Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Inwestycje realizowane
Inwestycje realizowane
Modernizacja instalacji kwasu azotowegoRozwiń

1010

Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego.

Inwestycja dotycząca kwasu azotowego obejmuje: budowę nowej V linii kwasu azotowego, budowę nowej IV linii neutralizacji kwasu azotowego, przeprowadzenie modernizacji istniejących czterech linii kwasu azotowego. Realizacja całego zadania inwestycyjnego wpłynie na poprawę efektywności wytwarzania kwasu azotowego i nawozów na jego bazie. Dodatkowa ilość kwasu azotowego zostanie zużyta do produkcji specjalistycznych nawozów na wybudowanej w ramach zadania nowej instalacji.

Planowany termin uruchomienia nowych instalacji kwasu azotowego i neutralizacji : III kwartał 2024 roku.

Modernizacja Instalacji Mocznik 2 Rozwiń

1195

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja instalacji Mocznik 2 w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., w wyniku której nastąpi wzrost wydajności tej instalacji o ok. 10 %

z 2000 ton/dobę do 2250 ton/dobę (maksymalnie 2300 ton/dobę), przy jednoczesnym zmniejszeniu wskaźników zużycia amoniaku oraz pary technologicznej.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2026 r.

Nowy blok energetyczny Rozwiń

Nowy blok energetyczny na węgiel kamienny będzie wybudowany na terenie zakładowej Elektrociepłowni. Realizowana w Puławach budowa nowego bloku energetycznego to największa inwestycja energetyczna w regionie lubelskim. Nowy blok węglowy w Puławach jest kluczowym projektem, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla inwestycji nawozowo-chemicznych.
 
Nowy blok energetyczny to blok ciepłowniczo-kondensacyjny z kotłem pyłowym węglowym o mocy nominalnej w paliwie do 300 MWt, z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi mokrymi. Kondensator zostanie zaprojektowany na 50% kondensacji ze względu na stały odbiór par technologicznych przez odbiorców zewnętrznych. Ponadto kocioł będzie posiadał zintegrowaną instalację SCR dla redukcji tlenków azotu. Założono też zastosowanie układu odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną lub mokrą magnezową. Ponadto, co ważne, inwestycja spełni unijne normy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tzw. konkluzją BAT.

Planowany termin realizacji inwestycji: październik 2024 r.

Rozbudowa Stacji Dekarbonizacji Wody na Wydziale Przygotowania i Preparowania Wody Zakładu ElektrociepłowniRozwiń

1026

Rozbudowa Stacji Dekarbonizacji Wody na Wydziale Przygotowania i Preparowania Wody Zakładu Elektrociepłowni.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozbudowę Stacji Dekarbonizacji Wody na Wydziale Przygotowania i Preparowania Wody Zakładu Elektrociepłowni o nową stację dekarbonizacji wody o wydajności 2x400 m3/h  i stację przeróbki osadów powstających w wyniku dekarbonizacji wody na terenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Celem realizacji inwestycji jest zapewnienie ciągłej dostawy wody zdekarbonizowanej dla  nowych, istniejących i modernizowanych instalacji produkcyjnych, natomiast budowa stacji przeróbki osadów pochodzących z instalacji dekarbonizacji ma na celu wyeliminowanie składowania osadów podekarbonizacyjnych i ich gospodarcze wykorzystanie, ograniczenie ilości odprowadzanych ścieków do środowiska oraz zmniejszenie strumienia pobieranej wody surowej o około 150 m3/h.

Planowany termin zakończenia prac: III kwartał 2025 roku.

Wyszukiwarka