Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Konferencja wynikowa z analitykami rynku kapitałowego dostępna online
Zapraszamy na transmisję prezentacji wyników finansowych Grupy Azoty po pierwszym półroczu 2018 roku.
28.08.2018
Wyniki Grupy Azoty po pierwszym półroczu 2018 pod presją czynników zewnętrznych

Grupa Azoty za okres I półrocza zanotowała wynik EBITDA w wysokości 529 mln zł przy przychodach rzędu 4,88 mld zł. Na uwagę zwraca fakt, iż spadek wyniku operacyjnego (EBITDA) o 185 mln r/r (26% r/r) realizowany jest przy wzroście przychodów ze sprzedaży (o blisko 8 mln zł w stosunku do analogicznego okres ubiegłego roku). Wskazuje to wyraźnie, iż wyniki pierwszego półrocza 2018 r. w głównej mierze podlegają wahaniom wskutek oddziaływania strony kosztowej.

28.08.2018
Zapraszamy na transmisję prezentacji wyników finansowych Grupy Azoty po pierwszym półroczu 2018 roku.
28.08.2018
Grupa Azoty na forum ONZ w Nowym Jorku
Grupa Azoty, jako jedyna firma z Polski, towarzyszyła delegacji polskiego rządu na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla (HLPF) ONZ w Nowym Jorku. Podczas sesji ministerialnej Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentowała
raport na temat realizacji w Polsce Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ważną częścią polskiej prezentacji był głos Grupy Azoty, która przedstawiła przykłady własnych dobrych praktyk, przyczyniających się do realizacji Agendy.
Wśród omówionych inicjatyw znalazł się program Product Stewardship, autorski program akceleracyjny Idea4Azoty, a także współpraca ze startupem SatAgro.
19.07.2018
Grupa Azoty zbudowała finansowanie dla wieloletniego programu inwestycyjnego
Podpisanie z konsorcjum banków umów zwiększających kredyt do 3 mld złotych oznacza, że Grupa Azoty finansowo zabezpieczyła program inwestycyjny do 2026 roku.
29.06.2018
WZA Grupy Azoty Puławy: kolejny rok inwestycji i rozwoju
Na dzisiejszym (6 czerwca) posiedzeniu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Azoty Puławy podjęło decyzję o poziomie dywidendy, którą spółka wypłaci z zysku za 2017 r.
06.06.2018
Wyszukiwarka