Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Inwestycje realizowane
Inwestycje realizowane
Modernizacja instalacji kwasu azotowegoRozwiń

Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego.

Inwestycja dotycząca kwasu azotowego obejmuje: budowę nowej V linii kwasu azotowego, budowę nowej IV linii neutralizacji kwasu azotowego, przeprowadzenie modernizacji istniejących czterech linii kwasu azotowego. Realizacja całego zadania inwestycyjnego wpłynie na poprawę efektywności wytwarzania kwasu azotowego i nawozów na jego bazie. Dodatkowa ilość kwasu azotowego zostanie zużyta do produkcji specjalistycznych nawozów na wybudowanej w ramach zadania nowej instalacji.

Planowany termin realizacji inwestycji: do marca 2024 roku.

Wytwórnia nawozów granulowanychRozwiń

Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej.

Budowa instalacji umożliwi wytwarzanie, pakowanie i wysyłkę dwóch produktów: saletrzaku i saletry amonowej granulowanej. Według założeń zdolności produkcyjne wytwórni wyniosą 1400 ton na dobę saletrzaku lub 1200 ton na dobę saletry granulowanej mechanicznie. W ramach inwestycji powstanie również zaplecze magazynowe i centrum logistyczne.

Planowany termin realizacji inwestycji: do września 2020 roku.

Modernizacja kotła parowegoRozwiń

Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx.

Dzięki modernizacji kotła parowego zostanie osiągnięte ograniczenie emisji tlenków azotu o 287 Mg/rok (z 1971 Mg/rok do 1684 Mg/rok). Ten efekt ekologiczny ma być osiągnięty do końca czerwca 2020 r.

Projekt, poza wymienionymi kwestiami technicznymi, przewiduje także zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez odpowiednie działania edukacyjne. W Puławskim Parku Technologicznym najpierw organizowane będą konferencje i prelekcje dla grup, a następnie instalacja udostępniona zostanie zwiedzającym. Tym sposobem realizacja zadania inwestycyjnego spowoduje nie tylko redukcję emisji NOx, lecz będzie zarazem swoistą 'lekcją poglądową', pokazującą, jak wielkie przedsiębiorstwo w branży chemicznej może harmonijnie koegzystować ze środowiskiem naturalnym.
 

Wymiana turbozespołuRozwiń

Zakład Elektrociepłowni jest podstawowym w GA ZAP SA producentem ciepła w postaci pary technologicznej i gorącej wody. W związku z tym utrzymanie jednostek turbozespołów w wymaganej przez odbiorców należytej gotowości do pracy oraz zapewnieniu ciągłości zasilania w media jest warunkiem koniecznym dla ich prawidłowej pracy. Przerwy w dostawie ciepła i mediów energetycznych generują duże straty i mogą być przyczyną postojów produkcyjnych. Turbozespół TG-1 jest eksploatowany 50 lat (od 1966 roku), wymiana jednostki na nową zapewni dyspozycyjność działania jak również poprawi bezpieczeństwo energetyczne GAZAP SA.

Planowany termin realizacji inwestycji: do października 2021 roku.
 

Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe.Rozwiń

Nowy blok energetyczny na węgiel kamienny będzie wybudowany na terenie zakładowej Elektrociepłowni. Realizowana w Puławach budowa nowego bloku energetycznego to największa inwestycja energetyczna w regionie lubelskim. Nowy blok węglowy w Puławach jest kluczowym projektem, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla inwestycji nawozowo-chemicznych.
 
Nowy blok energetyczny to blok ciepłowniczo-kondensacyjny z kotłem pyłowym węglowym o mocy nominalnej w paliwie do 300 MWt, z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi mokrymi. Kondensator zostanie zaprojektowany na 50% kondensacji ze względu na stały odbiór par technologicznych przez odbiorców zewnętrznych. Ponadto kocioł będzie posiadał zintegrowaną instalację SCR dla redukcji tlenków azotu. Założono też zastosowanie układu odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną lub mokrą magnezową. Ponadto, co ważne, inwestycja spełni unijne normy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tzw. konkluzją BAT.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2022 r.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.Rozwiń

Na terenie Grupy Azoty PUŁAWY powstanie laboratorium półtechnik, w którym Spółka będzie zajmować się nawozami, jak również – przede wszystkim – biotechnologią. W ramach projektu zakupiona będzie aparatura badawcza oraz oprogramowanie niezbędne do prowadzenia prac B+R. Własna infrastruktura badawczo-rozwojowa pozwoli Grupie Azoty PUŁAWY na realizację długofalowej strategii rozwoju. Efekty prac badawczych pozwolą na wytwarzanie zmodyfikowanych technologicznie produktów w segmencie nawozowym i przyczynią się do opracowania nowych produktów biodegradowalnych, wytwarzanych na bazie odpadów i surowców pochodzenia naturalnego.

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się 1 sierpnia 2019 r. i potrwa do 31 lipca 2022 r.

Wyszukiwarka