Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
SPRZECIW ZARZĄDU PUŁAW WOBEC WEZWANIA
06.07.2012
SPRZECIW ZARZĄDU PUŁAW WOBEC WEZWANIA
W opublikowanym 5 lipca br. stanowisku Zarząd ZA „PUŁAWY” S.A. zdecydowanie negatywnie ocenia zarówno cenę akcji proponowaną w wezwaniu, jak i plany Synthos S.A. względem Spółki i uznaje je za niekorzystne dla Akcjonariuszy. Tym samym Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom, aby nie składali zapisów na sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie.

Rothschild Polska w raporcie sporządzonym na prośbę zarządu Puław wskazał, że cena akcji proponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Synthos nie jest dla Akcjonariuszy Spółki ceną godziwą z finansowego punktu widzenia. Ustalając cenę Synthos zbyt małą rolę zwrócił na notowany istotny wzrost wyników, wysoki stan gotówki netto oraz zrealizowany program inwestycyjny o wartości ponad 1 mld złotych, który spowodował wzrost efektywności i znalazł odzwierciedlenie w już opublikowanych wynikach, a w kolejnych okresach przełoży się on na wskaźniki efektywnościowe Spółki.

W opinii Zarządu ewentualne przejęcie kontroli nad „PUŁAWAMI” może zagrozić realizacji dotychczasowej strategii rozwoju i negatywnie odbić się na wartości całej Grupy Kapitałowej  „PUŁAWY”. Jest to spowodowane nie tylko brakiem w wezwaniu skonkretyzowanych planów inwestycyjnych w odniesieniu do „PUŁAW” czy spodziewanych synergii w obszarach produktowych, ale również brakiem informacji na temat zasad finansowania nabycia akcji i jego zabezpieczenia. Istnieje więc obawa o negatywny wpływ struktury finansowania na realizację planów inwestycyjnych „PUŁAW”, zwłaszcza w wypadku gdyby koszty tego finansowania obciążyły w przyszłości aktywa Spółki.

Wzywający wskazuje, iż zamierza podejmować działania prowadzące do poprawy efektywności „PUŁAW”, oferując w szczególności swoje wsparcie technologiczne oraz możliwości inwestycyjne. Zarząd nie widzi jednak podstaw dla faktycznej realizacji tego typu zamiarów z uwagi na profil Wzywającego w obszarach, w których działa GK „PUŁAWY”.

Zarząd podziela też zastrzeżenia Organizacji Związkowych oraz Rady Pracowników wobec wezwanie m.in. z powodu braku przedstawienia jakichkolwiek zamiarów w kwestii zatrudnienia w GK „PUŁAWY”.

Wyszukiwarka