Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komentarze do wyników
22.05.2020
Dobry początek roku

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. pomyślnie zakończyła pierwszy kwartał 2020 roku. Puławska spółka zanotowała ponad 827 mln zł przychodów ze sprzedaży i ponad 110 mln zł zysku netto. Jak zwykle w tym okresie o kondycji spółki decydował rynek nawozowy, który charakteryzował wzmożony, sezonowy popyt przy spadającej cenie gazu i nieco niższych cenach produktów, niż przed rokiem.

- Patrząc na sytuację Spółki z perspektywy pierwszego kwartału jesteśmy zadowoleni. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, wyniki są lepsze od oczekiwań rynkowych (zysk netto prognozowano nam poniżej 100 mln zł.). Poradziliśmy sobie też z pierwszą falą epidemii koronawirusa. W obszarze nawozowym nie odnotowaliśmy w tym okresie ograniczeń wynikających z ogłoszonego w marcu stanu epidemii. W przypadku innych naszych kluczowych produktów: melaminy oraz kaprolaktamu, występujące miejscami ograniczenia nie wpłynęły znacząco na wysokość sprzedaży w I kwartalekomentuje prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, Tomasz Hryniewicz.

Spółka kontynuowała także realizację swojego programu inwestycyjnego. Nakłady poniesione w I kwartale przekroczyły 94 mln zł. Największy udział miały takie projekty jak: modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowy nowych instalacji kwasu azotowego, wymiana turbozespołu oraz budowa wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej.

Tak, jak spółka informowała, pod koniec I kwartału uzyskała stosowne zgody organów zewnętrznych, pozwalające na przeprowadzenie rozruchu pierwszej linii produkcyjnej Wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej, łącznie z obiektami logistycznymi.

W sferze społecznej był to także okres obfitujący w ważne wydarzenia, związane m. in. z wdrażaniem nowej tabeli płac.

- Szczególną uwagę przywiązywaliśmy i niezmiennie przywiązujemy do bezpieczeństwa pracowników w związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej. Wprowadziliśmy możliwość pracy zdalnej i korzystania z dodatkowych zasiłków dla rodziców dzieci w wieku 8-12 lat. Wdrożyliśmy liczne procedury bezpieczeństwa – również dla naszych klientów – i uruchomiliśmy produkcję własnego środka dezynfekcyjnego. Z dzisiejszego punktu widzenia należy docenić skuteczność tych działań, ale i odpowiedzialność załogi, która się dostosowała do nowych procedur, dzięki czemu nadal jesteśmy w pełni bezpiecznym miejscem pracy podkreśla prezes Tomasz Hryniewicz.

Grupa Azoty PUŁAWY zaangażowała się też w niesienie pomocy w walce z epidemią. Największa pomoc w omawianym okresie trafiła do puławskiego jednoimiennego szpitala na zakup specjalistycznego ambulansu, oraz do zlokalizowanego w Puławach Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii  na zakup urządzeń diagnostycznych. To część większej darowizny udzielonej przez Grupę Azoty. Warto przypomnieć, że cztery kluczowe spółki Grupy Azoty przeznaczyły w sumie 3,2 mln zł darowizn dla placówek i instytucji zwalczających epidemię koronawirusa. Środki te przekazywane są we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych.

Wyszukiwarka