Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

Pulan®

Nazwa handlowa: PULAN®
Nazwa chemiczna: saletra amonowa NH4NO3
NAWÓZ WE

Grupa Azoty Puławy

PULAN® to nawóz azotowy występujący w postaci lekko kremowych granul. Produkt bardzo higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie i mocno reaktywny chemicznie. Nawóz został dodatkowo wzbogacony o wspomagający rozwój roślin magnez.

PULAN® produkowany przez Grupę Azoty PUŁAWY jest wyrobem o wysokiej jakości. W pełnym zakresie spełnia wymagania techniczne załącznika III (dla nawozu o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu) Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów potwierdzone Certyfikatem Zgodności (NAWÓZ WE) wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. PULAN® posiada znak jakości „Q”.

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń
Do stosowania przedsiewnego i pogłównego, na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.
Nawóz należy wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.
Przed wysiewem saletrę amonową PULAN® można zmieszać z superfosfatem granulowanym, fosforanem amonu i większością nawozów wieloskładnikowych.
Nie stosować w okresie wysiewu nawozów wapniowych.
Korzyści zastosowaniaRozwiń
Najpopularniejszy w Polsce jednoskładnikowy nawóz azotowy.
Najwyższa zawartość azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych.
Nawóz uniwersalny, stosowany do wszystkich roślin i rodzajów gleb, przedsiewnie i pogłównie.
Posiada dwie efektywne formy azotu: natychmiast działającą azotanową i powoli uwalnianą, amonową. Bardzo szybko przenika do gleby przy stosowaniu pogłównym.
Zawiera dodatkowo magnez.
W 100% zabezpieczony przed zbrylaniem, co gwarantuje jej sypkość.
Jednorodna granulacja nawozu umożliwia równomierny wysiew na polu do 33 m.
W porównaniu z innymi nawozami saletrzano-amonowymi, PULAN® cechuje mniejsze pylenie podczas obsługi produktu.
Pakowanie i transportRozwiń
PULAN® pakowany jest w opakowania zabezpieczające nawóz przed zawilgoceniem:
  • worki polietylenowe 30 kg na paletach, zamykane przez zgrzewanie,
  • kontenery elastyczne typu big-bag a’ 600 kg.
  • Przewozić wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. PULAN® podlega przepisom RID/ADR.
PrzechowywanieRozwiń

Azotan amonu należy przechowywać jedynie w oryginalnych opakowaniach, w czystych, suchych i wentylowanych budynkach, zabezpieczonych od strony podłoża przed przenikaniem wilgoci.

PULAN® przechowywać na podłożu wykonanym z materiałów niepalnych, pozbawionym kanałów, dziur i zagłębień, gdzie mogłoby dojść do uwięzienia stopionej saletry.

Saletrę amonową można przechowywać w stabilnych stosach o łącznej masie nie przekraczającej 300t produktu. Stosy powinny być oddzielone od siebie, ścian, dachu, źródeł ciepła (np.: lamp i urządzeń elektrycznych, instalacji grzewczych) na odległość minimum 1 m. Ponadto do każdego stosu należy zapewnić możliwość dojazdu pojazdów przewidzianych do przemieszczenia nawozu w przypadku zagrożenia.

Nawóz w opakowaniach nie przekraczających 50 kg należy przechowywać w stosach złożonych najwyżej z dwunastu warstw lub dwóch palet w opakowaniach jednostkowych 30 kg (składających się z 8 warstw każda), oddzielonych odpowiednią przegrodą zapobiegającą zsuwaniu palety, uszkodzeniom mechanicznym opakowań, gwarantującą równomierny nacisk na ładunek. Opakowania elastyczne typu big-bag z nawozem o masie nie przekraczającej 600 kg najwyżej w trzech warstwach.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Marek Bil-Bielecki
Wyszukiwarka