Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Rok rekordowych przychodów i kluczowych inwestycji

Grupa Azoty odnotowała w 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 11,3 mld zł (wzrost o 1,3 mld zł r/r), wynik EBITDA w wysokości 1,4 mld zł i marżę EBITDA na poziomie 12,6% (wzrost o 4,9 p.p. r/r). Był to rok rekordowy w historii Grupy pod względem osiągniętych przychodów ze sprzedaży oraz kontynuowania kluczowych projektów inwestycyjnych.

08.04.2020
PULSEPT 5 – oryginalny środek biobójczy do rąk z puławskiej spółki Grupy Azoty

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., biorąc pod uwagę zwiększony popyt na środki dezynfekcyjne wywołany przez COVID-19 oraz ich okresowe niedobory, podjęła się przygotowania własnych oryginalnych środków dezynfekcyjnych opartych o wytwarzany nadtlenek wodoru. Nowatorski produkt o nazwie PULSEPT uzyskał już pozwolenie Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

07.04.2020
Nowa inwestycja nawozowa Grupy Azoty PUŁAWY z zatwierdzonym raportem o bezpieczeństwie

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zatwierdził 25 marca wymagane prawem dokumenty dotyczące instalacji saletry granulowanej mechanicznie. Wcześniej raport o bezpieczeństwie pozytywnie zaopiniował Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

25.03.2020
Grupa Azoty Puławy: pomagamy w walce z koronawirusem

Środki finansowe w kwocie 750 tys. zł, wyasygnowane przez zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na walkę z pandemią koronawirusa, zostaną przekazane na zakup nowocześnie wyposażonego ambulansu dla Szpitala Specjalistycznego w Puławach oraz specjalistycznych urządzeń diagnostycznych i akcesoriów dla puławskiego Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego.

24.03.2020
Grupa Azoty Puławy w walce z koronawirusem

W trosce o pracowników i ich rodziny, a także klientów, partnerów oraz wszystkich innych, którzy mają kontakt z naszą spółką, podjęliśmy w Grupie Azoty PUŁAWY szereg działań, mających na celu minimalizację zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

18.03.2020
Grupa Azoty przekaże 3 mln zł na walkę z koronawirusem

Każda z kluczowych spółek Grupy Azoty przeznaczy po 750 tys. zł darowizny na rzecz instytucji i jednostek działających w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej - COVID-19. Zarządy i Rady Nadzorcze spółek: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A .podjęły już stosowne uchwały.

15.03.2020
Wyszukiwarka