Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Raporty dotyczące dobrych praktyk i stosowania zasad ładu korporacyjnego
Raporty dotyczące dobrych praktyk i stosowania zasad ładu korporacyjnego
Dobre praktyki - raporty roczneRozwiń

Zarząd PUŁAW, działając na podstawie Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazuje raport dotyczący stosowania przez Spółkę w danym roku zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” jako załącznik do każdego raportu rocznego.

Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2022 PDF (442.55 KB) Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (obowiązujące od 1.01.2016) PDF (178.17 KB) Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2021 PDF (318.53 KB) Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2020 PDF (303.05 KB) Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2019 PDF (294.37 KB) Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2018 PDF (353.42 KB) Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2017 PDF (467.56 KB) Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2016 PDF (455.29 KB) Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2015 PDF (575.73 KB) Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2013/2014 PDF (796.46 KB) Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2012/2013 PDF (717.22 KB) Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2011/2012 PDF (291.30 KB) Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2010/2011 PDF (336.20 KB) Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2009/2010 PDF (264.65 KB) Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2008/2009 PDF (262.74 KB) Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2007/2008 PDF (209.75 KB)
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 Rozwiń
Wyszukiwarka