Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Azoty Tarnów i ZA Puławy zawarły umowę o konsolidacji

Zarządy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. i Zakładów Azotowych Puławy S.A. podpisały Umowę o Konsolidacji.

15.11.2012
STRATEGIA NA MOCZNIK
Szacuje się, że między 2011, a 2016 rokiem powstanie na świecie ok. 60 nowych instalacji mocznika – w tym prawie 1/3 w Chinach. Równocześnie wzrastać będzie popyt na mocznik – nie tylko na potrzeby nawozowe, ale również w formie reduktora spalin. Bilans tych wzrostów pokazuje dobre perspektywy dla producentów mocznika.
25.07.2012
SPRZECIW ZARZĄDU PUŁAW WOBEC WEZWANIA
W opublikowanym 5 lipca br. stanowisku Zarząd ZA „PUŁAWY” S.A. zdecydowanie negatywnie ocenia zarówno cenę akcji proponowaną w wezwaniu, jak i plany Synthos S.A. względem Spółki i uznaje je za niekorzystne dla Akcjonariuszy. Tym samym Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom, aby nie składali zapisów na sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie.
06.07.2012
ELEKTROWNIA PUŁAWY – kolejny etap realizacji projektu
W ramach realizacji wspólnego projektu budowy Elektrowni Puławy Zakłady Azotowe PUŁAWY SA i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w dniu dzisiejszym (9 maja 2012r.) zaakceptowały wyniki przeprowadzonego Studium Wykonalności projektu. Na jego podstawie strony wybrały rozwiązanie technologiczne realizacji Elektrowni polegające na budowie duobloku gazowo-parowego klasy 800-900 MWe, bez kotłowni rezerwowej, zakładającego współpracę Elektrowni z Elektrociepłownią puławskiej Spółki.
09.05.2012
SPÓR ZBIOROWY ZAKOŃCZONY
Spór zbiorowy w Zakładach Azotowych PUŁAWY SA zakończył się. Większość pracowników już od dłuższego czasu krytycznie oceniała działania przywódców związkowych dwóch organizacji (Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego i Społecznego Związku Zawodowego), które blokowały powszechne regulacje płacowe uzgodnione przez Zarząd z pozostałymi czterema organizacjami związkowymi. Dziś, członkowie ZZPRC podczas Walnego Zgromadzenia swojej organizacji, zobowiązali zarząd związku do podpisania porozumienia kończącego trwający od sierpnia 2011 r. spór oraz porozumienia płacowego gwarantującego 15% wzrost funduszu płac.
09.05.2012
Wyszukiwarka