Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
2017
2017

Już po raz drugi, dziesięć zespołów pracowników Grupy Azoty PUŁAWY  podjęło się bezinteresownej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Blisko 70 wolontariuszy spółki przepracowało  dwa tys. godzin, realizując własne pomysły na pomaganie.Firma przeznaczyła pięć tys. zł na realizację każdego projektu. Zrobili to w czasie wolnym od pracy, nie otrzymując dodatkowego wynagrodzenia.
 

Grupa Azoty PUŁAWY to firma od lat zaangażowana społecznie, która realizuje swoje cele biznesowe w przekonaniu, że największą jej wartością są ludzie. Celem wolontariatu pracowniczego jest budowanie kapitału społecznego, motywacji i zaangażowania pracowników. Wspólna praca wolontariacka rozbija codzienną zawodową rutynę, powoduje satysfakcję i dumę z możliwości zrealizowania swojego pomysłu, a przede wszystkim pomagania innym.
 

Kapituła konkursu wybrała 10 zwycięskich projektów spośród 20 zgłoszeń. Najważniejszym kryterium oceny był wkład pracy własnej pracowników spółki.

Dając-bierzesz, biorąc-dajeszRozwiń

Wolontariusze Grupy Azoty PUŁAWY zorganizowali zajęcia ceramiczne dla rodziców dzieci objętych opieką Fundacji. W czasie warsztatów dla rodziców, zaopiekowali się podopiecznymi Fundacji, spędzając aktywnie czas. (2 x po 2 godz. zajęć). W ramach przyznanego grantu, Wolontariusze zakupili materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów, a także doposażyli pracownię ceramiczną.

- Celem projektu było zorganizowanie dwóch zajęć ceramicznych dla rodziców dzieci, które są pod opieką Fundacji Wspierania Rozwoju Krok po Kroku. Pod opieką Fundacji są dzieci, które wymagają terapii: dzieci z autyzmem, z zespołem aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną. Jednocześnie w czasie kiedy rodzice byli na warsztatach ceramicznych, my zorganizowaliśmy zabawę dla tych dzieci. Dodatkowo Fundacja została doposażona w pomoce dydaktyczne i w potrzebny sprzęt – mówi Monika Goluch, lider projektu.

Multimedialna sala teatralnaRozwiń

Projekt polegał na przygotowaniu multimedialnej Sali Teatralnej, wyposażonej w scenę wraz z kurtyną, ścianę z lustrami oraz akcesoriami do projekcji multimedialnej. Praca Wolontariuszy Grupy Azoty PUŁAWY objęła sprzątanie sali, naprawienie ubytków w ścianach, malowanie ścian, kupno i montaż luster, półek, zamontowanie ekranu projekcyjnego. Z zakupionych tkanin Wolontariusze uszyli kotarę i kurtynę. Dużym wyzwaniem było renowacja starych, nie używanych krzesełek dla widowni, które zostały oczyszczone i pomalowane.

  - Celem naszego projektu było przygotowanie multimedialnej sali teatralnej, czyli miejsca wyposażonego w scenę z prawdziwymi kurtynami, ścianę z lustrami i akcesoriami do projekcji multimedialnych. Beneficjentem naszego projektu są dzieci, uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 11 w Puławach. Jest to projekt, który pozwala nam nie tylko przygotować miejsce dla dzieci, które będzie poprawiało warunki ich pracy i edukacji, ale także pozwoli dzieciom przygotować się do mądrego, lepszego, odpowiedzialnego za siebie i innych życia – mówi Alicja Włodarczyk, lider projektu.

Gra terenowa miejska „Poszukiwanie zaginionego skarbu”Rozwiń

Gra miejska to sposób na odkrycie swojego miejsca zamieszkania w sposób dynamiczny i atrakcyjny dla dzieci. Wolontariusze Grupy Azoty PUŁAWY podjęli inicjatywę gra terenowej w Parku Czartoryskich w Puławach. Fabuła gry oparta była na  historii rodu Czartoryskich. Projekt skierowany był do dzieci w wieku 7-10 lat wraz z opiekunami. Gra składała się z określonych zadań o charakterze sportowym.

  - W ramach projektu wolontariackiego 12 czerwca br. odbyła się gra terenowa „Poszukiwanie Zaginionego Skarbu”. Celem tego ewentu była między innymi integracja ludzi z różnych środowisk; dzieci, ich rodziców, nauczycieli i pracowników naszej Firmy. Chcieliśmy pokazać młodym ludziom jak fajne może być aktywne spędzanie czasu na swieżym powietrzu. Zależało nam też na tym, aby uczestnicy poznali swoje miasto – Puławy, jego hisotirę oraz zabytki – mówi Beata Wysocka, lider zespołu. W wydarzeniu wzięło udział około 30 osób dorosłych i  60 dzieci z pulawskich szkół, które były uczestnikami zajęć w  Młodziezowym Domu Kultury w Puławach.

Laboratorium Małego Odkrywcy Rozwiń

Wolontariusze Grupy Azoty PUŁAWY przygotowali salę do prowadzenia doświadczeń fizyko- biologiczno- chemicznych dla dzieci w wieku 3-6 lat. Podczas warsztatów z Wolontariuszami,  dzieci mogły samodzielnie zrobić „wybuchający” wulkan, wywołać deszcz w szklance, wędrującą wodę z naczynia do naczynia, lampę lawę, kolorową burzę w szklance.

Nasze motto projektu to „ Powiedz mi a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól mi działać a zrozumiem”. Projekt polega na  przystosowaniu części sali do prowadzenia zajęć - przede wszystkim z zakresu Chemii,  ale również z fizyki, matematyki i biologii. Priorytetem jest aby każde dziecko miało indywidualne stanowisko, przystosowane do samodzielnej pracy.Zagospodarowana sala będzie również świetnie przystosowana do organizowania występów artystycznych z różnych okazji -  mówi Beata Wójcik, lider zespołu.

Poprawa warunków zwierząt w Puławskim Schronisku Rozwiń

Projekt objął zbudowanie kojców i bud dla większych zwierząt, a także montaż kilku grubszych przęseł w kojcach. Wszystkie prace zostaną wykonane przez Wolontariuszy Grupy Azoty PUŁAWY.

W tamtym roku w ramach projektów wolontariackich pracowałam w szkole, bardzo dużo jest też projektów dla przedszkoli, więc w tym roku pomyślałam sobie, że warto zrobić coś dla zwierząt. W Puławskim Schornisku, jest dużo psów - ponad setka. Każdy pies ma swój kojec, czy budę, natomiast brakowało takich bud dla dużych psów. W ramach realizacji tego projektu zbudowaliśmy takie trzy duże budy. Z kolei kojce były zrobione ze starej siatki, bardzo cienkiej, którą psy albo przegryzały albo łapami wydrapywały dziury i uciekały. Dlatego też zmieniliśmy tę siatkę. Teraz jest grubsza i porządniejsza – mówi Magdalena Filipek, lider zespołu.

Wyszukiwarka