Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Grupa Azoty Puławy podsumowała niezwykle trudny rok

W 2023 roku Grupa Kapitałowa Puławy wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 4 400 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 338 mln zł, przy marży EBITDA minus 7,7%.

30.04.2024
Wypowiedzenie umów sponsoringowych z klubami sportowymi

Sytuacja finansowa Grupy Azoty PUŁAWY powoduje, że priorytetem nowych władz Spółki jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania firmy oraz opracowanie i wdrożenie planu naprawczego. Z tego powodu – podobnie jak w innych spółkach Grupy Azoty - podjęte zostały trudne decyzje o rezygnacji z działań sponsoringowych. Spółka wypowiedziała umowy z Klubem Sportowym Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy”, Klubem Sportowym „Wisła” Puławy, Klubem Orlen Oil Motor Lublin oraz Klubem Piłki Ręcznej Padwa Zamość. W przypadku „Wisły” Puławy i Motoru Lublin ze skutkiem na 30 czerwca 2024 roku.

30.04.2024
Wyniki finansowe Grupy Azoty za IV kwartał i 2023 rok

W 2023 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 13 545 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 1 366 mln zł, przy marży EBITDA minus 10,1%. Strata netto wyniosła 3,29 mld zł. W 2023 roku Grupa Azoty w znacząco wyższym zakresie niż w roku 2022 musiała korzystać z finansowania zewnętrznego tj. kredytów i faktoringu, zwiększając zadłużenie z tego tytułu o 2,8 mld zł z poziomu 7,1 mld zł na koniec 2022 roku do kwoty 9,9 mld zł według stanu na 31 grudnia 2023 roku.

29.04.2024
Zapraszamy na czat inwestorski z Grupą Azoty

We wtorek, 30 kwietnia 2024 roku o godz. 14:00 odbędzie się czat z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A.

26.04.2024
Grupa Azoty S.A. podpisała Aneks do Porozumienia z Instytucjami Finansującymi wraz ze zgodami finansujących na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie

Grupa Azoty S.A. zawarła w imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Aneks do Porozumienia z 2 lutego br., z późniejszymi zmianami.

25.04.2024
Odwołanie Członków Zarządu Grupy Azoty Puławy oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy podczas posiedzenia w dniu 12 kwietnia br. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o odwołaniu z Zarządu oraz pełnionych funkcji.

12.04.2024
Wyszukiwarka