Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Grupa Azoty PUŁAWY uzyskała tytuł SOLIDNY PRACODAWCA ROKU
Grupa Azoty PUŁAWY uzyskała tytuł SOLIDNY PRACODAWCA ROKU w ogólnopolskim konkursie za 2016 rok. Kapituła doceniła nie tylko warunki pracy, ale też działalność społeczną Spółki, stworzone ścieżki kariery, dynamikę zatrudnienia, terminowość wypłat, a także opinie o firmie – m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów pracy, władz lokalnych, organizacji biznesowych, środowiska lokalnego i samych pracowników.
13.04.2017
O strategicznych kierunkach rozwoju na posiedzeniu Rady Grupy Azoty
Zakończyła obrady Rada Grupy Azoty analizująca zaawansowanie integracji wewnątrzkorporacyjnej w poszczególnych segmentach biznesu. Zarządy i przedstawiciele Rad Nadzorczych spółek z Tarnowa, Kędzierzyna-Koźla, Polic i Puław debatowali nad strategicznymi kierunkami rozwoju Grupy Azoty jako skonsolidowanego lidera polskiego sektora chemicznego.
12.04.2017
NOWE INWESTYCJE GRUPY AZOTY PUŁAWY
Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY zapowiedział budowę w Puławach bloku energetycznego zasilanego węglem w miejsce planowanego wcześniej bloku gazowo-parowego. Nowy blok 90MWe/240MWt wraz ze zmodernizowaną elektrociepłownią zakładową zapewni układ energetyczny dopasowany do realnych potrzeb Spółki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła technologicznego (oraz nadwyżek tego ciepła na potrzeby miasta). Poziom emisji CO2 będzie niższy niż w sytuacji zakładanego wcześniej bloku gazowo-parowego. Inwestycja zabezpieczy też istniejące miejsca pracy. Nowe rozwiązanie powinno przygotować Spółkę na wejście w życie nowych unijnych norm w zakresie wymaganych technologii (tzw. BAT).
04.04.2017
Dobre praktyki CSR Grupy Azoty PUŁAWY
Wolontariat pracowniczy, akcja „Drzewko za butelkę” a także wieloletnie wsparcie w czynnej ochronie pary sokołów wędrownych - to działania Grupy Azoty PUŁAWY, które znalazły się w najnowszym Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”, najważniejszej cyklicznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
30.03.2017
WARTO BYĆ POLAKIEM
Grupa Azoty PUŁAWY, budując konsekwentnie swoją markę, chce pielęgnować polskość i podtrzymywać narodową tradycję. Jesteśmy narodowym liderem branży nawozowej i chemicznej. Czujemy się odpowiedzialni za naszą Ojczyznę i jest to dla nas powód do dumy. Pracujemy przecież od pokoleń i dla pokoleń Polaków.
03.03.2017
Nowa współpraca logistyczna w Grupie Azoty
300 tys. ton siarki rocznie będzie przeładowywane w gdyńskim porcie w latach 2018-2023.
24.02.2017
Wyszukiwarka