Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Powołanie Wiceprezesów Zarządu Grupy Azoty Puławy
27.05.2024
Powołanie Wiceprezesów Zarządu Grupy Azoty Puławy

W dniu 27 maja Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 czerwca 2024 roku na czas wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu, trwającej od dnia 26 maja 2022 roku, Katarzyny Stasiak na Członka Zarządu, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Wojciecha Kozaka na Członka Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Obydwoje powołani złożyli oświadczenie, z których wynika, że działalność przez nich wykonywana poza Grupą Azoty Puławy nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklarację nowo powołanych Członków Zarządu Spółki, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy Katarzyny Stasiak oraz Wojciecha Kozaka  przedstawione zostały w załączeniu do raportu bieżącego, który jest dostępny pod linkiem https://pulawy.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace

Wyszukiwarka