marianowi Rybakowi przez Business Centre Club, Warszawa 25 stycznia 2014
 • Diament Forbesa - nagroda za przeciętny roczny wzrost wartości. Pod uwagę brane były wyniki z lat 2010-2012. Spółka zajęła 18 miejsce w kraju i pierwsze w województwie lubelskim, Lublin 25 lutego 2014
 • Nagroda Gospodarcza Prezydenta – nagroda w kategorii „Zielona Gospodarka” za działania proekologiczne, Warszawa, czerwiec 2014
 • Nagroda w ogólnopolskim konkursie „Solidny Pracodawca” 2014, sierpień 2014
 • Nagroda „Złota Karta” Liderów Bezpiecznej Pracy, październik 2014
Rok obrotowy 2012/2013Rozwiń

W roku obrotowym 2012/2013 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Pierwsze miejsce w XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2011” za inwestycję Modernizacji Mocznika, organizowanego przez Targi Pomorskie oraz Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, sierpień 2012 r.
 • Statuetka ECOFORUM 2012 dla Człowieka i firmy postepujacej zgodnie z maksymą „Po pierwsze środowisko”, przyznana na miedzynarodowej konferencji EcoForum w Lublinie, wrzesień 2012 r.
 • Wyróżnienie za bardzo dobre zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w sprawozdaniu finansowym przyznane przez Miesięcznik „Rachunkowość”, październik 2012 r.
 • Tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł” dla połaczenia Zakładów Azotowych PUŁAWY SA i Grupy Azoty Tarnów, przyznany przez Wydawcę „Nowego Przemysłu” i portalu WNP, luty 2013 r.
 • Tytuł „Najciekawsze z najlepszych” za wdrożenie platformy e-commerce, przyznane podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł, luty 2013 r.
 • 2 miejsce w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki 2012” w województwie lubelskim, przyznane przez Puls Biznesu, kwiecień 2013 r.
 • Tytuł „Solidny Pracodawca 2012” w ogólnopolskim konkursie Solidny Pracodawca Roku, kwiecień 2013 r.
Wyszukiwarka