Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Wyniki Grupy Azoty po pierwszym półroczu 2018 pod presją czynników zewnętrznych
Grupa Azoty za okres I półrocza zanotowała wynik EBITDA w wysokości 529 mln zł przy przychodach rzędu 4,88 mld zł. Na uwagę zwraca fakt, iż spadek wyniku operacyjnego (EBITDA) o 185 mln r/r (26% r/r) realizowany jest przy wzroście przychodów ze sprzedaży (o blisko 8 mln zł w stosunku do analogicznego okres ubiegłego roku). Wskazuje to wyraźnie, iż wyniki pierwszego półrocza 2018 r. w głównej mierze podlegają wahaniom wskutek oddziaływania strony kosztowej.
29.08.2018
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Rada Nadzorcza Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

27.08.2018
Rozstrzygnięcie coraz bliżej
Przetarg na budowę nowego bloku energetycznego w Puławach przebiega zgodnie z planem.
23.08.2018
Zmiany w zarządzie
Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu 13 sierpnia 2018 r. odwołała ze składu Zarządu Pana Jacka Janiszka – Prezesa Zarządu Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza delegowała Pana dra Krzysztofa Bednarza – członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, do czasu powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące.
13.08.2018
Konkurs na Prezesa Zarządu gdańskich Fosforów
Rada Nadzorcza Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
02.08.2018
Grupa Azoty nową umową kredytową z EBOIR finalizuje pakiet finansowania korporacyjnego
Grupa Azoty zawarła 26 lipca 2018 r z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju nową umowę kredytową w kwocie do 500 mln zł. Przyznane środki stanowią dopełnienie zapotrzebowania Grupy w zakresie finansowania korporacyjnego, a tym samym zapewniają możliwość realizacji strategicznych projektów korporacyjnych w horyzoncie do 2026 roku.
26.07.2018
Wyszukiwarka