Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Product Stewardship

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest Członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów (Feltilizer Europe - FE).

Aspiracje europejskiego przemysłu nawozowego do wydajnej, bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska produkcji nawozów skłoniły Fertilizers Europe do opracowania programu zarządzania produktami dla nawozów, w celu utrzymania i konsolidacji zaawansowanych technik produkcji i procedur bezpieczeństwa w całej Europie.

Program ten jest obowiązkowy dla wszystkich członków Fertilizers Europe, ustanawia najwyższe światowe standardy zarządzania i zobowiązuje producentów nawozów do przyjęcia odpowiedzialności za produkt w całym cyklu życia, od surowców poprzez etap wytwarzania, po końcowe zastosowanie - w aspekcie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

Dlatego też Spółka realizuje, w ramach członkostwa w Fertilizers Europe, program „Opieka nad produktem” (ang. „Product Stewardship)

Realizacja programu „Opieka nad produktem” w Grupie Azoty PUŁAWY jest weryfikowana przez niezależne audyty zewnętrzne. Certyfikat jest odnawiany w okresach 3-letnich, a audity recertyfikujące przeprowadzane są przez niezależne, uprawnione podmioty.

W 2020r. Spółki Grupy Azoty przeszły pomyślnie audit i otrzymały certyfikat niezależnej firmy certyfikującej SGS ważny do 30.06.2023 r.

Wyszukiwarka