Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie Rozwiń

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu:
„ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”
BIOSTRATEG

Nazwa Beneficjenta /Konsorcjum w składzie:

1. Instytut Ogrodnictwa z siedzibą, w 96-100, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, Skierniewice – Lider Konsorcjum
2. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą, w 20-290 ul. Doświadczalna 4, Lublin
3. Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą w 24-100, ul. Czartoryskich 8, Puławy
4. Instytut Nowych Syntez Chemicznych, z siedzibą w 24-110, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a, Puławy
5. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA, z siedzibą w 24-110, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, Puławy

Wartość Projektu: 16 871 841zł
Dofinansowanie ze środków publicznych: 16 370 494zł
Dofinansowanie dla Konsorcjanta Grupa Azoty  Zakłady Azotowe Puławy S.A.: 276 547 zł
Okres realizacji: 01-02-2018r. do  31-01-2021r.
Tytuł projektu: Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie

Umowa o dofinansowanie:  Umowa Nr BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo ”BIOSTRATEG” pt. „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”.

Wyszukiwarka