Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania w zakresie świadczenia usług kluczowych

Grupa Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy” S.A. została wyznaczona na operatora usług kluczowych w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.  W celu zapewnienia ciągłości produkcji i bezpieczeństwa dostaw w/w mediów Spółka opracowała i wdrożyła System Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania Usług Kluczowych.  System gwarantuje spełnienie wymagań  określonych  w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz jest zgodny z normami ISO 27001 i ISO 23001.Cele Systemu  i sposoby ich osiągnięcia są określone w  Polityce Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w Zakresie Świadczenia Usług Kluczowych.

Wyszukiwarka