Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem (ZSZJŚiB) oraz System Zarządzania Energią (SZE)

W celu sprostania coraz wyższym wymaganiom i oczekiwaniom Klientów i zainteresowanych stron Grupa Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy” S.A w 2004r. wdrożyły i certyfikowały Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem (ZSZJŚiB).

Obecnie w skład ZSZJŚiB wchodzą:

  • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001,
  • System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001,
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” posiada aktualny certyfikat ważny do 05.06.2024 r.

Najważniejszym dokumentem ZSZJŚiB jest „Polityka Jakości Środowiska i Bezpieczeństwa” określająca cele Grupy Azoty Zakładów Azotowych ”Puławy” S.A. oraz sposoby ich osiągnięcia.

Polityka Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa (załącznik do pobrania)

Do głównych celów Zakładów, określonych w Polityce i związanych z realizacją wymogów ZSZJŚiB, należy spełnienie wymagań i oczekiwań klientów w zakresie dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku poprzez przestrzeganie prawa z zakresu ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracowników i osób znajdujących się na terenie Spółki i w jej otoczeniu oraz ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE)

W celu poprawy efektywności energetycznej w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wdrożono  „System Zarządzania Energią”, zgodny z wymaganiami normy ISO 50001: 2018 „System Zarządzania Energią - Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania. "

Zgodnie z przyjętą Polityką Energetyczną Grupa Azoty PUŁAWY ustanowiła i wdrożyła cele i programy energetyczne i zobowiązała się do przestrzegania wszelkich wymogów prawnych i innych podjętych zobowiązań w zakresie  wytwarzania oraz racjonalnego zużycia energii niezbędnej w procesach związanych  z produkcją - jako istotny czynnik mający wpływ na środowisko naturalne i koszty działalności.

Wyszukiwarka