Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

Pulrea®

Nazwa handlowa: PULREA®
Nazwa chemiczna: mocznik (NH 2) 2CO
NAWÓZ WE

Grupa Azoty Puławy

PULREA® to nawóz azotowy występujący w postaci białych granulek, wolnych od zanieczyszczeń mechanicznych. Sypki produkt higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

PULREA® produkowana przez Grupę Azoty PUŁAWY spełnia w pełnym zakresie wymagania techniczne załącznika I Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów potwierdzone Certyfikatem Zgodności (NAWÓZ WE) wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Puławski mocznik PULREA® posiada znak jakości „Q”.

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń
Do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o bardzo wysokim odczynie kwaśnym, zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych; pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki. Można stosować w formie oprysku drobnokroplistego. Jednorazowa dawka mocznika PULREA® nie powinna przekraczać 250 kg/ha, w formie roztworu do dolistnego dokarmiania: 3 - 20 kg/ha. 
Nawóz wymieszać z glebą.
Przed wysiewem można mieszać z solą potasową lub z siarczanem amonu PULSAR®.
Nie mieszać z innymi nawozami azotowymi.
Zalety produktuRozwiń
Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu.
Nawóz uniwersalny, również do stosowania w formie oprysku.
  • Do użytkowania przedsiewnego i pogłównego.
  • Zawiera środek zapobiegający zbrylaniu, gwarantujący sypkość nawozu.
  • Może być mieszany z innymi nawozami stałymi.
Pakowanie i transportRozwiń
PULREA® mocznik nawozowy jest oferowany:
  • w workach polietylenowych 25kg, również na paletach,
  • w kontenerach elastycznych typu big-bag a’500÷1000 kg,
  • luzem w wagonach krytych.
Przewozić krytymi środkami transportu. Mocznik PULREA® nie podlega przepisom RID oraz ADR.
PrzechowywanieRozwiń
Przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych lub pod wiatami w stosach:
  • 12 warstw (worki),
  • big bagi do 500 kg - 3 warstwy,
  • big bagi do 1000 kg – 2 warstwy.
  • PULREA® mocznik luzem przechowywać w pryzmach w zadaszonych magazynach.
Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na opakowaniu. 
 
Środki ostrożności
 
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami i skórą oraz wdychania pyłów. Przestrzegać zasad BHP.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Adam Kolek
Formularz kontaktowy
Wyszukiwarka