Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
2016
2016

Pod koniec 2015 r. ruszyła pierwsza pilotażowa edycja wolontariatu pracowniczego.  Kapituła konkursu oceniła i wybrała 10 zwycięskich projektów wolontariackich.

Wśród nagrodzonych pomysłów znalazły się m.in. takie jak: rewitalizacja  i odbudowanie populacji pstrąga potokowego na rzece Chodelce, Sportowy Dzień Dziecka w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Puławach, świetlica rekreacyjno- edukacyjna dla dzieci z miejscowości Parchatka, sala do terapii dzieci z autyzmem, ogródek dla podopiecznych Hospicjum w Puławach; kilka projektów szkolnych i przedszkolnych, tj.: pokój ciszy w szkole podstawowej, kreatywne boisko gier i zabaw, plac zabaw dla najmłodszych przedszkolaków.

Zwycięskie Zespoły Wolontariackie, składające się z minimum 3 pracowników Spółki, otrzymały granty w wysokości 5 tys. zł. na zakup potrzebnych rzeczy do zrealizowania projektów. Wolontariusze mieli  5 miesięcy na realizację swoich pomysłów. Celem programu jest aktywizacja oraz integracja pracowników, rozwój ich umiejętności i wspieranie w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia. Chęć włączenia się w realizację projektów wolontariackich obok naszych pracowników wyrazili także okoliczni mieszkańcy, ich rodziny i przyjaciele.

Szczególną rolę w programie pełnią Liderzy Zespołów, którzy są najczęściej głównymi pomysłodawcami projektu. Oni biorą na siebie równocześnie obowiązek należytego jego przeprowadzenia i rozliczenia. To świetna lekcja zarządzania i odpowiedzialności za innych. Pozwala to kształtować charakter i wydobyć cechy prawdziwego przywódcy.

Rewitalizacja i odbudowanie populacji pstrąga potokowego na rzece chodelceRozwiń

Rzeka Chodelka została zarybiona narybkiem pstrąga potokowego w ilości 10 000 sztuk. Wykonano prace renowacyjne na zdegradowanym tarlisku w miejscowości Chodel, które polegało na wyłożeniu dna rzeki warstwą żwiru.

- Rezultatem zarybienia jest uzupełnienie pstrąga potokowego, tak by stopniowo odbudowywać stado tarłowe do wielkości pozwalającej na samoistną regenerację tego gatunku, rewitalizacja tarliska pozwoli na przywrócenie miejsca i warunków przyrodniczych gdzie stada tarłowe będą odbywać naturalne tarło - mówi Paweł Jeżyna, lider projektu.

Beneficjent: PZW Okręg Lublin

Sala fitness dla uczniów gimnazjum i liceumRozwiń

Projekt zakończył się całkowitym zaadoptowaniem dotychczas niewykorzystanego pomieszczenia, które urozmaiciło prowadzenie zajęć wychowania fizycznego  dla młodzieży oraz spędzanie wolnego czasu, w korelacji ze zdrowym trybem życia

– Wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy salę fitness dla prawie tysiąca uczniów, pomalowaliśmy ściany, ułożyliśmy wykładzinę, zakupiliśmy i złożyliśmy sprzęt do ćwiczeń - mówi Magdalena Górecka, lider projektu.

Beneficjent: ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Plac zabaw dla małych dzieciRozwiń

Został zbudowany i zaaranżowany plac zabaw dla najmłodszych przedszkolaków w formie „osady wiejskiej” z miejscem do zorganizowania pikniku dla dzieci. Plac spełnia nie tylko funkcje rozrywkowe, ale także edukacyjne.

– My spędzamy czas w pracy, oddając dzieci do przedszkola, niech one spędzają również miło czas, trochę serca zostawimy w tym miejscu, cóż może być piękniejszego jak uśmiech dziecka - mówi Beata Wójcik, lider projektu.

Beneficjent: Przedszkole nr 18 w Puławach

Sportowy dzień dziecka w specjalnym ośrodku wychowawczym im. siostry klary staszczak osbRozwiń

W niedzielę, 5 czerwca Wolontariusze zorganizowali Sportowy Dzień Dziecka dla podopiecznych ośrodka i mieszkańców miasta. W programie znalazły się gry i zabawy dla dzieci na terenie Ośrodka, rywalizacja sportowa, bieg po lesie dla młodzieży i dorosłych. Podczas wydarzenia prowadzona była akcja charytatywna polegająca na zbieraniu bielizny dla dziewcząt i chłopców, wychowanków Ośrodka (wpisowe na biegi dla osób z zewnątrz).

Zależało nam na integracji dzieci z Ośrodka z dziećmi z miasta – mówi Ewa Łopuszyńska, lider projektu.

Beneficjent: Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Siostry Klary Staszczak OSB

Wymiana dachu na budynku OSP w RogowieRozwiń

Po realizacji projektu garaż OSP Rogów posiada nowe zadaszenia, zostały także wzmocnione ściany i strop budynku. Została zdemontowana więźba dachowa, wykonana nowa konstrukcja dachu, pokrycie blachodachówką, montaż rynien na budynku garażu. Wszystkie prace przy projekcie zrealizował Zespół Wolontariacki i osoby wspierające.

– Spółka pokazuje, że interesuje ją nie tylko to, co pracownicy robią w czasie pracy, ale też to, czym zajmują się w swoim wolnym czasie, doceniając tym samym szlachetne inicjatywy - podsumował Piotr Daczka, lider projektu.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie

Cichy pokój do odrabiania lekcji Rozwiń

Jedna z sal w szkole została zagospodarowana na pokój ciszy do odrabiania prac domowych, powstały kąciki nauki wyposażone w pomoce dydaktyczne, w tym zestaw komputerowy. Projekt objął przygotowanie pokoju, położenie gładzi, malowanie, tapety, montaż mebli, urządzenie pokoju.

– Wspólnie z zespołem wolontariuszy, robiliśmy to, co potrafimy. W zespole skupiliśmy osoby, które potrafią położyć gładź na ścianach, wykładzinę, tapetę, malować, składać meble - mówiła Agnieszka Spławiec, lider projektu

Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach

Sala rekreacyjno-edukacyjna dla dzieci z miejscowości Parchatka Rozwiń

Zostały urządzone trzy sale (pierwotnie zakładano jedną) w byłej Szkole Podstawowej w Parchatce (obecnie siedziba Klubu Sportowego Sokoły). W salach powstały kąciki wspólnych zajęć wyposażone w zestawy gier edukacyjnych, sportowych i jedno stanowisko komputerowe, pomocne w odrabianiu lekcji. Na zewnątrz wydzielono część terenu na ruchome boisko do badmintona, ringo.

– Społeczność lokalna chce się integrować, chcieliśmy umożliwić te spotkania, stworzyliśmy dla mieszkańców trzy sale - mówi Zbigniew Bartuzi, lider projektu.

Beneficjent: Klub Sportowy „Sokoły” w Parchatce

Kreatywne boisko dla najmłodszychRozwiń

Rezultatem projektu jest zagospodarowanie starego asfaltowego boiska, które stało się miejscem aktywnego wypoczynku, służące uczniom, szkole i mieszkańcom. Boisko służy także poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 
Poprzez możliwość ćwiczeń w jeździe na mini miasteczku i zapoznawanie się ze znakami drogowymi dzieci mogą poznać i utrwalić wiedzę na temat ruchu drogowego, można na nim również przystąpić do egzaminu na kartę rowerową - mówi Kamil Spławiec, lider projektu.

Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach.

Sala do terapii dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju Rozwiń

Rezultatem projektu są komfortowo zaadoptowane i wyposażone sale do terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju prowadzone przez Fundację.  Prace objęły malowanie, zakup mebli i urządzeń, transport montaż.

Wiele dzieci wymaga wsparcia, żeby sobie lepiej poradzić w życiu codziennym, dlatego postanowiliśmy wesprzeć akcję wolontariacką - mówi Monika Goluch, lider projektu.

Beneficjent: Fundacja „Krok po Kroku” w Puławach

Ogródek dla podopiecznych hospicjum w PułapachRozwiń

W ramach projektu został zrewitalizowany teren zielony na terenie puławskiego Hospicjum. Część terenu została wyłożona kostką brukową, wstawiono nowe ławki, został zakupiony prasol ogrodowy, nowe kwietniki z roślinami ozdobnymi. Ponadto z już istniejącej części zieleni zostały usunięte dziko rosnące rośliny i chwasty.

Najważniejszym celem była poprawa jakości życia pacjentów Hospicjum, możliwość wyjścia z rodziną na świeże powietrze - mówi Wojciech Grzeszczyk, lider projektu.

Beneficjent: Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”

Wyszukiwarka