Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Strategia
Strategia

Strategia Grupy Azoty PUŁAWY na lata 2011–2017 jest oparta na odpowiedzialności za pomnażanie ekonomicznej wartości dodanej w dłuższej perspektywie. Służy to poczuciu bezpieczeństwa akcjonariuszy, klientów, partnerów biznesowych, pracowników, a tym samym umożliwia realizację założonych celów.

Wiemy, że zdolność do osiągania zysku jest ważna, ale nie jest jedynym kryterium wartości przedsiębiorstwa. Naszą miarą odpowiedzialności jest uwzględnienie kosztów finansowania kapitału i znalezienie realnych źródeł wzrostu.

Szczególne znaczenie w realizacji założonych celów strategicznych ma zintegrowany model biznesowy, który pozwala na elastyczne zarządzanie produkcją i dystrybucją w zależności od sytuacji rynkowej. W konsekwencji uzyskujemy poprawę rentowności we wszystkich naszych liniach biznesowych.

Naszym celem jest zbudowanie do 2017 r. centrum kompetencji, które będzie służyło kreowaniu wartości klientów Grupy. Realizujemy go poprzez wzmacnianie wartości naszych produktów i budowanie partnerskich relacji.

CHARAKTERYSTYKA BIZNESU GRUPY AZOTY PUŁAWY

 • Elastyczne zarządzanie produkcją i sprzedażą dzięki zintegrowanemu modelowi biznesowemu
 • Zrównoważona segmentowo i geograficznie struktura przychodów
 • Zdywersyfikowany portfel produktowy (segmenty produktów Agro i Chemia)
 • Silnie zdywersyfikowana baza klientów (żaden z klientów firmy nie posiada więcej niż 5% udziału w przychodach)
 • Konsekwentnie realizowany program inwestycyjny
 • Zdrowe finanse Spółki
 • Zaufanie akcjonariuszy i rynku kapitałowego
 • Jasno określona strategia działania

WSKAŹNIK STRATEGICZNY

 • Wybór wskaźnika ekonomicznej wartości dodanej EVA odzwierciedla naszą strategię odpowiedzialności.
 • Wyraża on zasadę, że przedsiębiorstwo w swojej działalności powinno oddać gospodarce więcej niż bierze w postaci zasobów.Dzięki temu uruchamiamy potencjał tkwiący w kapitale ludzkim w celu tworzenia wartości. Taki system zarządzania wiąże interesy pracowników, właścicieli i zarządu.

NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA

 • Technologii Instytut Nawozów Sztucznych uruchomił w połowie 2011 r. pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej instalację badawczo-produkcyjną do przerobu surowców roślinnych. Instalacja została zaprojektowana w taki sposób, aby było możliwe wytwarzanie wielu produktów (ekstraktów) bazujących na różnorodnych surowcach roślinnych.

INNOWACJE I ROZWÓJ

Perspektywiczne działania i operacyjne doskonalenie się

Wykorzystanie innowacji technologicznych jest podstawą działań we współczesnym biznesie, szczególnie w branży chemicznej, która nieustannie czerpie z nowych rozwiązań. Grupa Azoty PUŁAWY stale poszukuje nowych metod udoskonalania technologii. Łączy swoje doświadczenie z różnymi ośrodkami naukowymi, między innymi z Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach.

Nasz sposób na rozwój to wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, które daje nam nauka i technika, oraz inwestycje w kapitał ludzki.

Obszary działań innowacyjnych: 

Poszerzenie oferty nawozowejRozwiń

Granulacja mechaniczna nawozów na bazie saletry amonowej:

 • saletra amonowa granulowana (AN)
 • saletrzak (CAN)
 • saletrosiarczan amonu (ASN)
 • nawozy NP, NK i NPK
 • nawozy NP i NPK z zawartością siarki na bazie mocznika
 • wieloskładnikowe nawozy o przedłużonym czasie działania oraz przeznaczone do precyzyjnego nawożenia
 • wieloskładnikowe nawozy płynne na bazie roztworu saletrzano-mocznikowego (RSM)
Biotechnologia realizowana ze wsparciem zaplecza naukowegoRozwiń
 • Współpraca w zakresie komercyjnego wykorzystania procesów ekstrakcji nadkrytycznej za pomocą dwutlenku węgla
 • Uruchomienie spółki odpowiedzialnej za wytwarzanie i sprzedaż ekstraktów z chmielu i innych surowców roślinnych:
 • Rozszerzenie oferty o wysokomarżowe produkty chemiczne oparte na odnawialnych surowcach – dywersyfikacja i dostęp do nowych rynków zbytu
 • Różnorodna baza surowcowa o szerokim zastosowaniu, zapewniająca odbiorców z wielu gałęzi przemysłu: kosmetycznego, farmaceutycznego, browarniczego i spożywczego
 • Wytwarzanie biodegradowalnych tworzyw sztucznych i półfabrykatów do ich produkcji na bazie surowców petrochemicznych i odnawialnych
 • Produkcja stearyny i destylowanych kwasów tłuszczowych na bazie odpadów tłuszczowych (inwestycja realizowana w spółce zależnej – Azoty-Adipol SA
Wydłużanie łańcuchów produktowych - nowoczesne produkty dla branży chemicznejRozwiń
 • Uniepalniacze na bazie melaminy
 • Żywice i kleje na bazie mocznika i melaminy
 • Tworzywa sztuczne na bazie kaprolaktamu i półfabrykatów otrzymywanych w procesie jego produkcji
 • Superczysty amoniak stosowany w optoelektronice
 • Nadtlenki organiczne
Optymalizacja efektywności procesu produkcjiRozwiń

Technologie umożliwiające obniżenie opłat z tytułu eksploatacji środowiska:

 • Zagospodarowanie odpadów stałych (BOŚ)
 • Wykorzystanie kondensatów procesowych w miejsce eksploatacji wód powierzchniowych
 • Redukcja emisji tlenków azotu (NOx) z elektrociepłowni
 • Modernizacja instalacji wytwarzania amoniaku w celu zmniejszenia energochłonności procesu technologicznego
 • Wdrożenie zaawansowanego sterowania procesami
Wyszukiwarka