Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rozstrzygnięcie coraz bliżej
23.08.2018
Rozstrzygnięcie coraz bliżej
Przetarg na budowę nowego bloku energetycznego w Puławach przebiega zgodnie z planem.

Trwa postępowanie przetargowe na budowę nowego bloku energetycznego w Grupie Azoty PUŁAWY. Bierze w nim udział siedem firm i konsorcjów, wśród których są światowi liderzy branży energetycznej z takich krajów jak m.in. USA, Korea, Chiny, Japonia czy Czechy.

Przetarg przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakończy się w czwartym kwartale 2018 r.

Po dokonanej ocenie firm pod kątem wymogów technicznych, finansowych i formalno-prawnych w drugim etapie postępowania przetargowego na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji pn. „Budowa bloku energetycznego do 100 MWe w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” biorą udział:

  1.    konsorcjum Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd & Budimex

2.    ELEKTROBUDOWA S.A.& Unis Power s.r.o.

3.    GE Power Sp. z o.o.

4.    Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH

5.    konsorcjum Polimex Mostostal & Polimex Energetyka & SSB ENERGY

6.    POWERCHINA Nuclear Engineering Co Ltd

7.    konsorcjum RAFAKO S.A.& Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa

 

Przypomnijmy, nowy blok energetyczny na węgiel kamienny o mocy 100 MWe będzie wybudowany na terenie zakładowej elektrociepłowni. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na grudzień 2018 r., a jej zakończenie na czwarty kwartał 2021 r. Regularna eksploatacja nowego bloku rozpocznie się do końca 2021 r. Jej wartość opiewa na około 890 mln zł. Realizowana w Puławach budowa nowego bloku energetycznego to największa inwestycja energetyczna w regionie lubelskim oraz w całej Grupie Azoty.

- Nowy blok węglowy w Puławach jest kluczowym projektem, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla naszych przyszłych inwestycji nawozowo-chemicznych. Cieszy nas zainteresowanie jego realizacją ze strony światowych liderów branży energetycznej. Eksploatacja bloku doprowadzi ponadto do zacieśnienia współpracy

z Lubelskim Węglem BOGDANKA oraz do wykorzystania synergii płynącej ze współpracy naszych spółek, stając się kołem zamachowym rozwoju całego regionu lubelskiego – mówi dr Krzysztof Bednarz, prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

– Nowy blok energetyczny w Puławach to blok ciepłowniczo-kondensacyjny z kotłem pyłowym węglowym o mocy nominalnej w paliwie do 300 MWt, z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi mokrymi. Kondensator zostanie zaprojektowany na 50% kondensacji ze względu na stały odbiór par technologicznych przez odbiorców zewnętrznych. Ponadto kocioł będzie posiadał zintegrowaną instalację SCR dla redukcji tlenków azotu. Założono też zastosowanie układu odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną lub mokrą magnezową. Ponadto co ważne – inwestycja spełni unijne normy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tzw. konkluzją BAT – podkreśla Julian Krawczyński, prezes Elektrowni Puławy Sp. z o.o.

 

Od 2012 roku Grupa Azoty Puławy jest częścią zintegrowanej Grupy Azoty. Spółka to wiodący dostawca nawozów azotowych dla polskiego rolnictwa. Posiada ugruntowaną i mocną pozycję na europejskim rynku nawozów: mocznika granulowanego (PULREA), saletry amonowej (PULAN), siarczanu amonu (PULSAR) i roztworu saletrzano-mocznikowego RSM. Grupa Azoty Puławy to jedyny w Polsce i trzeci w Europie producent  melaminy, znajdującej zastosowanie w przemyśle meblarskim i budowlanym oraz znaczący producent kaprolaktamu. Grupa Azoty Puławy to także jedyny w Polsce producent nadtlenku wodoru. Systematycznie zwiększa sprzedaż i potencjał wytwórczy w obszarze RedNOx®, tj. linii produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych substancji. Blisko 40% przychodów Grupy Azoty Puławy osiąga z działalności eksportowej, lokując swoje produkty na najbardziej wymagających rynkach świata (głównie Europa Zachodnia, Daleki Wschód, Ameryka Południowa).

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Grupa Azoty integruje polską chemię. Połączenie potencjałów zakładów z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych spółek przemysłu chemicznego w polskich rękach, ale także na liczne synergie kosztowe.

Do 2017 roku konsolidacja w obszarze zakupów strategicznych, produkcji, remontów, logistyki i IT przyniosła oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł. Współpraca w ramach Grupy Azoty daje wielowymiarowe korzyści polskiej gospodarce, całej Grupie jak i poszczególnym zakładom.      

Wyszukiwarka