Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Raporty dotyczące dobrych praktyk i stosowania zasad ładu korporacyjnego
Raporty dotyczące dobrych praktyk i stosowania zasad ładu korporacyjnego
Dobre praktyki - raporty roczneRozwiń

Zarząd PUŁAW, działając na podstawie Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazuje raport dotyczący stosowania przez Spółkę w danym roku zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” jako załącznik do każdego raportu rocznego.

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 Rozwiń
Wyszukiwarka