Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Wysokie ceny surowców zdeterminowały wyniki Grupy Azoty PUŁAWY

Skonsolidowany zysk netto Grupy Azoty Puławy w 1Q 2021 r. ukształtował się na poziomie 33,4 mln zł, jednak z uwagi na bardzo wysokie ceny surowców, zwłaszcza gazu ziemnego, którego cena rok do roku wzrosła ponad 70%, okazał się niższy
w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Mimo kolejnej fali pandemii koronawirusa puławska spółka funkcjonowała bez zakłóceń. Nieprzerwanie realizowany był również założony program inwestycyjny.

13.05.2021
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. w dniu 13 maja powołała Marka Wadowskiego na Członka Zarządu Spółki nowej, XII kadencji z dniem 18 maja 2021 roku, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Rada powołała również Zbigniewa Paprockiego na Członka Zarządu Spółki z dniem 18 maja 2021 roku.

13.05.2021
Powołanie Członków Zarządu Grupy Azoty S.A. na nową kadencję

Podczas posiedzenia w dniu 19 kwietnia br. Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. powołała Członków Zarządu Grupy Azoty S.A. na nową, XII kadencję z dniem 18 maja br.

19.04.2021
Solidne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii

Grupa Azoty odnotowała w 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 10,5 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 1,3 mld zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 12,6% (bez zmian r/r) i zysk netto w wysokości 355 mln zł.

15.04.2021
Stabilne wyniki Grupy Azoty PUŁAWY mimo pandemii

Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Azoty PUŁAWY za 2020 r. są zadowalające, mimo obiektywnych trudności rynkowych wywołanych przez pandemię koronawirusa, której wpływ zdominował działalność większości gałęzi gospodarczych, nie tylko branży chemicznej. Grupa kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  wypracowała ponad 3 206 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła 216 mln zł zysku netto. EBITDA za ten okres wyniosła 522 mln zł. W przypadku PUŁAW negatywne skutki pandemii złagodziła dywersyfikacja biznesu - podczas gdy pandemia niekorzystnie odbiła się na segmencie tworzyw (m.in. poprzez ograniczenie rynków zbytu), o tyle sektor nawozów azotowych okazał się stabliny i odporny na niekorzystne trendy rynkowe.

15.04.2021
Zapis czatu inwestorskiego z Grupą Azoty

W piątek, 27 listopada 2020 roku o godz. 11:00 odby się czat inwestorski z Tomaszem Hryniewiczem, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., Prezesem Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY”.


 

27.11.2020
Wyszukiwarka