Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Product Stewardship

Odpowiedzialność za wszelkie działania związane z produkcją nawozów w całym łańcuchu dostaw – to jedna z podstawowych zasad działania Grupy Azoty Puławy. Dlatego też Spółka realizuje, w ramach członkostwa w Fertilizers Europe, program „Opieka nad produktem” (ang. „Product Stewardship”). Jego zasady opierają się na międzynarodowych przepisach i standardach jakościowych.

Realizacja programu „Opieka nad produktem” zobowiązuje Grupę Azoty Puławy do zagwarantowania, że wytwarzane nawozy oraz pozyskiwane do ich produkcji surowce i półprodukty są przetwarzane, transportowane, magazynowane, dystrybuowane i stosowane w sposób odpowiedzialny, nieszkodliwy dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka oraz środowiska naturalnego.

Zakres programu obejmuje:

Program ten stanowi w Grupie Azoty Puławy część Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który obejmuje zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem.

Grupa Azoty Puławy dba o swoje produkty:

Realizacja programu „Opieka nad produktem” w Grupie Azoty PUŁAWY jest weryfikowana przez niezależne audyty zewnętrzne. Raport końcowy z ostatniej kontroli, przeprowadzonej przez norweską firmę Det Norske Veritas (DNV) potwierdził, że Grupa Azoty Puławy wypełniają zasady programu, a wszelkie wytyczne programu zostały w całości zaimplementowane przez Spółkę.  

Wyszukiwarka