Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komentarze do wyników
19.11.2020
Grupa Azoty PUŁAWY - mimo przedłużającej się pandemii sytuacja stabilna

Sytuacja Grupy Azoty PUŁAWY pozostaje stabilna, mimo recesji spowodowanej skutkami pandemii koronawirusa – tak wynika z opublikowanych dziś (19 listopada) wyników finansowych spółki za trzeci kwartał 2020 r. Podjęte przez zarząd działania mające na celu zrównoważenie negatywnych skutków pandemii pozwoliły przede wszystkim na – stanowiące bezwzględny priorytet – niezakłócone funkcjonowanie zakładu i utrzymanie ciągłości produkcji, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom oraz ochronę lokalnej społeczności. Spółka utrzymuje zaangażowanie w pomoc szpitalom, placówkom medycznym oraz potrzebującym organizacjom, w ramach swojej biznesowej odpowiedzialności społecznej.

W III kwartale  br. Grupa Azoty Puławy wygenerowała 740 mln zł przychodów ze sprzedaży, 100 mln zł wartości EBITDA i marżę na poziomie 13,5%, co oznacza spadek tych wartości w stosunku do roku ubiegłego odpowiednio o 37 mln zł (5%), 23 mln zł (EBITDA tj. 19%) i 2,3 pp. r/r.

Osiągnięte wyniki wpisują się w obecną sytuację gospodarczą i są zbieżne z oczekiwaniami rynku. Słabszy wynik na poziomie grupy to efekt przede wszystkim spadku cen sprzedaży, skompensowany - do pewnego stopnia - wzrostem obrotów i niższym kosztem surowców.

Spółce udało się zahamować spadek przychodów, który w pierwszym półroczu  br. wyniósł aż 21%. Poprawa była możliwa głównie dzięki segmentowi nawozów azotowych, który w III kwartale wykazał się dużą stabilnością pomimo pandemii COVID-19 i odnotował wzrost przychodów o ok. 16% r/r.  Pod większym wpływem spowolnienia gospodarczego spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 pozostawały wyniki osiągnięte w pozostałych obszarach. 

- Trzeci kwartał pokazuje, że mimo obiektywnych trudności rynkowych, spowodowanych pandemią, nasza zdywersyfikowana działalność w pozytywny sposób przekłada się na wyniki spółki. Rynek nawozowy, podobnie jak w poprzednich miesiącach był bardziej odporny na niekorzystne trendy rynkowe. Liczymy, że w najbliższym czasie rynek tworzyw wróci w fazę wzrostów, co będzie dobrym prognostykiem na przyszłość – mówi Tomasz Hryniewicz, prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

Segment Agro

Segment Agro odnotował w III kw. 2020 r. przychody w wysokości 666 mln zł wobec 657 mln zł rok wcześniej, realizując marżę EBITDA w wysokości 19%, podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża ukształtowała się na poziomie 22%. Na wzrost przychodów segmentu wpłynęły wyższe wolumeny sprzedaży głównie saletry amonowej, mocznika i RSM®, jak również zbóż, przy niższych cenach wszystkich produktów segmentu. Spadek cen produktów nie został zrekompensowany niższą o ok. 18% ceną gazu, co skutkowało obniżeniem marży EBITDA o 3 pp.

Melamina. Pod koniec kwartału zapotrzebowanie na produkt było porównywalne jak przed pandemią, jednak ceny kształtowały się na znacznie niższych poziomach. W III kwartale 2020 roku przychody ze sprzedaży melaminy były o około 22,8% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Niższe o około 13% przychody zrealizowane zostały również w zakresie NOXy®.

Segment Tworzywa

W III kwartale Segment Tworzyw pozostawał pod silnym wpływem pandemii COVID-19, co skutkowało obniżeniem przychodów ze sprzedaży do poziomu 39 mln zł, tj. o około 50% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA segmentu zmniejszyła się o ok. 13 mln zł. Na spadek przychodów wpłynęły niższe ceny oraz wolumeny sprzedaży. Na światowych rynkach kaprolaktamu w III kwartale 2020 r. odnotowano niski popyt,
z uwagi na duże zapasy produktu u odbiorców i brak zwiększenia zamówień.

- Warto podkreślić, że spółka bez zakłóceń realizuje program inwestycyjny, co potwierdza chociażby wysokość ponoszonych na ten cel nakładów, które w III kwartale wyniosły około 258 mln zł i były o 147 mln zł wyższe w porównaniu z poprzednim kwartałem – dodaje prezes T. Hryniewicz.

Trzeci kwartał 2020 roku przyniósł także początek drugiej fali pandemii Covid-19.

- Podobnie jak w pierwszej połowie roku, nasza spółka i teraz nie pozostała obojętna na gwałtowny wzrost zachorowań spowodowany drugą falą pandemii. Uruchomiliśmy m.in. dodatkowe środki dla szpitali na walkę z pandemią. Aktywnie reagujemy na potrzeby, także materiałowe, jak choćby wypożyczenie kontenerów dla puławskiego szpitala czy udostępnienie naszych samochodów na potrzeby przewożenia próbek, opieki nad chorymi czy dowozu ozdrowieńców w celu pobrania od nich osocza – mówi Andrzej Skwarek, członek zarządu spółki.

Wyszukiwarka