Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
ELEKTROWNIA PUŁAWY – kolejny etap realizacji projektu
09.05.2012
ELEKTROWNIA PUŁAWY – kolejny etap realizacji projektu
W ramach realizacji wspólnego projektu budowy Elektrowni Puławy Zakłady Azotowe PUŁAWY SA i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w dniu dzisiejszym (9 maja 2012r.) zaakceptowały wyniki przeprowadzonego Studium Wykonalności projektu. Na jego podstawie strony wybrały rozwiązanie technologiczne realizacji Elektrowni polegające na budowie duobloku gazowo-parowego klasy 800-900 MWe, bez kotłowni rezerwowej, zakładającego współpracę Elektrowni z Elektrociepłownią puławskiej Spółki.

Konsekwencją tego przedsięwzięcia było zawarcie również w dniu dzisiejszym trójstronnego  porozumienia pomiędzy PUŁAWAMI, PGE GiEK i Spółką Melamina III (spółka ta będzie realizowała budowę Elektrowni) w sprawie warunków dostawy ciepła użytkowego na okres od 2018 do 2041 roku na szacunkową kwotę 13 mld zł.

Obecnie Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. mają 100% udziałów w MELAMINIE III. Zgodnie z zapisami Umowy PGE GiEK zobowiązuje się, po podwyższeniu kapitału zakładowego MELAMINY III, odkupić 50% jej udziałów. - Wielokrotnie powtarzaliśmy, że wobec europejskiej polityki klimatycznej branża nawozowa musi podejmować ambitne działania inwestycyjne dotyczące również zaopatrzenia w energię – podkreśla Członek Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A, Wojciech Kozak. - Jesteśmy świadomi, że w związku z rosnącymi kosztami emisji należy szukać długofalowych, strategicznych rozwiązań dających przewagę konkurencyjną w obszarze pozyskiwania energii. Konsekwentna realizacja projektu Elektrownia Puławy świadczy o tym, że stawiamy czoło tym wyzwaniom.  * Projekt pod nazwą „Elektrownia Puławy” został zainicjowany 23 grudnia 2008 r. przez Vattenfall Poland Sp. z o.o. oraz Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. W dniu 23 kwietnia 2010 r. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (ZAP) oraz Vattenfall Generation Poland Sp. z o.o. (wstępujący w obowiązki Vattenfall Poland Sp. z o.o.) podpisały umowę określającą warunki współpracy przy realizacji przedsięwzięcia energetycznego polegającego na wybudowaniu i eksploatacji elektrowni lub elektrociepłowni o mocy powyżej 1400 MWe.

W związku z przyjęciem przez Grupę Vattenfall nowej strategii oraz uaktualnieniem portfela inwestycyjnego w kierunku energetyki odnawialnej i zbycia aktywów energetycznych w Polsce, Vattenfall Generation Poland Sp. z o.o. zweryfikowała plany inwestycyjne na rynku polskim w wyniku czego Vattenfall w listopadzie 2010 r. przekazało do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA informację dotyczącą rozpoczęcia procesu poszukiwania partnera dla Zakładów Azotowych „Puławy” SA i przekazania praw do projektu „Elektrownia Puławy”. Podjęte działania zakończyły się porozumieniem wszystkich stron i podpisaniem umów dotyczących współpracy.

W dniu 31.05.2011r. w Bełchatowie Zakłady Azotowe „Puławy” SA, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oraz Vattenfall Generation Poland Sp. z o.o. podpisały umowę trójstronną o przeniesieniu praw do projektu budowy i eksploatacji elektrowni lub elektrociepłowni. Podpisane zostały także Porozumienie o przeniesieniu praw do projektu budowy i eksploatacji elektrowni pomiędzy Vattenfall Generation Poland Sp.  z o.o., a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz Umowa o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym pomiędzy Zakładami Azotowymi Puławy S.A., a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Wyszukiwarka