Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Powołanie Członków Zarządu Grupy Azoty S.A. na nową kadencję

Podczas posiedzenia w dniu 19 kwietnia br. Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. powołała Członków Zarządu Grupy Azoty S.A. na nową, XII kadencję z dniem 18 maja br.

19.04.2021
Solidne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii

Grupa Azoty odnotowała w 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 10,5 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 1,3 mld zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 12,6% (bez zmian r/r) i zysk netto w wysokości 355 mln zł.

15.04.2021
Stabilne wyniki Grupy Azoty PUŁAWY mimo pandemii

Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Azoty PUŁAWY za 2020 r. są zadowalające, mimo obiektywnych trudności rynkowych wywołanych przez pandemię koronawirusa, której wpływ zdominował działalność większości gałęzi gospodarczych, nie tylko branży chemicznej. Grupa kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  wypracowała ponad 3 206 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła 216 mln zł zysku netto. EBITDA za ten okres wyniosła 522 mln zł. W przypadku PUŁAW negatywne skutki pandemii złagodziła dywersyfikacja biznesu - podczas gdy pandemia niekorzystnie odbiła się na segmencie tworzyw (m.in. poprzez ograniczenie rynków zbytu), o tyle sektor nawozów azotowych okazał się stabliny i odporny na niekorzystne trendy rynkowe.

15.04.2021
Zapis czatu inwestorskiego z Grupą Azoty

W piątek, 27 listopada 2020 roku o godz. 11:00 odby się czat inwestorski z Tomaszem Hryniewiczem, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., Prezesem Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY”.


 

27.11.2020
Dobre wyniki Grupy Azoty pomimo wymagającej sytuacji rynkowej

W III kwartale 2020 roku Grupa Azoty odnotowała zysk netto na poziomie 41 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 2 416 mln zł, czyli o 148 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 250 mln zł, a marża EBITDA na poziomie 10,4%, czyli niższym odpowiednio o 82 mln zł i 2,6 p.p. r/r. To kolejny kwartał, w którym wyraźnie widać pozytywny wpływ dywersyfikacji biznesu na wyniki finansowe Grupy Azoty.

19.11.2020
Zapis czatu inwestorskiego z Grupą Azoty

W poniedziałek, 21 września 2020 roku o godz. 12:00 odbbył się czat inwestorski z Pawłem Łapińskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A.

16.09.2020
Wyszukiwarka