Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka dobroczynności

Polityka Dobroczynności spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty to nasza deklaracja postawy otwartości na otaczający świat i ludzi oraz wrażliwości na potrzebę niesienia pomocy.

Grupa Azoty Puławy podobnie jak pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy w swojej działalności kieruje się zarówno dobrem lokalnych społeczności, jak i określonymi regułami. Dlatego też w poniższym dokumencie zapisaliśmy zbiór zasad, którymi kierujemy się udzielając darowizn. Jego zastosowanie gwarantuje nam, że gospodarując środkami przeznaczonymi na darowizny postępujemy transparentnie i racjonalnie.

Realizując Politykę Dobroczynności pragniemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego pracodawcy, członka społeczności, dobrego sąsiada. Wspieramy inicjatywy, uwzględniając w sposób szczególny potrzeby zarówno miasta Puławy jak i całego regionu lubelskiego.

Beneficjent ubiegający się o udzielenie darowizny składa poprawnie wypełniony formularz lub przedmiotowe pismo wraz z kartą podmiotu.

Formularz dostępny jest TUTAJ.

Pisma należy kierować na adres:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. - Dział Komunikacji Korporacyjnej
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy

Wyszukiwarka